Satunnaiset kuvat

Tammikuu

Uusimmat

Blogin arkisto

141 Yhdessä olon viikonloppu

Sunnuntai 31.10.2010 klo 18:27 - yrjöpoeka

Viikonloppu on mennyt yhdessä olosta nauttien, Ilona on ollut mummon ja ukin seurana. Tarinoita ja juttuja on piisannut ja leipomiset olivat lauantaina pääosassa. Aamusta asti kävi kilkatus ja pipareita ja pullaa tuli ja ne ovat todella hyvän makuisia. Lapsen elämään kuuluu nauttia lapsena olosta, mutta on se mukava nauttia mummon ja ukin olotilasta. Sen totesimme yhdestä suusta, kun kävimme kävelemässä Ilonan lähdettyä isän ja äidin kyydissä Kajaaniin.

hpim4460.jpg
Joskus joki palkitsee. 48 cm ja tasan kilo.

Eilen kokeilin vielä perhokalastusta, vaikeuksia oli jäätymisen takia. Kalat pysyivät piilossa ja täytyi tyytyä kirpakan pakkasilman jähmettämään joen solinaan. Koskikarat ovat palanneet ja niiden lentely ja tirskuminen oli mukavaa seurattavaa. Illaksi tuli todella sakea lumipyry sään lauhtumisen seurauksena. Paksu kerros lunta hävisi aamulla pikaisesti, koska ilman lämpötila nousi +6 asteeseen. Kävelyn päätteeksi lämmitin sauna ja nyt nautimme vaimon kanssa kahden olosta. Kaipaamaan jäin käskevää tytön ääntä, ”ukki tuu tänne!” :D)

Viikonloppuna on ollut aikaa laatia kirjallisia juttuja ja laatia vastaus saamaani palautteeseen maakuntalehden palstalla. Kirjoitukseni blogiin viime viikon vaihteessa ja saman jutun ilmestyminen useissa lehdissä on saanut erilaista palautetta. Aika moni on aloittanut arvostelun siitä, että minä olisin lakkauttamassa kuntia. Toisenlainen arvostelu lähtee siitä, että kunnilla on paljon tärkeitä tehtäviä. En ole ollut lakkauttamassa kuntia ja kuntien tehtäviä voi yhdistellä, jos on vain halua. Hallinnon keventämisen täytyy pysyä asialistan kärjessä, mikäli haluaa karsia jotakin. Valitettavasti on niin, että puolueiden organisaatiot elävät kuntien luottamusmiesten tuomilla rahoilla. Ilman niitä usea kunta organisaatio kuolee varojen puutteeseen. Niiden elättäminen ei ole kuntien ydintoimintaa! Valitettavan usein kuntien luottamusmiehet kokevat toimintansa elintärkeäksi, vaikka pääosa päätösvallasta on luovutettu maakunnan huolehdittavaksi. Kaiken lisäksi kunnat ovat Kainuussa aika yksimielisiä, että lisää kuntien tehtäviä luovutetaan maakunnan hoidettavaksi. Ongelma syntyy siitä, että nämä kuntaorganisaatioiden luottamusmiehet päättävät millä rahoilla mummot hoidetaan. Nykyinen meno näyttää siltä, että mummot on lääkittävä vuoteiden pohjalle hiljaisiksi.

Näin talous kunnissa pysyy plussalla ja voi keskittyä ydintoimintaan, turhien luottamusorganisaatioiden ylläpitoon. Kiinteistökuluja on aina vain enemmän, vaikka väki häviää kunnista entistä nopeammin. Nämä koetaan tärkeämmäksi kuin asukkaiden tarvitsemat palvelut.

Tulevaisuus on todella mielenkiintoinen, milloin ihmiset todella heräävät?

Avainsanat: lapsenlapsiilona, perhokalastustalvella, alkutalvensäänvaihtelut, vastineitamielipidekirjoituksiin, liikaahallintoa, liianvähänpalvelua

140 Edellisen päivitystä

Torstai 28.10.2010 klo 19:38 - yrjöpoeka

Edellinen kirjoitukseni on poikinut jonkin verran palautetta ja se on hyvä. Nimetön palaute erilaisilla keskustelupalstoilla on sitten oma lukunsa. Nimetön palaute on aivan oikein, mikäli se pysyy asiassa. Mutta eipä näytä pysyvän ja keskustelu menee helposti sivuraiteelle. Nimellä ja kuvalla varustettua palautetta on myös tullut ja minua on jopa silitetty myötäkarvaan!

Nimellä ja kasvoilla varustettu kommentointi on arvioinut tilannetta siten, että poliitikot tulevat hautaamaan kirjoitukseni hiljaisuuden mereen. Olen aikaisemmin arvioinut kuntien roolia paikallislehdessä aivan samoin ja kukaan ei kommentoinut kolmesta kunnasta asiaa. Voi olla, että minä en osaa katsoa tilannetta kuten kuntien nykyvastaavat? Viime maakuntavaltuuston kokouksessa tuli esille sama eroavaisuus, kuntapuoli haluaa turvata olevat rakenteet ydintoimintoina. Eli rakennukset ja organisaatiot ovat tärkeämpiä, kuin kuntien ihmiset. Joudun väkisin arvioimaan tilannetta siten, rahan ollessa tiukassa palvelun kohteet, ihmiset, nousevat ensisijaisiksi.

Hallintokokeilua en aikoinaan tukenut sen keskittämisvaikutusten takia. Tilanne on koko ajan menossa siihen suuntaan ja nykyisellä menolla kuntien kitsastelu johtaa siihen nopeutetusti. Palvelut keskittyvät niin nopeasti Kajaaniin, ettei verkko kehity riittävän nopeasti mukana. Tultuani valituksi maakuntavaltuustoon, olen toiminut demokratian sääntöjen mukaan. Enemmistö on rakenteen tällaiseksi muovannut ja nyt on omalta osaltaan yritettävä muuttaa niitä pahimpia virheitä. En näe realistisena vaihtoehtona koko kokeilun lopettamista, koska entiset rakenteet ovat kokonaan hävinneet.  Homma on todella hidasta ja erityisesti nyt, kuntien jakaman niukkuuden keskellä tuntee selkeätä tuskastumista.

Rahoitusta on muutettava ja nopeasti, jos kuntien suunta ei muutu. Yksi vaihtoehto on siirtää kokonaisuudessaan rahoitus SOTE:n ja toisen asteen osalta maakunnalle. Mukaan on saatava myös harvaan asutun alueen lisä, koska sitä varten se on valtion suunnasta myönnetty. Tämä viimeistään nostaa punan kotikuntani johtavien luottamusmiesten ja – naisten kasvoille.

Sivuston päivittäminen ja uusien osien lisääminen on saanut tänään omat poskeni ajoittain punertumaan. Joka tapauksessa pikkuhiljaa se rakentuu, käy välillä hieman ulkoilemassa. Poskilla on sitten vain ulkoilun aiheuttama punerrus! :D)

Avainsanat: poliittinendemagogia, mielipidekirjoituksia, facetoface, hallintokokeilukeskittääpalvelut, seinättärkeämpiäkuinihmiset

139 Räntäsateessa mietittyä

Sunnuntai 24.10.2010 klo 19:46 - yrjöpoeka

Lopetetaanko hallintokokeilu vai yhdistetäänkö kuntia?

Tämä ajatus on tullut väistämättä mieleen viime viikkoina, kun olen seurannut keskusteluja eri viestimissä. Toisena asiana olen pohtinut kuntien olemassaolon oikeutusta. Kumman hallinto puretaan, maakunnan vai kuntien? Keskustelut ovat mediassa menneet pääosin kokeilua puolustaen ja kritiikin esittäjiä kurittaen. Kansalaisten ja eri työntekijä ryhmien kasvava kritiikki kuitataan epäasialliseksi, kuten on käynyt Kajaanin terveysasemaa koskeneissa lehtikirjoituksissa. Hallinto ei edelleenkään osaa kuunnella kritiikin sisältöjä, vaan siirretään keskustelu henkilöihin ja onko mahdollisesti loukattu hallinnon henkilöiden kunniaa. Hallinto on koko kokeilun ajan ihmetellyt kansalaisten kritiikkiä ja siihen on etsitty syitä, vain kansalaisten ja työntekijöiden suunnasta. Oikeasti voisi joskus aloittaa pohtimisen, tehtiinkö suunnitelma ja liikkeelle lähtö liian nopeasti? Lähdettiinkö liikkeelle kansalaisia kuullen? Oikeasti kuunnellen, ei vain valmiita suunnitelmia pöytään lyöden. Esimerkkeinä voinee mainita kokeilun alkuvaiheessa Vuolijoen ja Ristijärven kansalaisten nousemisen vastarintaan. Nyt olemme menossa toisessa vaiheessa ja esimerkkeinä on Hyrynsalmi ja Puolanka. Vaala kuuluu myös tähän joukkoon, vaikkakin se on alun alkaen lähtenyt suuntautumaan Oulun suuntaan. Jokaisessa tapauksessa kyse on samasta asiasta, palveluverkon alasajosta reuna alueilta ja ihmisten kuulemisesta. Viime aikoina on puhuttu paljon lukioverkosta, mutta mielestäni tärkein on tällä hetkellä terveys-, vanhus- ja vammaispalvelujen verkosto ja myös mielenterveyspalvelut. Palvelurakenteeseen ja palveluihin liittyvät asiat on selvitettävä kansalaisille ennen mitään tulevaa päätöksentekoa. Kansalaiskuuleminen pitää nostaa erityisasemaan laajassa maakunnassa.

Mitä kunnille on tapahtunut hallintokokeilun aikana?

Pääsääntöisesti kuntien talous on parantunut ja kaikki säästötoimenpiteet on kohdistettu koko ajan maakuntahallinnon suuntaan. Siellä säästökohteena on pidetty erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kaiken ahdistuksen syynä on pidetty edellä mainitun hallinnon osan liian tuhlailevaa rahankäyttöä. Kunnat eivät enää halua antaa yhtään enempää rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Minä en halua olla enää supistamassa kansalaisten tarvitsemia palveluja, eli jotakin pitäisi nyt tehdä.

Kuntien tulevaisuus, jatketaanko entisellään vai yhdistetäänkö tehtäviä?

Yhtenä vaihtoehtona osa kunnista voisi aloittaa tehtävien yhdistämisen, mikäli eivät ole valmiita kuntaliitoksiin. Olen aina ottanut esimerkiksi Ylä-Kainuun alueen. Alueella on vähemmän väkeä kuin oli Suomussalmella enimmillään. Silti joka kunnassa toimii koko politiikan kirjo luottamusmiehineen kaikkineen. Johtajia on näissä kolmessa kunnassa, Puolanka, Hyrynsalmi, Suomussalmi, kolme kappaletta jokaista lajia. Samoin kunnissa on suuria komeita kunnanvirastoja, joiden ylläpito maksaa maltaita. Paljonko kuntalaisille tuottaa hyvinvointia valtavat kiinteistöt ja useiden päällekkäisten johtajien palkkaus? Säästöjä saataisiin aikaan useiden kuntien yhteisillä valtuustoilla. Ylä-Kainuussa riittäisi jatkossa 35 valtuutettua tehtävien hoitamiseen ja yksi kunnanjohtaja. Kunnan nimeksi voisi laittaa Ylä-Kainuun kunta.

Tiivistettynä sanoma on, kuntien tehtävänä pitää olla omista kuntalaisista huolehtiminen, ei kunnantalojen seinistä, eikä turhista luottamusmiesorganisaatioiden jäännöksistä.

Tai sitten lopetetaan Kainuunhallintokokeilu!

Avainsanat: räntäsade, lopetetaankainuunhallintokokeilu, lakkautetaanterveyskeskus, asiatontakritiikkiäpalveluista, tuhlailevarahankäyttö, yhdistetäänkuntientoimintoja, meilläonliikaahallintoa

138 Soinista pääministeri!

Lauantai 23.10.2010 klo 22:27 - yrjöpoeka

Tänään tarjosivat Perussuomalaiset kansanedustaja ehdokkaat Kainuusta, kahvia Kajaanissa. Kaiken hyväksi sattui nyt niin, että eilen julkaistiin uudet kannatusmittaukset ja tulos on ihan kohtalainen. Kajaanissa kaikki paikalla käyneet kahvittelijat olivat todella tyytyväisiä puolueen kannatuksen kasvuun. Sain hyvin paljon kannustusta ja jokainen toivoi, että jaksaisin koko vaaliruletin terveenä. Se on erittäin tärkein asia ja siksi on tärkeätä kuntoilla riittävästi. Siksi on huomenna lähdettävä perhokalastuksen pariin. Perhokalastus syystalven hyisissä olosuhteissa vaatii asennetta ja sitä onneksi löytyy. Toivottavasti ei ole niin kylmää, että rannoilla on liikaa jääriitettä? Eivätköhän ne ongelmat ratkenne ja jos ei, niin sitten paistan makkarat ja juo kahvit.

Tiedotusvälineet alkavat nyt sitten kaivella sitä, mistä perussuomalaiset löytävät ne ministerit tulevaan hallitukseen? Ovat ilmeisesti varmoja siitä, että kuinka vaaleissa käy? Muistelen niitä aikoja, jolloin kokoomusta ei huolittu hallitukseen yleisistä syistä. Silloin ylimieliset vasurit ja keskustalaiset nokittelivat kokoomusta, että missä ne teidän ministerit? Nyt ei kukaan enää nokittele ja homma toimii. Näin tulee tapahtumaan vaalien jälkeen ja puolue tulee löytämään tarvittaessa sopivat henkilöt vastuullisille paikoille. Nimistä on aivan turha puhua nyt ja erityisesti siksi, että ensin pitää voittaa vaalit ja muuttaa kallupit ääniksi. Seuraavana on vuorossa hallitusohjelma neuvottelut ja ne eivät tule olemaan helpot. Sitten voi aloittaa pohtimisen ja erityisesti senkin takia, että onko nyt esille nostetut nimet edes eduskunnassa?

Tänään sain muutamia kitkeriä kommentteja, joissa vähäteltiin kannatusmittauksien tuloksia. Myös lehden tekemässä netti version uutisessa käydään keskustelua ehdokkaista. Kaikki mielipiteet eivät tunnu muikeilta, mutta on joukossa myös selkeätä tukea itselle. Tällä hetkellä ihmisiä todellakin kiinnosta se, kuka on kärkiehdokas ja sitä on kysytty minulta tänään useasti. Koska olen itse ehdokas, en voi sanoa muuta kuin, että olen tosissani tekemässä työtä valintani eteen ja tukenani on hyviä ihmisiä. Tukiryhmäni pitää minua parhaana valintana ja se on itselle riittävä syy uskoa asiaan.  Mukana on myös todella nuoria ihmisiä ja se tuntuu itsestäni kaikkein parhaimmalle arvostukselle. Uskon siihen, että äänestäjät osaavat tehdä oikean valinnan, kun sen aika tulee.

Viestejä pukkaa tasaisesti ja puhelimestani loppui välillä virta. Kirjoittamiseni venyy koko ajan, mutta hiljaa hyvä tulee.

Avainsanat: soinistapääministeri, kallupitsojottavatylöspäin, yrjöpuurunenykkösehdokkaana

137 Talvi on tulollaan

Keskiviikko 20.10.2010 klo 12:09 - yrjöpoeka

Olen pohdiskellut Kainuun hallintokokeilun tilaa ja kirjoitellut asiasta mielipide kirjoitusta. Asia on niin suuri möhkäle, että sitä on todella vaikea saada normaaliin mielipidemittaan. Olen karsinut ja leikannut ja omin käsin naputeltuista kirjainmerkeistä on vaikea luopua. Voi sitä tuskaa..

Laitoin kuitenkin jutun menemään muutamille lehdille ja saa nähdä kuinka käy. Maakuntalehti potkaisi sen välittömästi takaisin, vaikka sille hallintokokeilu on ollut elämää tärkeämpi asia. Vai olisiko juuri siitä syystä?

Eilinen reissu kajaaniin kesti aamu 6:sta ilta 19:sta. Lopussa oli käydä huonosti, vettä satoi ja näkyvyys oli kuitenkin kohtalainen. Muutamaa kilometriä ennen kotiporttia on metsästyseuran tien liittymä ja sieltä kääntyi autoja vastaan. Tiellä on sadan kilometrin rajoitus ja juuri kun olin tulossa kohdalle, sieltä kääntyi auto eteeni. Kohdalla on tuplasulkuviivat ja ylämäki. En ehtinyt tehdä muuta kuin nopean väistöliikkeen ja ohittaa todella huonossa paikassa. Mikäli vastaantulijoita olisi ollut, vaihtoehtona olisi ollut joko peräänajo tai sitten ajaminen pusikon puolelle.

Paljon ajavana näitä tulee vastaan aina silloin tällöin. Muutamia paikkoja on, jossa erityisen paljon näkee noita viimetipassa eteen ajamisia. Pahin paikka on viitostie Ämmänsaaren kohdalla Siikarannassa. Paikassa on 100 kilometrin rajoitus kesäisin ja talvella 80km/h. Siinä on useasti jo tänä vuonna ollut, jotka ovat olleet todella lähellä. Sula keli on pelastanut vielä pahimmalta. Tielle puskevat ovat sata (100)% aikuisia miehiä. Ei kertaakaan naisia ja nuoria. Johtuneeko se sitten ikääntymisen tuomasta niskanjäykkyydestä, en tiedä? Mutta todella pelottaa välillä, milloin rysähtää.

Avainsanat: kainuunhallintokokeilu, mielipidekirjoitus, liikenteenvaaranpaikat, aikuisetmiehetuhkanaliikenteessä

136 Naamakirjan luonti

Maanantai 18.10.2010 klo 21:42 - yrjöpoeka

Sosiaalinen ja poliittinen paine ajoi minut lisäämään sähköistä tiedonvälitystä. Päivän maakuntalehti käsitteli eduskuntavaaliehdokkaiden median käsittelytaitoa ja vanhakantaisuutta. Välittömästi uutisen jälkeen alettiin minulle soitella, että eikö sinulla ole facebookkia? Olen oikein hyvin pärjäillyt tähän asti ilman ja varmaan voin tulla toimeen jatkossakin, mutta kokeillaan nyt. Olen saanut tänään taas paljon opastusta verkon käsittelystä veljeltäni ja nyt pelkään, että en muista kuinka uudistukset tehtiin? Mistäpä minä tiedän, kuinka sotkuiseksi elämäni saan tämän avulla. Tässä voi käydä myös niin, että tämän facebookin suosio romahtaa ja taas kehitellään uusi tapa verkottua.

Laitoin sivuilleni Kainuun PerusS-nuorten poverit ja lisäsin linkin etusivulle. Nuorten jäsenmäärä kasvaa todella huimaa vauhtia ja on esimerkkinä meille, jotka toimimme vanhaan malliin. Vanhan kaartin porukka pitää rahahanoja tiukalla, onhan vaalivuosi edessä. Kaikesta huolimatta on erittäin tärkeää tulevassa syyskokouksessa huolehtia jälkikasvun kasvusta ja kehityksestä. Tämä nuorten joukko hallitsee uuden sähköisen verkon toimintamallit ja juuri heitä tarvitaan puolueen nuorentamisessa. Toivottavasti kaikki yhdistykset ovat vuosikokouksessa yksimielisiä nuorten toiveille? Heidän ykköstoiveensa on omien kotisivujen saaminen ja rajaton sähköpostilaatikoiden määrä ja se on minusta kohtuullinen toive. Uskon siihen, että ennen vuoden loppua sivut toteutuvat.

Olkapää on tulessa ja kaipaa lepoa, sekä jäävoidetta. Huomenna on aikainen ylösnousu ja Kajaaniin pitkä matka.

 

 

Avainsanat: sähköinenmedia, naamakirja, verkottuminen, kainuunperussnuoret, piirinsyyskokouspäättää

135 SyysX10 ja koulutuspäivät Katinkullassa

Sunnuntai 17.10.2010 klo 19:24 - yrjöpoeka

Perjantai-iltana minulla oli onni olla mukana nuorten tapahtumassa Kajaanissa. SyysX10 nimellä kutsuttu tilaisuus veti nuorisoa todella hyvin ja paikalla oli noin tuhat nuorta. Päihteetön tilaisuus todella valvottiin ja jokainen nuori puhallutettiin ovella. Puhalluttaminen jatkui tilaisuuden loppuun asti ja tunnelma oli todella hyvä. Tilaisuudessa kainuulaiset nuoret esittivät omaa osaamistaan ja ne olivat todella hyviä. Kyllä nuorista löytyy osaamista joka lähtöön ja sen todistivat paikalla olleet perussuomalaisten nuorisojaoston jäsenet. Nuoret esittelivät itse omaa toimintaansa ja heillä oli mukana kaikkein uusinta tekniikkaa esittelyä tukemassa. Tekniikan hankkimisesta on annettava suuri kiitos Janne Suutarille, Suomen kenttälääkinnän toimitusjohtajalle. PowerPoint show’n avulla nuoret esittelivät erittäin hyvin omaa toimintaansa. Kajaanilaiset nuoret kävivät aktiivisesti tutustumassa osastoon ja uusia jäseniä tuli illan mittaan useita. Tulevaisuus vaikuttaa todella hyvältä ja tulevina vuosina meidän ei tarvitse etsiä ehdokkaita kissojen ja koirien kanssa. Huolimatta tulevista eduskunta vaaleista, nuoria tulee tukea heidän toiminnassaan. Itse tulen tukemaan nuorten toimintaa ja uskon mukaan lähtevän muitakin asiasta kiinnostunutta.

Vaikuttaminen – Voimavarat – Vuorovaikutus viikonloppu

Lauantaiaamuna ajelin vaimoni kanssa Sotkamoon ja Katinkultaan. Viikonlopun aikana oli kehitysvammaisten Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan piirien yhteinen koulutuspäivä. Mukana oli myös runsas joukko eri-ikäisiä kehitysvammaisia ohjaajineen. Molemmilla ryhmillä oli yhteisiä tunteja aluksi ja lopuksi. Itse nautin tuttujen ihmisten tapaamisesta ja saimme aikaan useita hyviä juttutuokioita. Vuosi 2011 on kehitysvammaisten Tukiliiton juhlavuosi ja sunnuntaipäivän lopuksi jouduimme miettimään kuinka juhlavuosi otetaan huomioon.  Jokainen mukana olija on kulkenut kauan samoissa tilaisuuksissa ja edelleen, jokainen toivoo näkevänsä toiset seuraavanakin vuonna. Tilaisuuden antina oli yhteenkuuluvuus ja itse sain paljon miettimistä, kuinka saamme tulevaisuuden nuoret tavoitettua. Vanheneva joukko ei lämpene sähköisen median mahdollisuuksiin ja todennäköisesti fazebook ja muut tulevat mukaan pikkuhiljaa. Kaiken lisäksi voi käydä niin, että ihmiset toimivat verkossa ilman mitään kiinteätä ryhmittymää. Liitot ja yhdistykset voivat jäädä ikääntyneiden keskustelukerhoiksi ja sama koskee kaikkia järjestöjä.

Mietteitä viikonlopun aiheista

Perjantai-illan keskustelut nuorten parissa tukevat ajatuksiani muutoksesta ja sen nopeudesta. Nuoret toimivat hyvin löyhissä yhteenliittymissä ja vierastavat raskasta byrokratiaa. Toiminta on tässä ja nyt ja liikkeelle lähtö jonkin asian suhteen voi alkaa yhden henkilön toimesta. Kuka tahansa ryhmittymästä voi olla se ja sitten vain toimitaan. Ongelma on ainoastaan siinä, kuinka toimia aloitteen toteuttamisvaiheessa. Hyvänä esimerkkinä on juuri tapahtunut äänestäminen verkossa yleislakosta. Yli 100 000 ihmistä äänesti asian puolesta ja vain kourallinen ihmisiä kokoontui yleislakkoilemaan. On tavattoman helppo saada ihmiset hyväksymään jokin yksittäinen aihe, mutta sitoutuminen lopulliseen päätökseen jää auki. Vanha järjestelmä ammattiyhdistyksen toteuttamana sitouttaa kaikki toimijat yhteisen asian hyväksi. Järjestelmä on valitettavan hidas tämän päivän toimintaan ja nyt on mietittävä, kuinka yhdistää molempien tapojen hyvät puolet.

Sähköposti tulvii viestejä ja kaikki eivät ole mukavia. Vaalit lähestyvät ja saavat joitakin tahoja etsimään kohdetta peloilleen. Perussuomalaisten kannatuksen kasvu pelottaa monia tahoja ja pelko menetetyistä paikoista tulee pikkuhiljaa ilmi. Jonkinlaista käymistä tapahtuu myös omissa joukoissa ja se surettaa. Näköpiirissä oleva nousu saa joitakin kuumenemaan aivan liikaa.

Onneksi on talvi tulossa ja se voi jäähdyttää kaikkein kuumimpia likaisen pelin toimijoita.

Avainsanat: syysx10, suomenkenttälääkintä, ysiside, tulevaisuudentoimijat, meitse, popoke, tiedotusvastaavat, kasvokuvanmaailma, omatsivut

134 Hyviä uutisia maailmalta ja myös lähempää

Torstai 14.10.2010 klo 22:05 - yrjöpoeka

Hyvien uutisten ehdoton kärki on Chilen kaivosjutun päättyminen onnellisesti. Kerta kaikkiaan hyvä juttu ja sitä seurasi taatusti iso joukko ihmisiä kaikkialta maailmasta. Toivottavasti Chilen kaivosmiehet saavat oikeasti parannuksia oloihinsa, hyviä lupauksia on annettu.

Kaivoksen reiälle on jo keksitty meillä suomessa todella hyvää käyttöä ja keksijänä on sanomalehti Kalevan piirrostaiteilija Jari. Katsottuani kuvaa ja luettuani sen sanoman, mykistyin hetkeksi. Kunpa pystyisin itsekin kuvaamaan ajatukseni yhdellä kuvalla ja oivaltamaan olennaisen? Onneksi on muutamia hyviä, joita aina seurailen. Jari on paras poliittisen satiirin osaaja ja hyvien naurujen antaja on Mummo-sarjakuva. Näitä katsellessa maailma aina tuntuu paremmalta paikalta!

Hyviä uutisia tulee koko ajan myös tukijoiden rintamilta ja nyt olen saanut iloita muutamasta todella hyvästä mukaan tulijasta. On todella mukava saada aktiiviseen tekemiseen innostuneita tekijöitä ja joilla on halua toimia perussuomalaisen politiikan puolesta. Tukijoitani tulee näkymään kampanjan aikana eri tilaisuuksissa ja heitä on kaiken ikäisiä. Innostuneet ihmiset ympärillä saavat oman vireen paranemaan huomattavasti.

Tänään olen saanut vastailla erinäisiin posteihin ja sivussa olen vaihdellut talvirenkaita, ensin asuntovaunuun ja sitten autoon. Sähköposti on todella vinkunut välillä, paljon on mukana roinaa ja aivan roskapostia. Onneksi ne saa hävitettyä vaivattomasti ja niistä ei kerry jätevuorta muualle kuin bittiavaruuteen.

Omasta lähipiiristä kuuluu myös oikein hyviä uutisia ja ne saavat hyvän mielen paranemaan entisestään. Ilona tyttö Kajaanissa odottelee huomista ja ukin ja mummon tapaamista. Odottaminen ei ole yksipuolista, taitaa olla niin, että me odotamme näkemistä enemmän.

Sain tänään loppuun kirjoitukseni, joka käsittelee Kainuun hallintomallin tulevaisuutta. Nyt juttu on hautumassa ja sitten toivottavasti jokin lehti julkaisee jutun kansalaiskeskustelun pohjaksi. Hallintomallia hehkutellaan hallinnon suunnasta, kansalaisten suunnasta tuleva hehku on puolestaan kasvojen punerruksesta johtuvaa. Olen vakavasti alkanut miettimään, että hallitus teki hyvän ratkaisun hylätessään mallin vakinaistamisen. Nyt on aloitettava erilaisten tutkimustulosten etsiminen erilaisista tilastoista ja KELA on julkaissut hyvin paljon sellaista, joka on todella lukemisen arvoista. Esimerkiksi käynevät Hyvinvoinnin turvaamisen rajat ja Hyvinvointijärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996 - 2006. Nämä ovat erinomaista iltalukemistoa ja aiheuttavat paljon pohtimista siitä, mihin oikein olemme menossa? Erityisesti minua mietityttää hallinnon hellimä ajatus kansalaiskuulemisesta. Kaiken muutoksen takana on ollut viime vuosina, olla ottamatta huomioon kansan ajattelua ja heidän halujaan. Sujuvapuheiset ekonomit ja maisterit ovat vieneet Suomea kuin pässiä narussa. Heidän elämänkokemuksensa arjen osalta on oman äidin leipomat pullat, oikeasta työstä he eivät ole nähneet edes unta. Näistä pullan syöjistä Suomi on viime vuosina tehty.

Nyt on kuitenkin näkyvissä ilman sammakkoakin, että perussuomalainen tuuli on nousemassa ja se on voimakkaimmillaan ensi vuoden keväällä. Tämä on kaikille todella hyvä uutinen ja ne jotka uutisen takia häipyvät Chileen, voi toivottaa onnellista matkaa.

 

Avainsanat: chilenkaivostuma, porausreiänuusiokäyttö, innovaatiosuomesta, tukiryhmäkoostumus, ukinjamummononni, kainuunhallintokokeiluntulevaisuus, hyvinvoinninturvaamisenrajat, pullansyöjät, perussuomalainentuuli

133 Teerikin on viisaampi kuin brysselin herrat

Keskiviikko 13.10.2010 klo 21:50 - yrjöpoeka

Käväisin tänään kokous reissulla ja palatessani sieltä, vein uusimman Perussuomalainen lehden sammakkoprofessori Taisto Heikkiselle. Keskustellessamme kaikesta politiikan ja sään väliltä, hän lausui otsikon sanat. Heikkisen mukaan teeri tietää kesähelteillä tulevan sään vaihtelut, mutta brysselin herrat eivät tunnu tietävän mitään perukoiden elämästä.

Taisto Heikkinen on toipumassa keväisestä sairauskohtauksesta ja nyt juttua tuli aikalailla entiseen tapaan. Tapasimme 10.9 Hyrynsalmen markkinoilla ja nyt toin tapahtumasta muistoksi lehden kuvituksineen. Siinä keskustellessamme tuli esille kuvassa olevan sammakon kohtalo. Heikkinen oli vaimoineen mennyt paikalliseen markettiin asioille ja siinä jutustelun lomassa laskenut sammakon sisältävän pussin käsistään. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, voro oli iskenyt heti ja nyt sammakko on kateissa. Laitan kuvan oheen ja toivon jonkun tunnistavan ja kertovan missä sammakko luuraa? Osaamattoman käsissä tämä talismaani voi tuottaa pelkkää harmia, ennustajan käsissä se toimii. Toivottavasti joku tuntee omantunnonpistoksen ja lähettää sen sammakkoprofessorin osoitteeseen Hyrynsalmelle.

hpim4265.jpg
  Taisto ja kadonnut sammakko

Aamuyön tunteina käteni piti minut tehokkaasti hereillä ja oli hyvää aikaa seurata Chilen kaivosturman loppuhuipennuksen alkua. Ensimmäisen kaivosmiehen paluu yli puolen kilometrin syvyydestä oli aika tunteikas tapahtuma. Tunteet olivat varmasti pinnassa kaikkialla, missä sitä seurattiin. Näyttää siltä, että huomenna aamulla Suomen aikaa, loputkin on nostettu takaisin elävien pariin. Huolimatta kielierosta, oli helppo lukea eleitä ja ilmeitä. Elämä on ihana asia.

Päivän antia on myös runsas palaute ja kannustus. Sain useita toiveita erilaisista keskustelun avauksista. Maakunnan säästövimma oli ykkönen, mutta ei ollut unohdettu paljon puhuttuja hallintoneuvostoja ja Vanhasta. Huomenna palaan aiheisiin paremmalla ajalla.

Viikonlopun kiireinen jakso maakunnan etelälaidalla vaatii myös valmistautumista. Huomenna on aika sille, nyt on kokeiltava, josko saisi kivulta nukutuksi.

tarra_200p.png
Kuva kertoo kaiken

Avainsanat: ennustajansammakkokateissa, etsintäkuulutus, chilenkaivosturma, talvisodanhenki, tätämaataeimyydäeikävuokrata

132 Kipu jatkuu

Maanantai 11.10.2010 klo 21:57 - yrjöpoeka

 

 

Päivän aikana ei selvinnyt vielä mitään ja tutkimukset jatkuvat buranaa popsien. Yö meni valvoen ja univelka vain lisääntyy.

Posti lähestyi minua tänään tiedotteella, että posti ei ollut onnistunut tunkemaan tulevaa lähetystä postilaatikkooni. Lähetys on 10 nippua perussuomalainen lehteä, eli 1500 kpl. Yhdistyksen joukot saavat ensiviikolla levitettävää ja myös muut tukijoukot. Hyvä juttu, täytynee viedä lehti myös Hyrynsalmen sammakkoprofessorille. Lupaus on pidettävä minkä annoin toritapahtumassa 10.9 Hyrynsalmella.

Talvi tekee tuloaan, yöllä oli välillä maa valkoisena. Aamuyöllä muuttui sitten vesisateeksi ja päivä oli sitten kostea ja tuulinen. Nyt illan aluksi on hieman lunta tullut ja ilma on todella kolea.

Kirjoitustöitä on piisannut ja olen myös opetellut veljeni ohjauksessa muokkaamaan sivustoani. Sain sivuilleni toimimaan PowerPoint esityksen, jota olen kokeillut kahdessa toritapahtumassa. Etusivulta se löytyy Diaesitys kohdasta.

Syksyn kokousruletti on alkamassa. Tapahtumia riittää niin yhdistyksissä, kuin myös erilaisissa luottamustehtävissä. Ei käy aika pitkäksi ylävesillä.

Avainsanat: kipeäolkapää, kipuvalvottaa, buranaaposkeen, sammakkoprofessoritaistoheikkinen, kirjaimillaonmerkitys, syyskokoustenvalmistelua

131 Kipeä viikonloppu

Sunnuntai 10.10.2010 klo 19:55 - yrjöpoeka

 

 

Viikonloppu on mennyt kipulääkkeitä syöden ja uni on ollut todella katkonaista. Olkavarressa oleva kipu herättää öisin ja sitten on vaikeuksia saada käsi rauhoittumaan. Unen puute alkaa pikkuhiljaa vaivata, samoin kipulääkkeitten käyttö. Kipua on myös päivisin ja mystiseltä vaikuttaa, mistä kipu johtuu. Maanantaina pitää käydä kuvassa, jospa se siitä sitten?

Viikonlopun paras juttu on ehdottomasti ollut Ilonan käynti, ukkina sitä vain hämmästelee, kuinka nopeasti lapsi kasvaa ja kehittyy. Mukavia tarinoita ja juttuja jäi taas mieleen. Nyt lasketaan öitä milloin seuraavan kerran tavataan.

Kirjoitin viime viikolla, milloin ja missä palvelut loppuvat. Nyt Kainuun kunnat ovat saaneet tällä erää neuvottelut maksuosuuksista päätökseen. Ei tästä näin tule mitään, jokainen haluaa maksaa vähemmän ja vähemmän. Kunnat ja kaupungit luottamusmiesten johdolla turvaavat seinien olemassa oloa ja puheet turvatuista peruspalveluista ovat unohtuneet kunnallisvaalien toreille. Saadun sopimuksen jälkeenkin budjetti on niin tiukaksi karsittu, että voidaan joutua palveluissa todella huonoon jamaan. kaiken lisäksi on jo tiedossa, että hintojen korotuksia on vuoden vaihteen jälkeen tulossa. Kainuussakin saadaan nauttia ”hyvän hallituksen” hedelmistä, vihreistä veroista! Nyt on aloitettava keskustelu, onko meidän lopetettava tämä hallintokokeilu? Suuret kunnat ovat nyt ilmoittaneet, että he eivät halua hoitaa Kainuuta kokonaisuutena. Palvelujen keskittämisen he kyllä sallivat ja erityisesti Kajaani saa nauttia siitä hyödystä. Pienistä kunnista Vaala ja Puolanka etsivät onneaan Oulun suunnasta. Kunhan ei kettua paetessa tulisi susi vastaan? Mahtanee se suurempi tarjota hyviä etuja kaukaisemmille vieraille? Mummut ja papat saavat turvattua huolenpitoa entistä kauempana esimerkiksi puolankalaiset? Tällä menolla hyvät ja vielä kohtuudella toimivat palveluketjut ajetaan alas ja palvelut toimivat sen jälkeen vain Kajaanissa. Tämä ei ole hyvä malli ja täältä kaukaa ylävesiltä katsottuna tämä alkaa riittää.

Olen saanut paljon palautetta uuden Perussuomalaisen-lehden artikkelista. Tein jutun maakuntakierroksilta eri toreilla ja nyt lehteä pyydetään runsaasti jakoon. Lehti no: 13/2010 löytyy myös netistä ja juttu sivulta 11.

Aamun 7 asteen keli loppui aamupäivän aikana ja nyt keli on jo miinuksen puolella. Aamulla satoi välillä jäärakeita ja räntää, kohta päästään suksille. Kuusamossa ja Vuokatissa hiihdetään jo ja kylmä keli antaa näille paikoille hyvän lähdön kauteen. Itse odotan lumen tulevan taivaalta, en muhakasan alta.

Avainsanat: hallintokokeiluloppuu, paraskeskittääpalvelut, hyvänhallituksenlahja, vihreätverot, sinämaksat, talvionlopultakintulossa, ensilumillehiihtämään

130 Sitoumuksia, onko niitä?

Perjantai 8.10.2010 klo 21:54 - yrjöpoeka

 

 

Viime aikoina on puhuttu paljon poliitikkojen erilaisista sitoumuksista eri yhteisöihin. Aihe kiinnostaa tavallisia kadunkulkijoita ja kysymys on osoitettu myös minulle. Olen käsitellyt aihetta jo kerran aikaisemmin syyskuussa, 119 Ruskaretki Kuusamoon. Viime päivien hallintoneuvostojen esiintuomat palkkio summat lisäsivät aiheen mielenkiintoa. Tänään mielenkiintoa lisäsi vielä paikallisen vasemmiston kansanedustaja Merja Kyllösen aikaansaannokset Kemijoki Oy:ssä. Ihmisillä oli selkeä kuva aiheesta, korruptio vie myös työväen parhaat tyttäret! Jutuissa tuli esille myös se, mistä sitä rahaa tulvii uusiin vaalikamppailuihin. Hallintoneuvostoista tietenkin!

Perussuomalaisten oma lehti julkaisi tekemäni jutun eri markkinoiden kierroksista. Juttu poiki heti hyvää palautetta, mutta sekaan sopii myös törkyosaston juttuja. Sain myös viestejä siitä, että törkyä tulee jatkossa riittämään ja erityisesti allekirjoittanut tullaan huomioimaan.

Tämä päivä meni kuntakeskuksessa asioinneissa. Kaiken päälle jouduin tutustumaan myös terveyskeskuksen toimintaan. Olkavarttani on kalvanut sietämätön kipu, erityisesti öisin. Kävin jututtamassa Olga lääkäriä ja troppia tuli. Tuli myös kehotus kuvauksiin maanantaina. Toivotaan, että syy kipuun löytyy.

Ilona saapui mummolaan tänään vanhempineen ja iloinen kilkatus kuuluu vielä takahuoneesta. Huomenna on tiedossa lämmintä pullaa ja paljon iloista juttua.

Avainsanat: hallintoneuvostotkorruptionlähteenä, työväenparhaattyttäret, perussuomalainenlehti, lepokipu, tulehduskipulääkettä

129 Milloin ja missä palvelut loppuvat

Keskiviikko 6.10.2010 klo 23:00 - yrjöpoeka

 

 

Nämä ajatukset ovat mieltäni vaivanneet koko illan. Miettimisen aihetta antoi koko päivän kestänyt sote-lautakunnan kokous. Kokouksessa käsiteltiin seuraavan vuoden budjetin asioita ja ne veivät päivän annista melkein kaiken. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat kuntien tarvitsemat palvelut ja joka vuosi on sama tilanne. Maakunnan sosiaali- ja terveystoimi koettaa säästää joka vuosi entistä enemmän. Kaiken lisäksi pitäisi tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä, joka pitkässä juoksussa voisi tuoda säästöjä kasvavaan menokuormaan.

Kunnat ja kuntalaiset vaativat maakunnalta jatkuvasti lisää leikkauksia ja toisaalta lisää palveluja ja entiset on pidettävä myös kunnossa. Kunnat määrittävät yhdessä, kuinka paljon maakunnan tuottamat palvelut saavat rahaa. Tästä alkaa se ongelman ydin. Kuntien luottamushenkilöt päättävät ensin rahoitusosuudesta ja tulevat sitten istumaan maakunnan hallintoelimiin. Maakunnan hallintoelimissä voivotellaan kuntien tiukkoja vaatimuksia ja toivotaan soten-virkamiehiltä jotakin ihmettä tilanteen pelastamiseksi. Vähennetään rahoitusta, vaaditaan lisää palveluja ja odotellaan ihmettä. Tarua vai totta? Jotkut ovat verranneet tilannetta tarinaan hölmöläisten peitonjatkamisesta.

Milloin ja missä ja mitkä palvelut loppuvat ja kuka on vastuussa palvelujen loppumisesta?

Nyt viimeistään on aika vaatia rahoittajilta, eli kunnilta, lista palveluista mitä maakunnan tulee tuottaa. Mikäli kunta katsoo, että kuntalaiset eivät jotakin palvelua tarvitse, he itse ilmoittavat sen kuntalaisilleen. Kunnan tehtävä on määritellä palvelujen tarve, koska nykyisellä mallilla tätä ei voi kovin kauan jatkaa. Jatkuvalla leikkaamisella ja säästämisellä vaurioitetaan liian paljon maakunnan asukkaiden tarvitsemia palveluketjuja.

Yksi vaihtoehto on lopettaa koko hallintokokeilu ja palata takaisin kansalaisten hyväksi kokemaan itsenäisten kuntien hallintoon. Muutoksen seurauksena kuntiin perustettaisiin suuret luottamusmiesten ja – naisten joukko osastot. Samoin kunnat saisivat takaisin suuren joukon hyviä veronmaksajia lääkärien ja hoitajien rynnistäessä vakituisiin virkoihin. Ylikunnallisia luottamushenkilö organisaatioita perustettaisiin ja valinnat tehtäisiin kuten ennenkin. Ainoa ongelma tässä mallissa on se, mistä löytyisi niitä suuria luottamusmies joukkoja? Tietenkin voi pohtia myös sitä, onko lääkäreitä lisää ja muita..?

Tiedän sen, että maakunnan palveluita tuotetaan siinä määrin, mihin rahat riittävät. Mietin kuitenkin sitä, voisiko kuntien omia tehtäviä yhdistää entistä radikaalimmin? Maakunnalta vaaditaan jatkuvasti radikaaleja ratkaisuja ja samaa voisi esittää myös kuntien suuntaan. Olen käsitellyt aihetta kirjoituksessani viime tammikuussa ja se löytyy tästä.

Muutama palstani lukija saa välillä väristyksiä lukemisestaan ja inhoaa kirjoituksiani. Palautettakin pukkaa ja kun se annetaan nimettömänä, sen sisältö on välillä rankempaa. Useamman kerran kirjoitukseni on kolahtanut lukijan nilkkaan ja kalikka lentää äkäisesti takaisin. Kiitos palautteesta! :)

Tänään sain kuulla todellisen jymyuutisen. Uutinen on todentamaton ja sen vuoksi se saa odottaa vielä parempia aikoja. Uutinen keskeytti pohdintani maakunnan palvelujen tulevaisuudesta, nyt kun saisi vielä unenpäästä kiinni.

Avainsanat: hallintokokeilujatkuu, vuoden2011sotepalvelujenraami, lopetetaankoennaltaehkäiseväpäihdehuolto, lapsiperheidentukivaarassa, omaishoidontukiloppuu, vanhuspalvelujaalasajetaankainuussa, kainuutienhaarassa, oiniitäaikoja

128 Vapaapäiviä ja nikkarointia kotona

Tiistai 5.10.2010 klo 22:15 - yrjöpoeka

 

 

Kaksi oikein mukavaa ja leppoisaa päivää on takana. Lopultakin olen saanut jonkinlaisen järjestyksen varastoon ja kalastusvälineisiin. Aikamoinen määrä roinaa meni suoraan roskiin ja poltettavaksi. Joka vuosi kesän jälkeen on sama homma, tavarat enemmän tai vähemmän levällään.

Kalastustakaan en ole unohtanut, vaan perhovälineillä olen opetellut seisovan veden kalastusta. Kohtuullisesti on homma toiminut ja soppakalat on taas jääkaapissa. Kalastus on mukavaa puuhaa ja siinä on aikaa miettiä syksyisen sinisiä asioita kaikessa rauhassa. Makkaraa paistellessa ja kahvia keitellessä sain muutaman puhelun ja niissä annettiin palautetta maakunnan asioista ja osa kirjoittelustani. Maakunnan tuottamat palvelut eivät tyydytä kaikkia ja erityisen hankalilta tuntuvat terveydenhuollon palvelut. Erityistä kitkeryyttä oli yhdelle soittajalle aiheuttanut Timo A Säkkisen lausuma tämän päivän Ylä-Kainuu lehdessä. Siinä Säkkinen toi esille sen, että ”palvelujen käyttäjät ovat suhteellisen tyytyväisiä” Säkkinen päätteli lisäksi vielä, ”Suurimmat ongelmat tuntuvat olevan niillä, jotka eivät palveluja tarvitse.” Olen soittajan kanssa samaa mieltä, että Säkkinen on täysin vieraantunut tavallisen maakunnan asukkaan arjesta. Suhteellisen tyytyväinen sanonta on melkein mitä vain ja hänen arviointinsa niistä jotka arvostelevat maakunnan toimia, on todella ihmeellinen. Olen syksyn mittaan kiertänyt Kainuun toreja ja saamani palaute on aina tullut niiltä, jotka ovat palveluja tarvinneet. Kaikki tarvitsevat terveydenhuollon palveluja ennepitkää. Sellaista palveluiden arvostelijaa, joka ei niitä tarvitse, en ole vielä tavannut. En ollenkaan ihmettele Puolangan ja Hyrynsalmen nihkeyttä hallintokokeilun jatkoon. Kaikkia asioita katsotaan vain ja ainoastaan hallinnon näkökulmasta. Hallinto ei osaa, eikä ymmärrä palvelua tarvitsevan näkökulmaa. Kaikissa tutkimuksissa kansalaiset rankkaavat terveydenhuollon palvelut ykköseksi ja ovat tarvittaessa valmiita maksamaan niistä hieman enemmän. Hallinto yrittää säästää ja riisuu koko ajan palveluja entistä kauemmaksi syrjäseutujen asukkailta. Säkkisen päättelyn mukaan minä en tarvitse palveluja ollenkaan, koska olen kritisoinut kokeilua alusta alkaen. Erinomaista päättelyä!

Palaute lisäsi sinisiä ajatuksia ja oli syytä lähteä lopuksi saunan lämmitykseen.

Huomenna vapaapäivät loppuvat ja aloitan loppuviikon mittaisen ajelun vaalipiirin alueella. Mukavaa syksyistä säätä on lupailtu, toivottavasti sateet pysyvät poissa. Toivomuslistan ykkösenä on kuitenkin hirvien poisto tiealueilta, pitkä pimeä tuo lisää uhkatekijöitä liikenteeseen.

Avainsanat: tavaroittenuudelleenjärjestely, sinisiäajatuksiakainuusta, lakikainuunhallintokokeilusta, susijosyntyessään, hallintosäästääitsensähengiltä, palvelutovathallintoavarten, hirveäthirvethirveinä

127 Huuto kuuluu joka suunnasta

Sunnuntai 3.10.2010 klo 20:25 - yrjöpoeka

 

 

Viime päivinä on huuto ja mekastus kuulunut hallituspuolueiden suunnasta. Vihreät ovat syytelleet melkein kaikesta perussuomalaisia, vihreitten epäonnistuminen omissa tavoitteissaan saa surkuhupaisia piirteitä. Kalluppien kertoma suunnan muutos on tekemässä sen mitä tarvitaan, työntöapua riittää vaalivankkureita varten ja vetäjiä tuntuu myös piisaavan. Timo Soini on useaan kertaan todennut, ”se huutaa joka pelkää.”  Sanonta pitää paikkansa todella hyvin.

Maakuntamme Kainuun keskusta on viikonvaihteen aikana saanut valittua omat ehdokkaansa ja heti maakuntalehden nettisivustolla otettiin kantaa myös allekirjoittaneen vaatimattomaan persoonaan. Erinomaisen hyvä asia muistuttaa olemassa olostani kaikkia, myös omia kannattajia. Pääsen huomattavasti vähemmällä mainostamisen taakasta. Ylä-Kainuun alueella on oikein mielenkiintoinen tilanne tulossa ja kaikki apu on tarpeen. Huutoa lisää!

Tätä kirjoittaessani vihreitten entinen pääideologi ilmoitti erostaan ja ilmoitti myös erinomaisen hyvin syyt miksi! Jokainen kriittisesti maahanmuutosta puhunut allekirjoittaa Paloheimon lausunnot täysin! Näitä eroja on tulossa vielä lisää ja voi olla, että vihreitten puheenjohtajan kasvojen vääntely saa lisää koomisia piirteitä.

Perussuomalaisten teemoista tunnetuin on nykyisenkaltaisen maahanmuuton pysäyttäminen ja muuttaminen. Tämän syksyn aikana usea puolue on ottanut asian vaaliohjelmiinsa, perussuomalaisten kannatuksen räjähdysmäinen kasvu pelottaa puolueita.

Perussuomalaiset ovat nostaneet kielikeskusteluun myös ns. pakkoruotsin. Tänään vihreät ottivat sen rytinällä yhdeksi tärkeimmistä hankkeistaan! Mitä tähän voisi sanoa?

Perussuomalaiset ovat tuoneet esille myös sen, että kansanedustajien on omilla teoillaan ja käytöksellään palautettava luottamus eduskuntaan. Tämä voi olla se kaikkein vaikein asia. Suuri raha on sokaissut kaikki isot puolueet toteuttamaan maan tapaa, korruptiota.

Kaksien viimeisten eduskuntavaalien suuri kysymys on ollut eläkekeskustelu. Äänestäjät ovat todella pettyneitä tehtyihin lupauksiin. Kainuun toreilla sanotaan suoraan, että kepu pettää aina. Perussuomalaisten kanta on, että on päästävä irti nälkäeläkkeistä ja ylisuurille eläkkeille on säädettävä katto.

Nyt on vihreitten työministeri antanut omat näyttönsä, työttömiä on edelleenkin laskentatavasta riippuen 300 – 500000. Kaikenlaisten tempputyöllistämisten aikakausi on lopetettava ja suomalaiselle on maksettava oikea palkka oikeasta työstä. Työvoimapulasta puhuminen ja maahanmuuton hallitsematon kasvu eivät tue tulevaisuuden yhteiskuntarauhaa. Ammattityövoima pulasta kärsivät alat rekrytoivat tarvittaessa väkeä ulkomailta, kuten esimerkiksi tekee Englanti ja Norja sairaanhoitaja pulansa takia.

Nuorten ja vaajakuntoisten saaminen asteittain takaisin työelämän piiriin on erittäin tärkeä asia jokaiselle meistä. Kainuussa on kasvava joukko sellaista väkeä ja he kuormittavat joutilaina ollessaan muuta hyvinvointi järjestelmää. Etsimällä heille oikeita töitä ja maksamalla heille oikea palkka, näin he saavat oman itsetuntonsa takaisin. Paltamon mallin mukainen puuhastelu ei itsetuntoa syrjäytyneillä paranna, päinvastoin.

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin heräsi maassamme pelko siitä, että saksalaiset tulevat ja ostavat meidän kaikki järvenrantamme. EU on tullut ja eipä ole saksalaisista pelkoa ollut. Mitä muuta on tullut tilalle? Tilalle on saatu rantojemme myynti venäläisille. Yhtä aikaa Suomen valtio, Senaatti kiinteistöt, on myynyt huomattavan määrän erilaisia kiinteistöjä eripuolilta suomea venäläisille. Aikamoinen osa kiinteistöistä sijaitsee strategisilla paikoilla ja asiasta on yritetty kysellä myös eduskunnassa. Suomen valtio myy meidän veteraaniemme aikaansaamaa itsenäisyyttä nyt miehittäjä vallalle. Venäjä on suorasukaisesti ilmoittanut tarvittaessa puolustavansa vaikka asein oman maan kansalaisten henkeä ja omaisuutta. Venäjän presidentti on myös kertonut miksi suomalaiset eivät voi ostaa maata venäjältä. Suomen valtion on otettava sama kanta asiaan ja sen on lailla estettävä myös yksityisten omistamien maitten myynti venäläisille.

TÄTÄ MAATA EI MYYDÄ-EIKÄ VUOKRATA!

Avainsanat: eduskuntavaaliteemoja, perusuomalaistenkansanedustajaehdokaskainuussa, maassamaantavalla, pakkoruotsinpoistaminen, sehuutaajokapelkää, vajaakuntoistensaaminentyöelämään, tempputyöllistäminenlopetettava, venäjäonmiehittäjävaltio, tätämaataeimyydäeikävuokrata