Satunnaiset kuvat

Sininen valo

Uusimmat

Blogin arkisto

028 Uusi Kurimo

Keskiviikko 22.5.2013 klo 7:10 - yrjöpoeka

Suomussalmen kunnan hyvät vuodet ovat ohi ja tulevaisuuden rakentaminen pelkkien valtionosuuksien varaan on päättymässä. Kunnan talous on sukeltamassa ja tulevan budjetin laadinnassa joudutaan ankarien leikkausten tielle. Eiliset uutiset kertovat myös, että sote-kuntayhtymän talous on sukeltamassa samalla tavalla. Meillä ei ole varaa rakentaa yhtään uutta tilaa, ennenkuin muut tyhjät tilat on järkevästi käytetty.

Perussuomalaiset lähtivät viime kunnallisvaalikamppailussa siitä, että kunnan tyhjenevistä kiinteistöistä on päästävä eroon. Niitä on myytävä pois, otettava uusiokäytöön ja vanhimmasta huonokuntoisimmasta päästä purettava. Kunnalla on myös suuri määrä kiinteistöjä ympäri pitäjää, joiden kustannukset maksaa kunta. Perussuomalaiset nostivat vaalikamppailussa yhtenä mahdollisuutena ja esimerkkinä kunnantalon uusiokäytön uutena Kurimona.

kunnatalo.jpg
Onko täällä ahdasta?

Virasto perustettiin silloin, kun kunta oli suuri, asukkaita melkein 16000. Nyt kunnassa on asukkaita alle 9000. Viraston käyttäjinä toimi silloin myös Suomussalmen nimismiespiiri. Nimismiespiiri ei pysynyt viraston asukkaana, vaan muutti eri tiloihin. Virastosta on hävinnyt vuosien kuluessa satoja työntekijöitä ja erilaisia pieniä yrityksiä. Nyt käytävät kumisevat tyhjyyttään. Viimeisimpinä lähtijöinä ovat olleet sosiaalihuollon työntekijät.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 8.5.2013 esittänyt Suomussalmen kunnahallitukselle, että hoitokoti Kurimon huonojen ja korjauskelvottomien tilojen tilalle tarvitaan 30 – 40 asukkaalle uudet tilat. Ja esittänyt myös, että tilat rakennettaisiin terveyskeskuksen läheisyyteen. Niissä tuotettaisiin vanhusten tehostettua asumispalvelua kuntayhtymän omana toimintana. Asia on aivan varmasti juuri noin Kurimon tilojen osalta. Tilat ovat vanhat ja epäkäytännölliset. Olen itsekin samaa mieltä ja varmasti myös kuntalaiset, joiden omaisia siellä on ollut hoidettavana.

Kokonaan toinen asia on, miksi tiloja tarvitaan vain tuo määrä, kun Kurimossa on hoidettavana melkein toinen mokoma väkeä? Voisiko tämä pyyntö siitä, mihin rakennetaan, johtua akuuttivuodeosaston tulevaisuudesta? Tästäkin aiheesta otin kantaa kunnallisvaalien yhteydessä. Silloista lausumaani todisteltiin valheeksi sote-johtajan ja kunnajohtajan toimesta. Lautakunnan silloinen keskustalainen puheenjohtaja onneksi muisti, että puhuin asiaa. Paikallislehti ei pyynnöstäni huolimatta silloin haastatellut lautakunnan puheenjohtajaa. Me löydämme aiheen uudelleen edestämme.

Tilojen suunnittelua varten on 21.5.2013 perustettu kunnahallituksen toimesta ohjausryhmä. Lähtökohtanaan, että nyt rakennetaan uutta ja terveyskeskuksen viereen. Keskusteluun ei haluta edes ottaa sitä mahdollisuutta, että olemassa olevia tiloja käytettäisiin suunnittelun pohjana. Tyhjenevän kunnanviraston ja koulukiinteistöjen lisäksi kunnalla on tyhjinä noin 70 huoneistoa vuokrataloyhtiöissään.

Pitämän alueelle rakennettiin uusiokäyttöön kehitysvammaisille yksi tyhjenevä kerrostalo muutama vuosi sitten. Silloin ei edes haluttu kuunnella sitä mahdollisuutta, että rakennettaisiin kokonaan uutta. Myös siellä olisi samalla tavoin helppo tyhjentää yksi talo ja rakentaa uuteen käyttöön. Mikäli nämä talot sijaitsisivat vierekkäin, voitaisiin niistä saada synergiaetuja esimerkiksi yövalvonnan osalta. Kävimme silloin tutustumassa Kemissä tehtyihin ratkaisuihin ja uskon, että ne toimisivat myös täällä. Valvontatekniikka on kehittynyt myös valtavasti viime vuosina.

Vaalienaikana ja myös sen jälkeen olen saanut kansalaisilta palautetta tyhjistä kiinteistöistä ja niiden käytöstä. Aika usea on ottanut esille juuri kunnaviraston. Sen sijaintia pidetään hyvänä. Kukaan ei pidä huonona sitä ajatusta, että viraston toisessa päädyssä sijaitsisi kunnajohtajan toimisto. Moni on pitänyt sitä hyvänä. Silloin kunnan virkajohdolla olisi koko ajan yhteys siihen todellisuuteen, missä vanhuksemme viimeiset vuodet viettävät.

Avainsanat: kunnallisvaalit2012, uusikurimo, kuntientyhjättilatuusiokäyttöön, suomussalmenkunnanvirasto, suomussalmenvuokratalot,

027 Uutta oppien

Tiistai 14.5.2013 klo 8:58

Perussuomalaisten Kainuun-piiri on kasvanut pienestä alusta Kainuun toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Alkuaikojen muutaman aktiivin rinnalle on tullut suuri joukko uusia innokkaita toimijoita. Näitä uusia toimijoita yhdistää yksi asia. He ovat tulleet mukaan politiikan ulkopuolelta. Tämä on yksi vahvuuksista, mutta samalla se on yksi heikkouksista.

Jokainen mukaan lähtijä omaa vahvan mielipiteen erilaisista asioista. Usein sitä mielipidettä pidetään ainoana oikeana. Nyt uusien toimijoitten ryhdyttyä vaativaan luottamustehtävien hoitoon, on arki tullut asioiden hoidossa vastaan. Nyt on eteen tullut se, kuinka minun mielipiteeni ei olekaan kaikkien mielestä oikea mielipide. Miten muut voivat olla samasta asiasta aivan eri mieltä. Kuinka voimme yhteensovittaa erilaiset mielipiteet ja saada aikaan yhteinen näkemys paikallisesta politiikasta. Yhdistävä perussuomalainen aateperusta on kuitenkin se liima, josta meidän on löydettävä keskustellen ja uuttaoppien yhteinen kuva tulevaisuudesta.

Tätä yhteistä liimaa ja yhdistävää keskustelua Kainuussa tarvitaan erityisesti kaikkia yhdistävän sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan takia. Kainuun hallintokokeilun aikana kuntien sote-verkosto yhdistettiin yhdeksi. Kokeilun kaatumisesta huolimatta Kainuussa on nähty, ettei entiseen ole enää paluuta. Koko ajan huononevan huoltosuhteen takia on taloudellista pitää sote yhteisenä hankkeena. Yksi valtuusto ja hallitus päättää, kuinka sosiaali- ja terveydenhuolto toimii seitsämän kunnan alueella.

Tämän suuren kokonaisuuden hallintaa ja ymmärtämistä tarvitaan yhteisiä koulutustilaisuuksia. Allekirjoittanut ja piirisihteeri Maarit Nurmi päätimme tehdä asialle jotakin ja ideoimme ensimmäisen yhteisen koulutustilaisuuden. Itse olen toiminut pitkään mukana luottamustehtävissä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Maarit Nurmi toimii sote-kuntayhtymässä projektipäällikkönä kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhteisen kokemuspohjan ansiosta meidän oli helppo etsiä ensimmäisen koulutustilaisuuden alustajat.

Kuntayhtymän kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen on toiminut Kainuun soten-kehittämishankkeissa mukana 8 vuotta. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen johti hallintokokeilun aikana sotea. Nyt hän on toiminut Pohjoisen ERVA-alueen yhtenä selvitysmiehenä. Terho Pekkala on myös ollut kehittämistoimissa pitkään mukana ja hänen uutena osa-alueenaan on Uusi sairaala projektihanke. Näiden kolmen kädenjälki on jäänyt näkyviin ja tulee varmasti näkymään jatkossakin.

Lauantaina 11.5 klo 9 – 14 kokoontui piiritoimiston yhteydessä olevaan koulutustilaan Kajaanissa intoa puhkuva joukko oppimaan uutta. Avauspuheessa toin esille kuinka tärkeätä kaikkien on ymmärtää sosiaali- ja terveystoimen Kainuulainen kokonaisuus. Korostin sitä, että Kainuun perussuomalaiset löytävät yhteisen näkemyksen soten tulevaisuudesta. Toiseksi suurimpana puolueena meille on tärkeätä toimia yhtenäisenä.

Koulutuspäivän aikana tuli selväksi, että tälle yhteiselle tapahtumalle oli ollut tilaus. Jokainen paikalla olijoista oli lukenut asioista. Yhteinen keskustelu niiden ihmisten kanssa, jotka ovat olleet mukana tekemässä ja suunnittelemassa yhteistä sotea, avasi asiat uudella tavalla. Osallistujien alustava viesti oli järjestäjille, että tällaista tarvitaan pian lisää. Erityisesti ERVA-hankkeesta käyty keskustelu avasi monen mielen pohtimaan, oliko hallituksen sote-uudistus todella huono. ERVA-hankkeessa olisi jo mietitty valmiiksi soten-rahoitus. Rahoitusmalli puuttuu hallituksen esityksestä, vaikka hallitus oli saanut selvitysmiesten työt silmiensä eteen.

Päivä kului nopeasti ja yhteinen mielipide kuului, että tietoa tarvitaan lisää. Sitä kautta löydetään yhteinen osaaminen ja Perussuomalainen tahto Kainuun-soten kehittämiseen.

Tästä on hyvä jatkaa. Yhteinen keskustelu ja koulutus saa jatkoa.

imgp0403.jpg
Kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen alustaa. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen istumassa vasemmalla pöydän päässä. Vierellä piirisihteeri Maarit Nurmi.

Avainsanat: perussuomalaistenkainuunpiiri, aateperusta, kainuunsotekuntayhtymä, pohjoisenervaalue,

026 Kuka Perussuomalaisten puoluesihteeriksi

Keskiviikko 8.5.2013 klo 7:45

Minulta on viimeaikoina kyselty, miksi kannatan puoluesihteeri kisassa Jari Lindströmiä? Miksi en kannata Kainuusta tulevaa ehdokasta? Mikä oikeus minulla on tulla muille kertomaan, kuka pitää valita? Muutamien taholta olen saanut nimityksen vanha jäärä. Valtaosa ymmärtää oikein hyvin, että minulla on selkeä mielipide aiheesta. Puoluesihteeri kisa ratkaisee hyvin pitkälle sen, mihin suuntaan ja miten puolue jatkossa kehittyy. Henkilöllä on todella väliä.

Kisaan on tullut ehdokkaita vähän jokapuolelta maata. Kainuusta peräti kaksi. Tällä hetkellä pyrkijöitä on kuusi. Todennäköisesti saamme vielä joitakin lisää. Miksi tuo paikka kiinnostaa näin paljon, voi kysyä? Suurin syy lienee lähestyvät eduskuntavaalit. Valtaosa haluaa olla mukana siksi, että näin kasvot jäävät puoluekentän mieleen paremmin. Samoin saadaan julkisuutta myös omalla alueella. Valitettavasti siinä voi myös käydä niin, ettei se välttämättä ole pyrkimyksille hyväksi.

Puolueen kasvettua suureksi viime vaaleissa tuli ongelmaksi se, että organisaatio oli pienen puolueen organisaatio. Se on vain korostunut viime aikoina. Puoluetoimisto ei ole pystynyt palvelemaan kentää sillä tavoin kuin olisi hyvä. Itsestä on tuntunut usein, että kuka sitä oikein johtaa? Puolueen puheenjohtaja sitä ei voi tehdä. Hänen pitää keskittyä politiikan tekoon. Puoluesihteeri on täysin näkymättömissä. Puoluetoimiston näkyväksi hahmosi on noussut ”työmies” Matti Putkonen. Putkonen näyttää ottaneen vallan toimistossa, koska sitä ei kukaan muu pidä käsissään.

Nyt tarvitaan organisaation johtoon sellainen hahmo, jolla on kokemusta luottamusmiehen hommista jo valmiiksi. Puoluesihteerin työ on mielestäni luottamusmiehen työtä. Siinä pitää osata neuvotella useiden erisuuntiin vetävien tahojen kanssa. Samalla pitää osata organisoida kenttä ja toimisto. Puoluesihteerin pitää olla tarvittaessa luja ja määrätietoinen. Puoluesihteerin tulee olla itsenäinen toimija. Ei pienten ryhmien puolesta puhuja ja sanansaattaja. Puoluesihteerin tehtävä on niitata kenttä yhteisen asian taakse.

Minä ole päätynyt Jari Lindströmiin juuri näistä edellämainituista syistä. Kansanedustajuus on juuri nyt jopa eduksi tehtävän hoitamiselle. Eduskuntaryhmän pitää juuri nyt tietää, missä puoluetoimistossa mennään. Olen arvioinut jokaista muutakin pyrkijää, mutta en näe heillä olevan nyt edellytyksiä tehtävään. Tämä on minun arvioni. Muilla voi olla toisenlaiset arviot.

Puoluesihteerin valinta on jokaisen henkilökohtainen valinta. Minulla aktiivisena toimijana on myös oikeus ja jopa velvollisuus kertoa valintani etukäteen. Vaikka olisin vanha jäärä.

Siksi Jari Lindström.

Avainsanat: jarilindström, perussuomalaistenpuoluesihteeri, pääluottamusmies, kansanedustaja, vanhajäärä

025 Ullivesi

Sunnuntai 5.5.2013 klo 19:38 - yrjöpoeka

Lapsuudessani ja nuoruudessani oli olemassa seuraava sanonta. Kun ullivesi nousee rannoille, hullut alkavat huutaa. Ullivesi tarkoittaa kevään tulvavesiä. Toinen, että hullut huutaa. Se tuli puolestaan siitä tosiasiasta, että juuri keväällä pitkän talven jälkeen mielenterveys herkästi pettää. Useilla muillakin ”vanhan kansan” sanonnoilla oli ja on edelleenkin vankka pohja todellisuuteen.

Tämä kyseessä oleva sanonta tulee väistämättä mieleeni, seuratessani kommentti kirjoittelua maakuntalehden uutiseen. Uutisen aihe oli, ettei Ari Korhonen saanut kansanedustaja Pentti Kettusen tukea. Nyt Korhosen pyrkimisen kohde on puoluesihteerin tehtävä. Hän katsoo olevansa pätevä johtamaan puoluetoimistoa, vaikka epäonnistui piirin johtamisessa. Tämä kaikki pyrkiminen vain yhden vuoden kokemuksella puoluetyöstä ja politiikasta.

Puolueessa ja piirissä on yleensä vakiomäärä sellaisia, joiden tehtävänä on vastustaa ja jurnuttaa aivan kaikesta, mistä muu porukka on yhtä mieltä. Sotkamossa pitämässämme kevätkokouksessa, näitä änkyröitä löytyi kolme kappaletta. Koska kevätkokous sujui niin hyvin, he aloittivat jurnutuksen. Sitä jurnutusta ja suoranaista solvausta ja jopa valehtelua, he ovat jatkaneet tämän edellä olevan uutisoinnin kommenteissa.

Heikkinen mesoaa Suomi24:n palstoilla ja terrorisoi Suomussalmen sivistystoimen virkahenkilöstöä pakkomielteellään. Sivistystoimi on joutunut siirtämään yhden opettajan opetustehtävistä Heikkisen suorittaman vainoamisen takia muihin tehtäviin, piiloon vainolta ja uhkailuilta. Edes raastuvanoikeuden istunnot eivät tätä miestä hidasta. Tällä meriitillä tämä mies kertoo muille, kuinka muiden pitäisi toimia. Ihmettelen hieman, kuinka juuri Ari Korhoselle alkaa tulla hänenlaisiaan tukijoita. Ilmeisesti lakimiehelle on jatkossa tarvetta.

Kyllönen pääsi kunnallisvaaleissa Ristijärven valtuustoon ja sai myös maakunnallisen luottamustoimen sote-kuntayhtymän hallitukseen. Tämä onneton helppoheikki ei näytä todellakaan tietävän, mitä tarkoittaa valtuusto- tai hallitusryhmässä toimiminen. Hän mesoaa tuossa kirjoitussarjassa nimellään ja kertoo mitä omassa ryhmässä on keskusteltu. Kaiken lisäksi hän puhuu muunneltua totuutta, kuinka Kettunen on estänyt Ari Korhosen pääsyn Itä-Suomen- Ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntiin. Tämä mies on myös toiminut vuoden puolueen jäsenenä. Hän on myös valmis kertomaan, kuinka piirin asioita pitäisi hoitaa. Hän on myös vankka Korhosen tukija.

Minä en sano, enkä edes väitä, ullivedellä olevan asiaa heidän toiminnalleen. Jokatapauksessa lievä lääkitys saattaisi olisi paikallaan.

Yksikään puolue ei ole koskaan sietänyt tällaista toimintaa vuoden mukana olleilta untuvikoilta. Puolueen ja piirin toiminta on pitkäjänteistä työtä yhteisen hyvän ja jäsenistön eteen. Sitä ei aikaansaada noilla eväillä. Heidän eväänsä voivat olla jatkossa niukat perussuomalaisten Kainuun-piirissä. Soten perussuomalaisten hallitusryhmä ei voi noita väitteitä ja solvauksia niellä muina miehinä. Nämä sankarit ovat nyt julkisuudessa kertomassa, kuinka piirin jatkovuosikokouksessa tullaan näyttämään ovea piirin toimivalle johdolle.

Ovi voi käydä. Kuka siitä kulkee, selvinnee aikanaan.

Avainsanat: ullivesi, hulluthuutaa, pyrkyryys, puoluetyö, terroristiheikkinen, perussuomalaisenvaltuustoryhmansäännöt

024 Talvivaaraa ja työntekijöitä on puolustettava

Perjantai 3.5.2013 klo 14:01 - yrjöpoeka

Kainuuta on ravistellut ilmiö nimeltä Talvivaara. Sen toimintaa ylistivät jokainen poliitikko alkuvaiheissa. Nyt näyttää siltä, että viherbuumin aallon mukana lähtevät mukaan myös sen aikaisemmat puolustajat. Nyt huudetaan kuorossa kuinka kaikki pelastuu, jos ja kun Talvivaara suljetaan. Ongelmat eivät valitettavasti katoa kaivoksen sulkemisella. Kaivoksen sulkemisen kannattajat eivät pysty, eivätkä tule, korjaamaan sulkemisesta aiheutettua haittaa. Kaivos on ja pysyy Kainuussa, samoin ongelmat.

Puutuin Vappu-puheessani Suomussalmen torilla Talvivaaran tilaan. Kaikista ongelmista huolimatta kaivannaiset ja Talvivaara ovat Kainuun elinvoimalle äärimmäisen tärkeitä. Kaikki kaivoksen tapahtumat ovat ihmisen aiheuttamia ja ihmisten on annettava työskennellä sen aiheuttamien ongelmien poistamiseksi. Talvivaara ja sen tuomat työpaikat ovat elintärkeitä koko Kainuulle.

Mielestäni perussuomalaisten pitää ottaa kantaa kaivoksen ja työpaikkojen puolesta piirin jatkokokouksen yhteydessä kesäkuun alussa. Perussuomalaisten ei pidä lähteä mukaan maailmanlopun ennustajien kelkkaan. Kainuun toiseksi suurimpana puolueena ja suurimpana työväenpuolueena meidän on puolustettava jokaista työpaikkaa. Perussuomalaisten on oltava mukana puolustamassa niitä hankkeita, joilla turvataan Kainuun elinvoima. Kainuu tarvitsee jokaisen työpaikan tulevina vuosina. Selvitäkseen jatkuvasti kasvavista talouden ongelmista, tarvitaan uusia yrityksiä. Kaivannaisalan yritykset tuovat mukanaan kokonaan uudenlaisia työpaikkoja. Samoin niiden mukana syntyy uusia niitä tukevia yrityksiä.

Kainuu on historiansa aikana selvinnyt useista vaikeista ajoista. Kainuu selviää myös tästä. Kajaani ja Kainuu on vasta selvinnyt UPM:n sulkemisesta. Yksituumaisuuden ansiosta kriisistä on noustu ja entistä ehompina. Kriisin jälkeen Kainuu on saanut kokonaan uudenlaisia yrityksiä satoine työpaikkoineen. Selviämiseen tarvitaan nyt vastuullisia poliittisia voimia ja yksituumaisuutta.

Perussuomalaisten on oltava yksi vastuullinen poliittinen voima. Perussuomalaisten on annettava täysi tuki Talvivaaralle ja sen työntekijöille. Nyt on työn ja vastuun aika.

Avainsanat: talvivaara, kainuunelinvoima, maailmanlopunennustajat, vastuullistapolitiikkaa,

023 VAPPUPUHE 2013

Keskiviikko 1.5.2013 klo 12:37 - yrjöpoeka

Menneinä vuosikymmeninä puhuttiin paljon siitä, että suomalainen työväki oli valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Presidentti Urho Kekkonen puuttui tarvittaessa peliin ja perusti tilalle hätätilahallituksen. 1975 maassa oli silloin ennätykselliset 60 000 työtöntä ja Miettusen hätätilahallituksen ensimmäiseksi tehtäväksi tuli puuttua työttömyyteen. Tarkoitus oli hyvä, onnistuminen huonompaa. Silloin katsottiin olevan kestämätöntä, mikäli niin iso osa työväestä oli työttömänä. Vielä silloin työväki marssi kaduilla vappuna ja piti kovia puheita valtiovallan suojeluksessa olevasta työväestä.

Maailma on muuttunut niistä ajoista ja entistä huonompaan suuntaan. Ketään ei kiinnosta, vaikka työikäisestä väestöstä satojatuhansia on ilman työtä. Se ei heiluttele hallituksia. Se ei kiinnosta vanhoja työväenpuolueita, eikä ammattiyhdistysliikettä. Hallituspuolueet ovat totaalisen hiljaa asiasta. Ilmeisesti työtön väestö ei enää edes äänestä ja sen nämä hyväosaiset tietävät.

Hallitusta kiinnostaa vain kilpailukyky. Samoin nöyristeleminen ja mielistely Euroopan mahtivaltioiden edessä. Tärkeintä nykyisille vallanpitäjille, on jatkuva rahan lapioiminen muiden työttömyyttä ylläpitävien valtioiden pohjattomiin kirstuihin.

Mutta onko hallitus kiinnostunut työväestä mitenkään? Kyllä se on. Kataisen ja elinkeinoelämän johdon suunnalta on huudettu viimeiset vuodet työvoimapulasta. Hallitus on valmis vastaanottamaan köyhimmistä maanosista useita satojatuhansia luku- ja kirjoitustaidottomia työvoimapulaa helpottamaan. Näiden heikko-osaisten avulla halutaan muuttaa suomalaista sopimusyhteiskuntaa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Vartiainen ja eläkeyhtiö Ilmarisen talousjohtaja Kiander linjasivat juuri nyt vapun alla suurella kohulla, että Suomi tarvitsee työvoimaksi ja työpaikkojen synnyttäjäksi 100 000 uutta maahanmuuttajaa.

Vartiaisen teesi kuuluu, että työtä syntyy, kun työvoimaa on tarjolla. Kianderin mukaan siirtotyöläisten roolina on muun muassa työvoimakustannusten eli palkkojen nousun hillitseminen. Nämä hallituksen neuvonantajat myöntävät suoraan, että vain näin voidaan palkkakustannuksia laskea. Nämä köyhät saadaan suostumaan vielä pienempiin palkkoihin, kuin mihin suomalaiset halpatyöläiset on poljettu.

Hallitus ei arvosta suomalaisten tekemää työtä. Hallitus ei arvosta, eikä puolusta, suomalaisen työntekijän etuja. Nykyinen hallitus on hyväosaisten hallitus.

Viime vuosisadalla valkoihoiset suurvallat riistivät halvalla raaka-aineet juuri näistä köyhistä valtioista. Nyt Suomi on muiden mukana jatkamassa kolonialismia ja haluaa hyötyä näiden maiden raaka-aineesta. Suuresta köyhien työttömien armeijasta. Tällä kolonialismilla on jo nyt muutettu suomalaisten työolosuhteita huonommiksi. Tätä väkeä käytetään surutta hyväksi palkkojen polkemisessa.

Tämän menon ovat vanhat puolueet ja ammattiyhdistysliike täysimääräisesti hyväksyneet. Menneinä vuosikymmeninä vasemmisto nimitteli oikeistopuolueiden edustajia riistäjiksi. Niinsanottu tiedostava älymystö riimitteli lauluja rikkaista. Kaikkein kovimmat ”taistolaiset” olivat valmiita siihen, että suomalainen työväki saisi turvapaikan suuren ja mahtavan naapurin Neuvostoliiton sylistä.

Nykyinen ns. tiedostava vasemmisto älymystö ei huuda enää neuvostovastaisuutta. Sillä on uusi iskusana ja se on rasismi. Sitä sanaa se vuodattaa jokaiseen tiedostavaan mediaan ja tämä media on sitä myös valmis käyttämään. Kohderyhmä on löytynyt uudesta poliittisesta voimaryhmästä, joka on heilauttanut suomalaisen poliittisen kentän kokonaan uuteen tilanteeseen.

Tätä kohdetta, Perussuomalaista puoluetta, käytetään nyt vihan ja kaunan välikappaleena. Tästä puolueesta ollaan julkisuudessa valmiita tekemään kaiken pahan ruumiillistuma.

Tästä puolueesta, joka on ilmoittanut olevansa pienen ihmisen asialla ja puolustavansa suomalaisten asiaa. Puolue on ilmoittanut olevansa suomalaisentyön puolue.

Suomalaisen työn, joka tehdään suomessa.

Suomalaisen työn, joka tehdään suomalaisella työvoimalla.

Suomalaisen työn, joka tehdään suomalaisilla palkkaehdoilla.

Ehdoilla, joilla vain ja ainoastaan voidaan turvata Suomen elinvoima. Suomalaisen yhteiskunnan ja demokratian elinvoima. Kansallinen yhtenäisyys.

Työttömyys vie kaiken edellämainitun. Suomussalmelainen työtön voi varmasti vahvistaa tämän. Suomussalmen työttömän pitäisi tyytyä hallituksen tahdosta hakemaan hiljaa ja nöyrästi EU:n ruokakassi. Tämä on vallanpitäjien keino latistaa työttömän itsetuntoa.

Voimakasta maahanmuutto tulvaa on puolustettu hallituksen ja pääministerin toimesta mm. sillä, etteivät suomalaiset halua tehdä kaikkea työtä. Hallitus ja mministerit nimittävät sitä vähemmän arvokkaaksi työksi. Paskaduuniksi.

Suomalainen arvostaa kaikkea työtä. Työ on aina antanut ja antaa jatkossakin tekijälleen itsetunnon. Suomalainen työntekijä arvostaa sitä, että hän saa työn kautta osallistua oman yhteiskunnan rakentamiseen.

Kaikki sellainen työ on arvokasta, jolla saa toimeentulon itselleen ja perheelleen.

Perussuomalainen puolue on ilmoittanut periaateohjelmassaan olevansa työväenpuolue, sitä sen myös käytännössä. Yleisradion suorittama tutkimus äänestäjäkunnasta osoittaa sen nyt todeksi. Perussuomalaiset ovat nyt vapun alla suurin työväenpuolue. Jopa keskusta on noussut ohi vasemmistopuolueiden.

Tiedostava vasemmisto puolustaa enää vain omia asemiaan. Ei työväen asemaa.

Puolueemme on myös suomalaisten pienyrittäjien puolue. Saimme eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi pienyrittäjiä. Kuntavaaleissa saimme runsaasti yrittäjiä mukaan toimintaan. Kuntavaaleissa onnistuimme nousemaan merkittäväksi kuntapuolueeksi ja Kainuussa nousimme toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Kasvu tulee jatkumaan.

Nyt puolueemme kouluttaa omaa väkeä ja valmistautuu paremmalla organisaatiolla seuraaviin vaaleihin. Kouluttautumisella luottamushenkilöt saavat paremmat valmiudet kohdata kuntakenttää odottavat haasteet. Samoin pystymme vastaamaan äänestäjien meille antamaan valtakirjaan. Sillä valtakirjalla olemme valmiita tekemään työtä suomalaisten puolesta.

Perussuomalaisten Kainuun piirin suurimpana huolena on Kainuun elivoiman turvaaminen. Kainuussa on valtavat metsä- ja turvevarannot. Metsä- ja turvevarannot ovat uusiutuvan energian lähteitä ja niitä on hyödynnettävä Kainuulaisten hyväksi. Kainuu on saatava energia omavaraiseksi. Meillä on siihen raaka-aineet. Meillä löytyy siihen myös yrittäjiä. Energia-ala voisi tuoda Kainuuseen kerrannaisvaikutuksineen jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Koko suomeen sen arvioidaan tuovan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.

Kaivosteollisuus ja sen maine ovat nyt aallonpohjassa Kainuussa. Talvivaara on antanut koko suomelle opetuksen, kuinka ei saa, eikä pidä toimia. Meidän on kuitenkin nähtävä näiden ongelmien ylitse. Me tarvitsemme kaivannaisteollisuutta ja sen tuomia työpaikkoja. Siksi näen erittäin hyvänä sen, että valtio on nyt Solidiumin kautta Talvivaaran suurin omistaja. Talvivaaran toiminta ja sen tuomat työpaikat on turvattava. Samalla on huolehdittava, että mittavat ympäristöongelmat korjataan.

Suomalaisella työllä suomessa on puolustaja.

Suomalainen kansallismielinen puolue.

Perussuomalaiset.

Avainsanat: vappupuhe, hätätilahallitus, palkkojenlasku, halpatyöläiset, paskaduuni, suurintyöväenpuolue, uusiutuvaenergia, solidium, perussuomalaiset