Satunnaiset kuvat

Sininen hetki

Uusimmat

Blogin arkisto

050 Hukka meidät perii

Keskiviikko 23.10.2013 klo 14:27 - yrjöpoeka

Joka syksy lumentulon kanssa saapuu paikalliseen uutisointiin suuri ja paha susihukka. Jokavuosi media saa piristysruiskeen vuodenaikojen mukana. Uutta on viimevuosina edustanut thaimaalaisten marjanpoimijoiden tulo. Se myös edustaa samankaltaista tuhoa kuin susihukka. Paikallisten ihmisten elämä suistuu aivan raiteiltaan. Suuret tunteet kuohuttavat ja joka vuosi pääsee mukaan uusia kasvoja. Kaikki he toistavat samaa. Hukka meidät perii!

On aivan selvää, että Kainuussa on tällä hetkellä liikaa susia. Puhumalla sudet eivät vähene. Mikäli saaliseläimet loppuvat, susi invaasio päättyy. Toinen ja nopeampi keino on metsästys. Susien uhka kotieläimille päättyy yhden ainoan talven aikana. Ensi keväänä syntyy maakunnan alueelle taas paljon uusia susia keskustelua ylläpitämään. Sudet on ilmeisesti niin tarkkaan pannoitettu, ettei kukaan tohdi RKT:n suojeluksessa olevia hallaturkkeja luodeilla pölyttää. Karhujen kohdalla tilanne on ilmeisesti toinen. Niitä on jo niin paljon, ettei Ronkainen ehdi enää kaikille pantoja laittaa. Toki hän on yrittänyt, kuten syksyn pantakarhu uutisointi osoitti.

Suurinta meuhkaa susista näyttävät pitävän kaupungissa asuvat. Suurin huolen aihe eivät taida olla edes ihmisten parhaat ystävät koirat. Olisiko kevään 2015 tapahtumilla osuutensa?

Itse en jaksa olla mukana median ylläpitämässä hukkaporussa. Mieltäni kaivertaa huomattavasti tärkeämpi asia. Kuinka Kainuun asukkaat selviävät tulevista vuosista. Se uhka on todellinen ja sen konkretia havainnollistuu, kun kunnat yrittävät miettiä tulevan vuoden 2014 budjettia. Mikäli edes pieni osa tästä media seksikkäästä hukka-ilmiön aiheuttamasta porusta siirrettäisiin tulevaisuus keskusteluun, pääsisimme edes alkuun. En usko susien tappamisella leivän levenevän kenenkään pöydässä. Sen sijaan yhteisillä ponnistuksilla ja keskusteluilla Kainuun suunnasta ja tulevaisuuden rakenteista, olisi mahdollisuus nähdä edes murusia pöydän alla.

Kainuun elinvoima tarvitsee juuri nyt kaiken huomion. Elinvoimaa ei synny, elleivät kunnat pääse yhteisymmärrykseen aluerakenteesta ja kansalaisten palveluverkosta. Väestömäärän jatkuva aleneminen ja kauppojen keskittyminen, pitäisi havahduttaa kansalaiset ja päättäjät. Palveluverkon on seurattava kehitystä. Mustasukkaisuus tulevaisuuden työpaikoista hämärtää päättäjiä. Samalla puolustetaan tyhjiä seiniä ja kuntien työpaikkoja. Mikäli emme pian ryhdy toimeen, silloin..

Hukka meidät perii!

Avainsanat: vuodenajat, hukkaperii, rktlpannoittaapetoja, kainuunelinvoima, kainuunaluerakenne

049 ELY-keskukset laskemaan

Keskiviikko 16.10.2013 klo 10:43 - yrjöpoeka

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ja jo aikaisemmin, on tyrmätty useita merkittäviä työllistäviä hankkeita. Aina on hankkeen pysäyttäjänä toiminut liito-orava. Moottoritien linjauksia muuteltiin eteläisessä suomessa ja pohjoisessa ei tahdo mikään hanke edistyä liito-oravien asuinpaikkojen takia. Metsähallituksen hakkuut ovat jatkuvan syynin alla, kaivostoiminta pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin. Kannetaan vaikka taskussa uhanalaisen kuusikon puiden alle liito-oravien papanoita. Mikäli liito-oravan voima ei riitä, aina löytyy jotakin muuta. Viimeksi viitasammakko haukkui ja kurnutti Mondo-mineralsin hankkeen puihin Paltamossa.

Muutama vuosi sitten kaatoi syysmyrsky tuhansia hehtaareja ikimänniköitä Suomussalmen itäosasta ja paljon enemmän sitten naapurivaltio Venäjän puolelta. Suomen puolelta ei saanut ottaa yhtään ainoata puuta pois, koska tuhoalueella oli sijainnut Natura-alue. Valtava määrä harvinaista, satoja vuosia vanhaa mäntyä on nyt siellä kasvattamassa erilaisten ytimennävertäjien joukkoa. Tavallinen metsänomistaja pakotetaan lain uhalla korjaamaan myrskytuhot, jottei vahingolliset kuoriaiset lisääntyisi liikaa. Kaikki terve järki on hukassa tämän vihreän terrorin takia.

Nyt pysähdytään aina yhteen kohteeseen ja lyödään uhka jokaisen silmille. Ei puhuta kokonaisuuksista eri eliöiden osalta. Uhanalaisuusleima on tuotu luontojärjestöjen avulla suomalaisten tietoisuuteen. Yksittäiset viranomaiset ovat usein tahdottomia nyökyttelijöitä, tai sitten voimaantuvat liito-oravien avulla vallastaan.

Oma arvioni on, ettei liito-orava ole koskaan ollut uhanalainen. Niitä on aina ollut ja tulee olemaan. Viitasammakot on nyt keksitty uusiksi alueiden elinvoiman pysäyttäjiksi.

Nyt on aika ELY-keskusten aloittaa jokaisessa maakunnassa pikaiset kartoitukset. Kartoituksissa on selvitettävä liito-oravien levinneisyys ja myös arvio siitä, ovatko ne uhanalaisia. Kaikki muutkin uhanalaiset eliöt ja kasvit on selvitettävä samoihin karttoihin. Uskon tällä selvityksellä saatavan jotakin tolkkua nykymenoon.

Terrorin välikappaleet liito-oravat, ovat syyttömiä ihmisten tyhmyyteen. Viranomaisten tehtävä on kertoa kansalaisille todellinen tilanne. Hallituksen tehtävä on turvata alueiden elinvoima. Valitusten ja uhkailujen kierre on katkaistava. Metsiä ja kaivannaisia on jalostettava kansalaisten hyvinvointiin.

Luonto kuuluu ihmisille ja ihminen luontoon.

Avainsanat: kainuunely, mondominerals, viitasammakkohaukkuu, vihreäterrori, ihminenjaluonto, kainuunelinvoima

048 Murhasuunnitelma

Maanantai 14.10.2013 klo 11:22 - yrjöpoeka

Englantilaiset salapoliisitarinat ovat aina kiehtoneet ihmisiä. Niissä on aina juoni, joka paljastuu vasta loppumetreillä. Silloin vasta on selvillä kaikki asiaan liittyvät johtolangat. Näistä johtolangoista salapoliisi tai etsivä kutoo kiehtovat loppupäätelmät. Yleensä tarina päättyy siihen, että paha saa palkkansa. Joskus harvoin voi katsoja todeta, että syyllinen voi päästä kuin koira veräjästä. Erityisesti silloin, kun kyseessä on jokin instituutio. Elävässä elämässä nämä instituutiot saavat tehdä vaikka murhan ja koira ei perään hauku.

Terveydenhoitoviranomaiset tekevät esimerkiksi analyysejä tupakoitsijoista ja laskevat suoraan, kuinka monta turhaa kuolemaa syntyy tupakoinnin seurauksena. Samoin lasketaan eri ruoka-aineiden vaikutuksia liikalihavuuteen ja niiden aiheuttamiin kuolemaan johtaviin vaikutuksiin. Jokainen tietää erittäin hyvin, että vauhti tappaa liikenteessä. Silti kehitetään entistä tehokkaampia kulkuneuvoja. Tehokkuus ja vauhti hyväksytään entistä pienempien päästöjen ansiosta. Kun joku laskee , että jostakin saadaan riittävän suuri hyöty, ollaan valmiit hyväksymään sen tuomat ”marginaaliset” haitat.

Kainuun-maakunta kärsii tällä hetkellä väestön ikääntymisestä ja sen mukanaan tuomasta suuresta hoitotarpeesta. Samaan aikaan tuottavat teolliset työpaikat ovat vähentyneet rajusti. Tästä aiheutuu ongelmia, koska maksajia lisääntyville tarpeille ei ole riittävästi. Kainuu on aina elänyt metsistä ja metsät muodostavat jatkossakin suuren mahdollisuuden. Metsät ovat tällä hetkellä alikäytössä ja pysyvät, mikäli vihreä terrori jatkuu ja lisääntyy.

Kaivosteollisuudella katsotaan olevan suuria mahdollisuuksia. Kaivannaisteollisuus on suuri työllistäjä ja sen kerrannaisvaikutukset aluetalouteen ovat suuret. Muu maailma tarvitsee mineraaleja ja sen ansiosta Kainuussa ja muualla Pohjois-Suomessa kiertää suuri määrä maaperäntutkijoita. Pohjoisen alueelle on jo syntynyt joitakin suuria kaivosalueita. Katson, että metsät ja kaivannaiset ovat se ratkaisu, millä pohjoinen säilyy asuttuna ja väestö saa tarvitsemansa palvelut.

Suomessa on syntynyt ja kasvanut elämältä ja työltä vieraantunut sukupolvi. He tuntevat vain ikäisiään ikuisia opiskelijoita. Heidän elämänsä täyttävät filosofiset pohdinnat samanhenkisten kanssa. Heille eläimet ja puut ovat pyhiä ja se on tämän ajan uusi uskonto. Tätä mantraa hokemalla samanhenkiset ovat päässeet hyvän koulutuspohjan takia erilaisiin tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin virkakuntaan ja politiikkaan. Nyt tämä ns. suoraa toimintaa harrastava maihari- ja tennarisukupolvi pitää pyhänä tehtävänään estää kaikki toiminta metsissä ja maaperässä. Ydinvoimaa ja vesivoimaa vastustetaan, turve on suuri kauhistus ja sähkö pitää tuottaa kissaa silittämällä.

Tämä terrori on purrut ja hurmoksen ansiosta osa väestöstä tukee näitä terroristeja. Kainuussa on päästy suunnitelmissa niin pitkälle, että liito-oravilla ja viitasammakoilla estetään kaikki tuottava työ. Kaikki ponnistelut, joilla mahdollistettaisiin kuinka tuottaa alueelle hyvää, on nyt estetty. Istuvan hallituksen joukoissa istuu sellaisia ministereitä, jotka haluavat koko Pohjois-Suomen Euroopan viheralueeksi. Siellä sorvataan päätöksiä, joilla vaikutetaan ratkaisevasti ihmisten mahdollisuuksiin elää ja asua Pohjois-Suomessa.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkijat voisivat kammioissaan nyt laskea, millainen vaikutus kuolleisuuteen näillä päätöksillä on. Koska täällä ei saa enää kehittää uusia työpaikkoja, ei myöskään ole tuloja. Jatkuvassa kuntien säästökurimuksessa vanhukset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Huonolla hoidolla väestö sairastuu helpommin ja kuolee nopeammin.

Tämä on pitkälle menevä institutionaalinen murhasuunnitelma.

Avainsanat: salapoliisitarina, murhasuunnitelma, vihreäterrori, enneaikainenkuolema

047 Hulluus ja kurjuus

Keskiviikko 9.10.2013 klo 17:23 - yrjöpoeka

Suomi on todella sairastunut hulluuteen. Muuhun ei voi päätyä, kun kuuntelin eilen aamulla paikallisradion uutisia ja luin maakuntalehden päivällä. Viimeisten vuosien aikana on valtion ja kuntien hallintoon pesiintynyt kaikelta elämältä vieraantunut sukupolvi. Nämä kymmeniä vuosia opiskelleet maailmanparantajat ovat nyt pysäyttämässä kaiken tulevaisuuden rakentamisen Pohjois-Suomessa. Koko pohjoinen Suomi halutaan luontoreservaatiksi. Koko alue on yhtä Naturaa, tai siihen liittyviä alueita. Mikäli muilla alueilla meinataan tehdä mitään, sieltä löytyy viitasammakoita ja aina niin uhanalaisia liito-oravia.

Pohjoinen on aina elänyt metsistä ja sen tulevaisuus on edelleen siinä. Nyt on huomattu maailmalla ja suomessa , että pohjoisen tulevaisuuden pelastaa mahdollisesti kaivannaisteollisuus. Sen varaan on tehty paljon suunnitelmia uusien ratayhteyksien toivossa. Nimenomaan kaivannaisteollisuus on luonut tulevaisuuden uskoa ikääntyvien ihmisten kansoittamiin kuntiin. Lisääntyvä palvelujen tarve vaatii nyt ja tulevaisuudessa huomattavan määrän lisätuloa. Valtionosuuksien pudotessa kunnat tarvitsevat uusia tuloja ja uusia veronmaksajia. Mikäli hulluus jatkuu, koko Pohjois-Suomi muuttuu Eurooppalaisten viheralueeksi.

Pohjois-Suomea edustaa valtioneuvostossa ministeri Merja Kyllönen. Paljon on paikallisessa mediassa kehuttu ministeriä ja hänen aikaansaannoksiaan. Edellisen hallituksen aikana osoitettiin jokavuosi 23 miljoonaa euroa yksityisteiden harkinnanavaraisiin avustuksiin. Nämä valtionosuudet ovat olleet tuikitärkeitä, kun on kunnostettu rapistuvia yksityisteitä. Nämä tiet ovat tärkeitä kulkuyhteyksien ja puunhuollon kannalta. Mitä on pohjoisen ”oma” ministeri saanut aikaan?

2012 summa putosi 15 miljoonaan. Vuonna 2013 se romahti 9 miljoonaan. Esitys vuodelle 2014 on 5 miljoonaa euroa! Kataisen hallituksen leikatessa kaikesta mahdollisesta on ministerimme lyömässä lopullisen niitin pohjoisen tulevaisuudelle. Tässä näkyy ministerin kädenjälki. Kunnilla ei ole mahdollisuuksia tukea yksityisteitä. Samaan aikaan valtio on lisäämässä uusia tehtäviä kunnille.

Ministeri Merja Kyllösen avustuksella, elämältä vieraantuneet muuttavat Pohjois-Suomen lopullisesti Eurooppalaisten viheralueeksi.

Liito-oravia ja viitasammakoita esiintyy koko suomessa. Silti niitä kuvataan uhanalaisiksi. Aina kun tarvitaan, alueelta kuin alueelta löytyy yllättäen näitä otuksia.

Viitasammakot ja liito-oravat kiittävät. Ytimennävertäjistä puhumattakaan.

Avainsanat: siunattuhulluus, luontoreservaatti, natura, euroopanviheralue, merjakyllönenleikkaayksityistierahoitusta, viitasammakkovoitti, liitooravahyväkakkonen

046 Sotalapset

Tiistai 8.10.2013 klo 10:45 - yrjöpoeka

Olen lueskellut erittäin paljon viime aikoina sotahistoriaa ja niiden mukana nousi esille Suomen sotalapset Ruotsissa. Hakusanalla sotalapsi nousi esille paljon uutta. FM Mauri Junttilan tutkielma oli todella pysäyttävä ja moniulotteinen. Toisaalta lapset ovat saaneet turvaa, mutta lopuksi nousee esille ajatus hyväksikäytöstä. Jokaisella asialla on ollut hyvät ja huonot puolensa. Nyt voidaan sitä arvostella, silloin se on ollut todellisuutta. Se on ollut vaihtoehto ja se on otettu käyttöön.

Lukiessani näitä, nousi ajatuksissani sen soveltuvuus nykyaikaan. Voitaisiinko nykyajassa tarjota lapsille turvapaikkaa sodalta samalla tavoin? Voisiko Suomi tehdä saman kuin teki Ruotsi? Voisiko Suomi antaa turvapaikan sodanajaksi kymmenille tuhansille lapsille? Voisiko se olla mahdollista nykymaailmassa? Olisiko se inhimillistä? Sotalapset palautettiin suurelta osin ja samaa käytäntöä voisi ajatella myös nyt sotaa käyvien maitten osalta. Rauha tulee aina joskus, niin tuli myös meille.

Tiedän tällaisen ajatuksen saavan vastalausemyrskyn, koska nykyisessä ajattelussa perheitä pidetään erottamattomina. Perheitä pyritään koko ajan yhdistämään ja kotouttamaan suomalaisen yhteiskuntaan. Samalla me itsekkäästi ajattelemme lyövämme kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tarjoamme turvapaikan ja odotamme, että nämä sitten pesevät meidän likaiset paitamme. Eli haemme halpatyövoimaa ja samalla pesemme omaatuntoamme puhtaaksi.

Minusta meidän pitää ajatella myös sen maan tulevaisuutta, joiden pakolaisia otamme maahamme. Meidän tulee tarjota turvaa sodanajalta, ei pysyvää asuinpaikkaa. Samalla kun tarjoamme turvaa lapsille, samalla voimme kouluttaa heitä tulevaisuuden tekijöiksi omassa maassaan. Rauhan tultua jokainen maa tarvitsee kaikki voimat tulevaisuuden rakentamiseen.

Eurooppalainen halu auttaa ja saada samalla halpatyövoimaa, on uudenlaista siirtomaariistoa. Ennen siirtomaista vietiin raakaaineet. Nyt näistä maista viedään tulevaisuuden tekijät. Täällä heidän osansa on ns. paitojen peseminen.

Avainsanat: sotalapsi, siirtomaapolitiikka,