Satunnaiset kuvat

Perhonheittokurssi/ kuva Teppo Turpeinen

Uusimmat

Blogin arkisto

025 Suvaitaan vai ei suvaita

Sunnuntai 30.3.2014 klo 16:04 - yrjöpoeka

Kirjoitin 15.2 siitä, kuinka Kainuu ja Suomussalmi voisi kohdata Syyrian pakolaiset. Olen saanut aiheesta paljon palautetta sähköisessä mediassa ja eri lehtien keskustelupalstoilla. Olen aiheesta jutellut paljon myös kasvokkain ihmisten kanssa. Kasvokkain kohtaaminen ja keskustelu on aivan erilaista, kuin kohdata samojen ihmisten mielipiteet keskustelupalstoilla.

Keskustelupalstoilla ei juuri kukaan oikeasti pysähdy pohtimaan, mitä oikein kirjoituksellani yritin kertoa. Siellä on olemassa vain ja ainoastaan, puolesta tai vastaan tilanne. Muutama kommentoija on kasvokkain keskustelussa sanonut, ettei netin keskusteluissa voi kertoa kannattavansa minun kirjoitusta. Se siitä syystä, että he kokevat joutuvansa vihan kohteeksi ja he eivät sitä kestä. Nämä ihmiset kokevat olonsa tuskaiseksi julkisuuden kanssa. Olen joutunut kertomaan heille omia kokemuksiani ja kuinka se vaikuttaa minuun.

Valitettavan usein keskustelu siirtyy heti henkilöön, ei itse asiaan, mistä pitäisi puhua. Niin on käynyt minunkin kirjoitukseni kanssa. Olen saanut kuulla kunniani siitä, että olen vääräoppinen. Perussuomalaisten joukossa on joukko sellaista väkeä, että kaikki ulkomaalaiset ovat heille punainen vaate ja että ne kaikki ovat tulossa loisimaan heidän verovaroillaan. Tämä joukko on marginaalinen, mutta heillä on hyvin hallussaan sosiaalinen media ja sen tuoma julkisuus. Puolueen virallinen ohjelma ei kerro missään kohdassa, että puolue vastustaa kaikkea maahanmuuttoa.

Kuusamossa on käyty viimeviikkoina myös maahanmuuttokeskustelua Syyrian pakolaisiin liittyen. Siellä oli kyse 25 mahdollisesta pakolaisesta. Nyt vaalien lähestyessä eräs taho on nostanut kaikkein pahimpia uhkakuvia pakolaisten tuomasta vaarasta. Paikallislehti Koillissanomat nosti päätoimittajansa ansiokkaalla kirjoituksella suvaitsevaisuuden kaikkien pohdittavaksi. Kirjoitus oli niin mainio, että minun oli suorastaan pakko kommentoida sitä heti lehden palstalla. Sain vastauksen heti ja taas kerran siirretään keskustelua omiin tarkoitusperiin sopivaksi.

Suunnitelmallista maahanmuuttoa harrastetaan muualla maailmassa paljon. Australia ja Uusi – Seelanti ovat hyviä esimerkkejä aiheesta. Oma väestö ei siellä riitä hyvinvoinnin kasvattamiseen ja siksi siellä suositaan runsasta maahanmuuttoa. Siellä nähdään selkeästi se, että nuoremmat ihmiset tuovat työn ja toimeliaisuuden. Vanheneva väestö tarvitsee samoin siellä kuin meilläkin, koko ajan uutta väkeä. Siellä nämä muuttajat nähdään mahdollisuutena. Meillä suunnitelmallisesta maahanmuutosta ei oikein uskalleta puhua, koska kaikki näkevät siinä heti pelkkiä uhkakuvia.

Esimerkiksi Uudessa – Seelannissa ei nähdä uhkakuvia siinä, että siellä on runsaasti eri uskontoja. Meillä on myös runsaasti eri uskontokuntia ja niiden kirkkoja. Viime vuosien keskustelua on hallittu näyttävästi islamin uskonnolla ja heidän moskeijoillaan. Ne on nostettu sellaiseksi syyksi, millä voidaan kiihkoilla kaikkea maahanmuuttoa vastaan. Ville Haapasalon tv-ohjelma 30-päivässä suomalais-ugrilaisten heimojen parissa, toi eräässä jaksossa hyvin esille eri uskontojen kohtaamisen. Siinä jaksossa Kazanissa näytettiin, kuinka yhden aukion ympärillä oli useita komeita eri uskontokuntien kirkkoja. Ne olivat olleet siinä vierekkäin jo satoja vuosia. Satoja vuosia rauhallista yhteiseloa.

Mielessäni olen joutunut pohtimaan menneitten aikojen vaikeita vaiheita ja vertaamaan niitä nykyiseen. Silloin kaikki mahdolliset uhkakuvat olivat päällä, niitä ei tarvinnut enää keksiä. Nyt meillä ei ole uhkakuvia, mutta pieni osa väestöstä on kehittänyt uhkakuvien ylläpitämisestä suoranaisen taiteenlajin. Voiko sellainen ryhmä estää kaiken ajattelun suunnitelmallisesta maahanmuutosta?

Ajattelin ensikertaa kirjoitaessani aiheesta, että se oli siinä. Nyt on ollut pakko muuttaa suunnitelmiani ja kirjoittaa lisää. Voi olla, etten tämän jälkeen pääse aiheesta enää eroon. Tiedän toki sen, että muuttajat tuovat mukanaan myös joitakin ongelmia. Sen ei pidä estää kuitenkaan maahanmuuttoa. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi ja se on ihmisten tehtävä.

Mutta siitä olen mielissäni, että hyvin monet ihmiset näkevät samoin kuin minä. Ihmiset tuovat työn ja toimeliaisuuden ympärilleen. Se tuo elinvoimaa.

Avainsanat: suvaitsevaisuus, hallittumaahanmuutto, uusi-seelanti, uskontokiihkoilu, islaminuhka, elinvoima

024 Kevätkokouksen antia

Maanantai 24.3.2014 klo 11:37 - yrjöpoeka

Perussuomalaisten Kainuun-piirin kevätkokous pidettiin eilen Kajaanissa. Tupa oli täynnä puolueen toimijoita. Kokous oli hyvähenkinen ja kevätkokouksen asiat nuijittiin pöytään vähillä puheilla.

Kokouksessa käytiin todella vilkas keskustelu EU - vaaleista. Kokous tuki yksimielisesti puolueen EU - vaali ohjelmaa ja oli valmis hyvään vaalityöhön. Piirikokouksessa hyväksyttiin hallituksen laatima julkilausuma. Laitan sen tuohon alle jokaisen luettavaksi.


Kohti parempaa Eurooppaa – valitse Perussuomalaiset!

Perussuomalaiset on ainoana eduskuntapuolueena johdonmukaisesti vastustaneet liittovaltiokehitystä. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan, säilyvätkö Euroopassa itsenäiset kansallisvaltiot. Onko Suomella tulevaisuudessa lainkaan omaa päätöksentekoa ja omaa budjettivaltaa.

Perussuomalaiset kannattavat niitä Euroopan kriittisiä voimia, jotka haluavat kevyemmän unionin. Perussuomalaisten tavoitteena on uudistaa unionia ja palauttaa päätöksentekoa lähemmäksi kansalaisia. Emme hyväksy epädemokraattisen komission päätösvaltaa, joka kaventaa jäsenmaiden itsenäistä päätöksentekoa.

Äänestämättä jättäminen on kannanotto liittovaltiokehityksen jatkumiselle. Äänestämällä perussuomalaista ehdokasta, varmistat Suomen kansallisen edun kohti parempaa Eurooppaa. Nykyiset hallituspuolueet kannattavat Euroopan kriisimaiden tukipaketteja, joita perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet.

Perussuomalaiset ovat asettaneet kansan käytettäväksi 20 hyvää ehdokasta. On 20 hyvää syytä käydä vaaliuurnilla. Valitse omasi.

Saat mitä tilaat.

Avainsanat: perussuomalaistenkainuun-piiri, julkilausuma, perussuomalaisteneuvaaliehdokkaat, saatmitätilaat

023 Ihmisen geneettinen ominaisuus

Maanantai 17.3.2014 klo 15:21 - yrjöpoeka

Muualta muuttaneen ihmisen ja erityisesti eri kansallisuutta ja rotua olevien torjuminen, on ihmisten geneettinen ominaisuus. Sillä ei ole väliä, minkä takia ihminen muuttaa kotimaastaan pois. Sotapakolaisuus ja turvapaikan haku, ei poista syrjivää asennetta. Pelkkä pohdiskelu maahanmuuton vaikutuksista, saa seisovan veden liikkeelle. Nostin edellisen kirjoitukseni facebookin seinälle ja se aiheutti runsasta palautetta. Hyvin vähän tuli sellaista vastinetta, että mietittäisiin riittävän ison muuton mahdollisia myönteisiä vaikutuksia.

Palaute siirtyi heti pohtimaan sitä, voiko perussuomalainen kirjoittaa noin? Vastineissa oltiin valmiita asettamaan kirjoitukseni piirikokouksen ruodittavaksi. Viimeisimmät päivitykset kertovat, ettei kirjoitustani edes aiota pohtia vakavasti. Tärkeintä on vastustaa kaikkea myötämielisen kuuloista maahanmuutto keskustelua. Tämä vastustaminen mielletään muissa poliittisissa ryhmissä perussuomalaisten geneettiseksi ominaisuudeksi. Se ei kuitenkaan noussut Helsingissä 22 – 23.2 olleen piirienpuheenjohtajien neuvottelupäivien kärkiteemaksi, vaan aivan päinvastoin.

Piirienpuheenjohtajien mielestä kaikkein tärkeintä on saada selvyys sote- ja kuntauudistukseen. Samoin piirien mielestä tärkeintä on löytää niitä asioita ja keinoja, millä kunnat ja alueet selviävät. Samoin meihin on liitetty vahva ruotsinkielen vastustaminen. Se pitää paikkansa, mutta rannikon piirit nostivat vahvasti esille sen, että tarvitsemme puolueelle Ruotsinkielistä materiaalia. Samoin tarvitsemme jatkossa myös muilla kielillä toimitettua materiaalia. Maahanmuutto- ja kielikeskustelu on hallinnut julkisuutta aktiivisten toimijoiden ansiosta. Yhdenkään piirin tärkein asia näistä ei kumpikaan ole.

Tutustuminen aikaisempiin suuriin maahanmuuttoihin osoittaa todeksi tuon geneettisen vastustamisen olemassaolon. Viime vuosisadalla oli kaksi suurempaa muuttoaaltoa. Ensimmäisen maailmasodan jälkiaallossa muutti Venäjältä väkeä tuhansittain Suomeen. Toisen maailmansodan kaikuja oli sitten pakkoluovutetuilta alueilta tapahtunut sisäinen muutto. Viimeisin muutto koettiin Neuvostoliiton romahduksen myötä. Kaikissa näissä tapauksissa muuttajat saivat kokea eriasteista vastustusta ja nimittelyä. Jopa luovutetun karjalan alueelta tulleet saivat kuullä ryssä nimittelyä. Mitä lännemmäksi Suomessa mentiin, sitä kovempaa oli vastustus.

Kaikissa näissä tapauksissa Suomi on kansana selvinnyt. Muuton aiheuttama alkurasitus on vaihtunut vuosien myötä työksi ja toimeliaisuudeksi. Facebook seinälläni nousi tärkeimmäksi vasta-argumentiksi se, että joutuisimme elättämään nämä mahdolliset tulijat. Aikaisemmat suuret muuttoaallot ovat osoittaneet sen pelon turhaksi. Uudet tulijat tuovat mukanaan myös kokonaan uudenlaista ajattelua ja samalla saa aikaan tervehdyttävää muutosta asenneilmapiirissä.

Olen saanut myös kommentteja muutoin ja minulta on kysytty suhtautumistani Venäläisten maahanmuuttoon. Minun puolestani Venäläinen voi muuttaa Suomeen, mikäli tulee töihin ja osallistuu yhteiskunnan ylläpitoon. Suurempiin muuttoihin suhtaudun suurella varauksella Venäjän nykyisen poliittisen muutoksen takia. Edellinen kirjoitukseni ei myöskään tarkoita, että nyt sallisin kaikille vapaan maahanmuuton. Olen mielestäni hyvin itsekkäästi pohtinut, minkälaisia vaikutuksia suuremmalla maahanmuutolla voisi olla Suomussalmen kunnan ja Kainuun elinvoimaan.

Syyrian nostaminen esimerkiksi on tarkoituksellinen. Syyrialaiset ovat korkeasti koulutettua väestöä ja nyt heidän osanaan on mädätä pakolaisleireilla. Suomussalmella ja Kainuussa on puute nuoremmasta ja hyvin koulutetusta väestöstä. Meillä on tyhjenevät asunnot ja infrastruktuuri. Meillä on rauhalliset asuinolot ja kehittynyt koulu- ja sosiaalitoimi. Meillä on vapaus itsensä ilmaisuun ja vapaa liikkuminen koko euroalueella.

Olen pohdinnoissani tullut siihen tulokseen, että kohtaamisella olisi pidemmällä tähtäyksellä positiivisia vaikutuksia alueen elinvoimaan.

On kokonaan toinen juttu ja muiden päätettävissä, pysähdytäänkö asiaa edes pohtimaan.

Avainsanat: geneettinenominaisuus, facebookseinä, ryssänimitys, itsekäsvalinta,

022 Kohtaaminen

Lauantai 15.3.2014 klo 8:14 - yrjöpoeka

Suomussalmella, niinkuin kaikissa pohjoisen ja itärajan kunnissa, on valtava määrä rakennettua infraa puolitehoisella käytöllä. Se tarkoittaa tyhjiä koulukiinteistöjä ja autioituvia kyliä. Väestön ikääntyminen ja nuoremman väen siirtyminen koulutuksen ja työn perässä asutuskeskuksiin kiihdyttää maaltapakoa edelleen seuraavat kaksi vuosikymmentä. Valtion ja kuntien satsaamat miljoonat ja miljardit rakentamiseen, jäävät täysin ilman käyttöä. Suomessa ja Suomussalmella on etsitty sitä viisasten kiveä, mikä täyttäisi autioituvan maaseudun. Mistä saada paikkakunnalle nuoria ja lapsiperheitä? Ja millä keinoin?

Syrjäalueiden pahin puute on työpaikat. Mikäli niitä löytyy, löytyy myös työntekijöitä. Maatalous ei enää ole se maaseudun tukipylväs. Yksikkökoot ovat suurentuneet ja niiden vaikutus hyvin rajallinen. Metsätalous ei myöskään ole ratkaisu nopealla aikataululla. Unelmat jostakin muualta muuttavasta tehtaasta, eivät ole muuta kuin unelmaa. Tulevaisuuden toivo elää kaivosrakentamisessa ja niiden mukanaan tuomista työpaikoista. Nämä työpaikat eivät aukene tässä ja nyt, vaan vasta vuosikymmenien päästä.

Mitä pitäisi tehdä suurella rahalla rakennetulle infralle? Poltetaan vai puretaan? Vai jätetäänkö ne kummitusten pesäpaikoiksi? Olisiko näille asunnoille ja kouluille missään käyttäjiä? Mitä tapahtuisi, jos niille löytyisi käyttäjät? Kainuun kehitys on aina liittynyt väestön kasvuun. Historian aikana alue on usein taantunut. Maakunta on aina ollut väestön kasvattaja, väki on siirtynyt suuriin kaupunkeihin ja myös ulkomaat ovat saaneet osansa. Väestön lisäys on aikaisemmin tullut Savosta ja Venäjän suunnasta. Nyt sieltä ei ole odotettavissa minkäänlaista muuttoa. Samoin ei muualtakaan Suomesta.

Maailmalla on menossa paljon suuria kriisejä. Sotia ja nälästä johtuvia. Suuria pakolaisleirejä perustetaan ja länsimaat käyvät anekauppaa omista sieluistaan, ottamalla hädänalaisia pieniä määriä joka maahan. Suomi on mukana tässä sielujen puhdistamis operaatiossa. Kunnille tarjotaan pieniä valtionapuja, mikäli nämä sijoittavat muutamia pakolaisia alueilleen. Näiden pakolaisten ahdingosta käydään sitten jokaisella paikkakunnalla omanlaisensa näytelmä. Koskaan se ei ole ollut ihmiselle mieltäylentävää.

Mitä tapahtuisi, jos Suomussalmi ilmoittaisi ottavansa alueelleen heti tuhat Syyrian sotapakolaista? Asuntoja olisi heti valmiina ja koulut olisivat valmiina. Välittömästi pakolaisten mukana alueelle muuttaisi koulutushenkilökuntaa ja muuta tarvittavaa henkilöstöä. Aluetalouteen siirtyisi runsaasti uutta muualta tulevaa rahaa. Aluetalouden piristyminen ruokkisi itsestään myös muuta lisääntyvää toimeliaisuutta. Syyriasta tulevat pakolaiset eivät ole kouluttamattomia paimentolaisia. Syyriassa on ollut korkeasti koulutettu väestö, nyt tämän väestön osana on hitaasti kuolla pakolaisleireissä. Näillä pakolaisleireillä lasten ja nuorten määrä on erittäin suuri.

Mielestäni nyt on aika muuttaa kokonaan ajatusta pakolaisten vastaanotosta. Muutamien pakolaisten määristä on siirryttävä suurempiin yksiköihin. Suomussalmi ei olisi mikään uhrautuja, vaan riittävän suuren muuton ansiosta kuntamme olisi enemmän saavana osapuolena. Niin taloudellisesti kuin henkisesti. Talouden piristyessä kukaan kuntalainen ei jäisi pohtimaan, saavatko pakolaiset ehkä jotakin enemmän kuin alueen kantaväestö. Tämänhetken mallilla näin tapahtuu väistämättä. Tämän hetkinen muuttotapa ei ole hyväksi pakolaisille ja ei myöskään kantaväestölle.

Suomussalmi ja Kainuu voisivat olla nyt edelläkävijöitä. Muutetaan tyhjät tilat työksi ja toimeliaisuudeksi. Kaikki tilat on rakennettu ihmisiä varten.

Nyt näiden olisi kohdattava. Kohtaaminen riippuu sinusta ja minusta.

Avainsanat: maaltamuutto, ikääntyväväestö, kasvattajamaakunta, sotapakolaiset, maahanmuutto

021 Hulluus huipussaan

Perjantai 14.3.2014 klo 18:38 - yrjöpoeka

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi opetteli elämään suu kiinni. Sen aikaisella väestöllä se pysyy vieläkin kiinni, samoin aika pitkälle heidän jälkeläisillään. Sodan jälkeen vasemmisto oli voimissaan ja jatkuvasti vahdittiin kaikkien sanomisia. Neuvostovastaisuudella lyötiin kaikkia, jotka uskalsivat olla jotakin muuta mieltä, mitä vasemmisto vaati. Silloinen presidentti Kekkonen oli viimeinen takuu mies suurvalta Neuvostoliitolle. Kekkonen oli hyvin hanakka lyömään myllykirjeen pöytään ja se tiesi sen kohteeksi joutuneelle sisäistä maanpakoa. Poliitikolle myllykirjeen saaminen oli katasrofi. Suomettuminen oli ajansana.

Viimepäivien keskustelua on sävyttänyt suomettumisen henki. Keskustelua ovat hillitsemässä juuri ne neuvostoajan kokeneiden ikäluokkien poliitikot. Kansanedustajista lähtien. NATO nostetaan varovasti esille ja varoitellaan puhumasta siitä. Tavallinen kansa ei saisi ääneen edes pohtia mikä on Suomen tila Venäjän pullistelun takia. Mielipidekirjoituksia on ilmestynyt eri medioihin, niissä haikaillaan Kekkosen aikaa ja rauhanomaista puolueettomuutta suurvaltaristiriitojen ulkopuolella.

Talvisodan alla Suomi halusi olla poissa suurvaltojen kahinoista, mutta siinä ei auttanut vaikka kuinka julisti puolueettomuuttaan. Silloiset suurvallat, Hitlerin Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto, jakoivat Euroopan omiin etupiireihinsä. Näillä alueilla he tekivät sitten mitä halusivat. Saksa Länsi-Euroopassa ja Neuvostoliitto miehitti koko itäisen osan. Ainoastaan Suomi pani hanttiin, eikä suostunut rauhanomaisen Neuvostoliiton miehittämäksi. Suurvallat kunnioittavat ainoastaan niitä, jotka ovat valmiita puolustamaan omia alueitaan. Suomi oli ja maksoi siitä kalliin hinnan.

Venäjän tämänhetkiset puheet ja teot ovat kuin kaikuja menneisyydestä. Neuvostoliiton aikana Suomessa naureskeltiin suurvallan uskomattoman tökeröille puheille ja tempuille, joilla se puolusti tekemisiään. Suomessa oli runsaasti niitä voimia, jotka täysin kritiikittömästi hyväksyivät naapurimaan toimet. Tämän hetken puheet ja teot Ukrainan kimpussa ovat siitä osoituksina ja samaa meininkiä tämä Putin on luvannut muillekin entisille alusmailleen. Alusmaikseen Putin laskee myös tsaarinaikuiset maat, kuten Suomi. Putin puolustelee tekosiaan sillä, että näin Venäjä suojelee kansalaisiaan fasismilta. Fasisteja ovat kaikki ne jotka ovat erimieltä Putinin kanssa.

Venäjällä on alemmuuskompleksi. Venäjän varastoissa vanhenee ja ruostuu kymmeniä tuhansia taistelukoneita ja panssarivaunuja. Maa haluaa parantaa sotilaallista kykyään ja tuntee alemmuutta valtavan romuarmeijan keskellä. Jäänteitä romuarmeijasta on jäänyt myös Ukrainan maaperälle. Pullisteluun kuuluu, että muutamia armeijan yksiköitä on varustettu uudenaikaisella materiaalilla. Näitä erikoismiehiä on nyt esitelty Krimin niemimaalla.

Huolestuttavaa on Putinin Venäjän aloittama kansallistunteen lietsonta. Samalla tavoin toimi Hitler ja Stalin. Vellovien kansanjoukkojen päästyä liikkeelle, sen pysäyttäminen on todella vaikeaa. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun kansanjoukoille on osoitettu syyllinen ahdinkoon. Se voi olla peräti mahdotonta ilman ”puhdistavaa” sotaa. Toisessa maailmansodassa hulluus velloi ja siinä kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Nyt tätä hulluutta on näkyvissä.

Suomella on aina ollut puolustusvoimat. Apua ja tukea on aina etsitty lännestä. Lännessä on rakennettu sodanjälkeen Pohjois-Atlantin puolustusliitto. Sitä nimitetään tuttavallisemmin NATOksi. Suomen on nyt etsittävä lisäturvaa aurinkoisen sään vallitessa, mikäli turvan etsiminen jätetään myrskysään ajaksi, se voi silloin olla liian myöhäistä. Naapurimaamme Viro koki vuosikymmenien miehityksen ja se halusi heti poutasään aikana hoitaa vakuutukset kuntoon.

Suomi on nyt valinkauhassa. NATO on hyvä lisäturva maailman myllerryksiin. Puolueettomuuden perään on aivan turha haikailla. Suurvalta Venäjälle, Suomi ei koskaan tule olemaan puolueeton.

Ennenvanhaan sanottiin, että kun ”ullivesi” nousee rannoille, alkavat hullut huutaa.

Se pitää täysin paikkansa.

Avainsanat: myllykirje, suomettuminen, neuvostovastaisuus, alusmaat, nato, ullivesi

020 Kuka vastaa

Tiistai 11.3.2014 klo 13:13 - yrjöpoeka

Urheilijoiden kohdalla hymistellään usein sitä, kuinka vanhemmat ovat vaivojaan säästämättä kuskanneet nuorta harrastusten pariin. Meillä on esimerkkejä tästä, Heikki Kovalaisen yhteydessä puhuttiin asiasta. Samoin nyt Vieremän Niskasten hiihtäjä sisarusten kohdalla. Tämä kaikki on hyväksyttävää ja luonnollista. Mikä on tilanne silloin, kun vanhemmat ja valmentajat ulosmittaavat nuorelta hyviä sijoituksia tämän terveyden kustannuksella?

Viikonlopun SM-kisat nuorten hiihdoissa Ristijärvellä ovat mielestäni tästä varoittava esimerkki. Puolangalta kotoisin oleva Vilma Nissinen pyörtyi lauantain 5 - kilometrillä. Tämän päivän paperinen Ylä-Kainuu lehti kertoi, että hiihtäjälupaus oli ollut aikaisemmin kovassa kuumeessa. Nissinen kertoi lehden mukaan, että sairastelun takia hän ei ollut hiihtänyt viikkoon. Toisin sanoen hän lähti kilpailuun suoraan, ilman kunnon toipilasaikaa.

Pyörtyminen ei herättänyt vanhempia, valmentajaa ja kisaorganisaatiota. Kainuulainen huippuhiihtäjä oli pakko saada ladulle. Sen takia Nissinen kilpaili sunnuntaina uudelleen ja sijoittui 23-vuotiaiden vapaan hiihtotavan kympillä toiseksi. Minun mielestäni tilanne on todella uskomaton. Lääkärit ovat aina varoittaneet kovan kuumeen jälkeen aloitettavasta liikunnasta. Liikunta pitäisi aloittaa varovasti ja rasitusta pitäisi lisätä pikkuhiljaa. Urheilijan kyseessä ollen vaara on todella vakava. Urheilija pystyy rasittamaan sydäntään ja kehoaan aivan toisella tasolla kuin tavallinen pullansyöjä.

Ylä-Kainuu lehti julkaisi kuvan Nissisestä ja kuvan alla luki: ”Vilma Nissinen pystyi kokoamaan itsensä lauantain pettymyksestä ja nousi SM-hopealle vapaan kympillä.” Ei hyvää päivää! Aikuiset asettavat nuoren pyörtymisen vain pettymykseksi ja että nuoren on vaiin koottava itsensä. Tämä on todella surullista. Paljon nuoria tulevaisuuden lupauksia menetetään sen takia, että aikuisten kunnianhimo sokaisee terveen järjen. 17 vuotiaan nuoren terveyden pitäisi olla etusijalla.

Tämän kirjoituksen tein vain lehtiuutisiin pohjautuen. Uskon, että kirjoitukset tilanteesta pitävät paikkansa. Toivottavasti edes Vuokatti Ski-Team pysyisi hereillä. Heillä on seurassa Suomen huippuja ja todella hyviä tulevaisuuden lupauksia. Jokainen pyörtyminen kilpailusuorituksen aikana on otettava vakavasti.

Valitettavasti tiedän sen, ettei kukaan herää mihinkään. Vuodatukseni asetetaan tietämättömyyden piikkiin. Järjestelmä vaatii voittajia ja sitä ei makoilemalla voiteta. Siksi otsikon kysymykseen voi vastata, ettei kukaan vastaa.

Avainsanat: ulosmittaaminen, liikuntakuumeenjälkeen, vanhempienkunnianhimo

019 Erään päätöksenteon anatomia

Sunnuntai 9.3.2014 klo 6:43 - yrjöpoeka

Suomussalmen kunnan ala-asteen koulurakenteesta tehtiin viime vuonna kattava selvitys. Sivistyslautakunta teki selvityksen pohjalta päätöksen ja se eteni normaalissa järjestyksessä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus muutti lautakunnan esitystä ja se esitys eteni joulukuun 2013 budjettivaltuuston päätettäväksi. Valtuusto kävi pitkän ja perusteellisen, monta tuntia kestäneen keskustelun. Keskustelun pohjalta valtuusto päätti lakkauttaa Ruhtinan koulun. Päätöksen perusteella Suomussalmen kunnan pohjoisosaan keskeiselle paikalle jäi Piispajärven ala-aste. Suomussalmen kunnassa on maan eniten oppilaita, joiden koulumatka on enemmän kuin 50 kilometriä. Siksi valtuusto katsoi, että keskeisellä paikalla olevalla koululla turvataan ala-asteen oppilaille kohtuullinen koulumatka pitkälle ensi vuosikymmelle saakka.

Sivistyslautakunta teki 30.1.2014 päätöksen lakkautetun Ruhtinan koulun lasten lähikoulusta. Kuulemisen jälkeen lautakunnan enemmistö päätti lähikouluksi Ruukinkankaan koulun. 35 kilometrin sijasta oppilaat saavat päätöksen mukaisesti koulumatkakseen 70 kilometriä. Kunnahallituksen pöydälle asia tuli ilmoitusasiana ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus ei käyttänyt päätökseen otto-oikeuttaan. Allekirjoittanut jätti keskustelun jälkeen eriävän mielipiteen. Mielestäni hallituksen olisi pitänyt seurata valtuuston aikaisempaa päätöstä ja tahtoa kunnan pohjoisosan koulurakenteesta.

Normaalissa menettelyssä kun valtuusto on päätöksen tehnyt ja siitä tulee lainvoimainen, erimieltä olevien kuuluisi tukea tehtyjä päätöksiä. Samoin virkamiesten tulisi ohjata luottamuselimiä valtuuston tahtomaan suuntaan ja ainakin muistuttaa siitä luottamushenkilöitä. Demokraattisessa järjestelmässä valtuuston tekemän lopullisen päätöksen pitäisi ohjata virkamiesten ja luottamuselinten päätöksentekoa. Sivistyslautakunnan jäsenet ovat melkein kaikki valtuutettuja ja olivat hyvin tietoisia mikä oli valtuuston päätös ja mikä oli valtuuston tahtotila kouluunottoalueista. Johtosäännön mukaan päätösvalta kouluunottoalueista on sivistyslautakunnalla. Joulukuun valtuustossa lautakunnan enemmistö oli eri mieltä valtuuston päätöksestä. Sama enemmistö teki nyt päätöksen kouluunottoalueesta, jolla murennettiin valtuuston tekemää päätöstä ja tahtoa. Kaikkea nyt käytävää julkista keskustelua sävyttää kauna ja katkeruus valtuuston enemmistön tekemää päätöstä kohtaan. Sivistystoimen tekemää päätöstä puolustellaan asiantuntijuudella ja vanhempien kuulemisen tärkeydellä.

Kuka on asiassa kärsijä? Se on pieni koululainen, joka vanhempien ja nyt luottamuselinten siunaamina saavat istua päivittäin yli 140 kilometriä koulutaksin kyydissä. 80 km nopeusrajoituksilla se tietää ajassa useita tunteja. Siinä unohtui omien lasten etu. Lieneekö kukaan ehtinyt pohtimaan kaikkein pienemmille, eskarilaisille aiheutettua haittaa? Tehdyillä ratkaisuilla on hintansa ja maksajaksi joudumme kaikki.

Luottamushenkilönä puolustan valtuuston päätösvaltaa ja demokraattista oikeutta tehdä päätöksiä. Päätöksiä joilla ohjataan kunnan rakenteita tulevaisuuteen. Tehdyt päätökset eivät ole kaikille kuntalaisille mieleen. Silti se on demokratiaa. Valtuutetut vastaavat tehdyistä päätöksistä äänestäjille seuraavissa vaaleissa.

Mikäli menemme huutodemokratiaan, voimme lakkauttaa valtuuston.

Avainsanat: suomussalmenkunnankoulurakenne, koulumatkojenpituus, kouluunottoalue, valtuustontahtotila, huutodemokratia

018 Onko puolustuksemme ajan tasalla

Maanantai 3.3.2014 klo 10:26 - yrjöpoeka

Ukraina on ollut viikonlopun kuuma puheenaihe. Naapurimaamme Venäjä on aloittanut suuren harjoituksen aiheeseen liittyen läntisellä alueellaan. Suomi kuuluu siihen rajanaapurina. Suomella ja erityisesti meillä Suomussalmella on selkeitä muistikuvia historiasta, kuinka turvatonta eläminen suuren karhun naapurina ajoittain on. Viimeiset vuosikymmenet Suomessa on hoettu mantraa siitä, että sotilaalliset uhat ovat Euroopassa taakse jäänyttä elämää. Huolimatta todella raa´asta Jugoslavian sodasta, maassamme on työnnetty päätä pensaaseen.

Viimeviikkoina on käyty puolustukseen liittyviä keskusteluja ja puolustuksen tarpeita vähätellään, siirtämällä keskustelu puolustusvoimien komentajan mahdollisiin asuntoetuihin. Puolustusvoimien mahdollisuuksia on vähätelty nykyaikaisessa sodassa. Nykyaikaa on korkea teknologia, kaikki muu on raakaa jalkaväen hommaa. Tykistöllä, pommeilla, ohjuksilla ja lentoaseilla saadaan tuhoa aikaan. Lopullisen työn tekevät ne, joille jaetaan vyön ja kokardin lisäksi aseet.

Riittävä reservi ja sille riittävä aseistus, täydennettynä nykyaikaisella teknologialla on paras tae pysymiseen ristiriitojen ulkopuolella. Ilmapuolustukseen on satsattava, samoin koko ilmatilanvalvontaan. Tykistö ja nykyaikainen ohjusaseistus säästää verta. Kriisitilanteessa aseeton maa joutuu ja on aina joutunut ylikävellyksi. Siitä on aivan riittävästi esimerkkejä viimeisten sadanvuoden ajalta. Ihmisen historiassa se on lyhyt aika.

Suurvallat kunnioittavat vain niitä, joilla on omat tehokkaat puolustusvoimat.

Kirjoituksestani tästä aiheesta tuli lyhyt. Luin Jari Tervon kirjoituksen ja totesin sen niin tyhjentäväksi, se kertoo kaiken oleellisen.

Kertakaikkisen hyvä kirjoitus!

Avainsanat: ukrainankriisi, raatteentie, talvisota, uskottavapuolustuskyky, omatpuolustusvoimat