Satunnaiset kuvat

Ensimmäinen oikea LOHI

Uusimmat

Blogin arkisto

067 Kihinää vaalikentillä

Maanantai 15.10.2012 klo 14:10 - yrjöpoeka

Käytin kipakan agitaatiopuheen lauantain vaalitorilla ja se on poikinut palautetta. Vaalitorilla ei kukaan poliittisista toimijoista joko uskaltanut tai osannut kommentoida puhettani mitenkään. Keskustan puuhamiehet ja -naiset laittoivat puhettani kommentoimaan kunnanjohtajan. Tilanne näytti todella omituiselta ja sitä se oli. Se osoitti kenen lauluja kunnajohtaja keskustaenemmistöisessä kunnassa laulaa. Toriyleisölle tilanne kertoi selkeästi, kuinka onnettoman huonoja esiintyjiä poliitikkoina valtapuolueella on. Äänestäjien kannalta tilanne on hyvä.

Kunnajohtaja halusi kommentoida esittämääni akuuttivuodeosaston alasajoa. Hän rauhoitteli toriyleisöä kertomalla, ettei Suomussalmen terveyskeskusta tulla missään tapauksessa lakkauttamaan. Tietoisesti kunnanjohtaja halusi vääristellä sanomaani ja puhua eri asiasta. Mihinkään muuhun asiaan puheessani, ei hänellä ollut huomauttamista. Tilaisuutta juontanut Eero Schoderus ei antanut minun oikaista kunnanjohtajan väärää todistusta.

Olin ainoa valmistautunut ja minulla oli tiedotusvälineille kopio puheestani. Toimittajat voivat kommentoida kuka puhui mitäkin.

Vaalitorilla sain puheestani palautetta usealta taholta ja heidän mielestään poliittisen puheen pitää olla selkeä ja siinä pitää olla julistusta. Usea kommentin kertoja otti esille Ilmari Kiannon Punaisen viivan. Kirjassa tuodaan esille sen ajan kiihkeät puhujat ja kova julistaminen. Kommenttien mukaan, muutosten aikana äänestäjät odottavat poliitikoilta aivan muuta kuin myhäilyä.

Muutama kysely on tullut, missä pöytäkirjoissa on maininta akuuttivuodeosaston alasajosta. Sitä ei ole missään pöytäkirjoissa. Asia otettiin esille virkamiesten ja lautakunnan seminaarissa syyskuun alussa. Useaan kertaan lautakunnan jäsenet kysyivät, mistä aloite aiheeseen on tullut. Maire Ahopellon mukaan kuntien johto on asian takana. Kunnat vaativat lisää säästöjä ja virkamiehet lähtevät heti keskittämisen tielle. Kukaan ei osannut kertoa, missä sen jälkeen Ylä-Kainuun vuodepotilaat hoidetaan. Kerroin kyllä tilaisuudessa, että nyt ovat kuntavaalit tulossa ja aihe tulee nousemaan esille vaalitilaisuuksissa.

Eniten mieltäni ovat lämmittäneet sellaisten ihmisten kommentit ja kiitokset, joiden tiedän olevan muiden puolueiden kannattajia. Tulen pitämään lisää agitaatiopuheita tulevina päivinä. Asiaa parantaa lisää se, että ryhmässäni on valmiutta puhumiseen myös muilla.

Tästä on hyvä jatkaa!

Tässä linkki lisätietoon mitä nyt tulevalle vuodelle suunnitellaan ja miksi. Säästöjen takia etsitään kaikki keinot millä palveluja voidaan huonontaa. Palvelujen huonontamisen sijasta voitaisiin todella pohtia, joko on aika vähentää päällekkäisiä rakenteita kuihtuvassa Kainuussa. Saamana viesti kaikkialla Kainuussa on ollut selkeä. Väestö haluaa palveluja. Ei hallintoa.

Avainsanat: agitaatiopuhe, kenenlaulujalaulat, akuuttivuodeosasto, maireahopelto, konsulttiselvitys

066 Agitaatiopuhe 13.10.2012

Sunnuntai 14.10.2012 klo 20:25 - yrjöpoeka

Alla kirjoitettuna pitämäni Suomussalmen vaalimarkkinoilla.

Perussuomalaiset ovat itsenäisesti ajattelevien ihmisten puolue.

Jokaista meitä yhdistää puolue, mutta jokaisella on oma ajattelu- ja esitysoikeus. Oikeus olla oman mielipiteensä takana.

Sitä on myös tämä puheeni.

Maakunnan asukkaat ovat äänekkäästi valittaneet saamistaan huonoista ja toimimattomista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Valitus on ollut aiheellista. Kolmena viime vuotena palveluja on keskitetty ja niitä on heikennetty koko ajan. Kansalaiset ovat syyttäneet siitä ”kasvotonta” maakuntaa.

Jokainen kansalainen on kysyttäessä ja ilman kysymistäkin, sälyttänyt syyn jatkuvista huononnuksista maakunnan syyksi. Maakunta on ollut yhtä kuin me. Yhtä kuin Kainuun kunnat. Palvelujen keskittäminen yksiin käsiin on ollut kuntien yhteinen tahto.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on pystynyt kuluneen 4 vuoden aikana todella yksimielisesti arvioimaan, mikä on palvelujen todellinen tarve ja pystynyt myös arvioimaan oikein kasvun nopeuden. Lautakunnan arvioimaa tarvetta ei ole pystytty toteuttamaan, koska toimialalle annettu raami on ollut liian pieni. Lautakunnan tehtäväksi on tullut leikkaaminen.

Ensimmäiseksi on leikattu harkinnanvaraisia palveluita, kuten omaishoidontuki. Kuluneen vuoden tuki täyttyi heti maaliskuussa rahojen loputtua. Lisärahaa todella tärkeän palvelun jatkamiseksi ei ole maakuntahallitukselta herunut. Kaikki palveluun tarvittava raha on ollut Kainuun kuntien kassakaapeissa.

Lautakunta on kolmena vuotena antanut maakuntahallitukselle ja talousjohdolle palautetta budjetin alimitoituksesta. Tämän vuoden aikana lautakunta on lähestynyt useaan kertaan lisätalousarvio toiveellaan maakuntahallitusta.

Nyt maakuntahallitus on kuullut toiveen. 17 joulukuuta se annetaan, ilmeisesti. Todellista merkitystä sillä ei enää ole, koska hallintokokeilu päättyy vuoden vaihteessa. Kunnat maksavat lakisääteisistä palveluista kertyneen alijäämän.

Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja sen sosiaali- ja terveyslautakunta on ollut koko toimintansa ajan vallaton elin. Todellinen valta oli ja pysyi kunnilla. Kunnanvaltuustot ovat tehneet kokeilun ajan päätökset siitä rahasta, jolla sote-palvelut tuotetaan.

Paranevatko palvelut nyt kun syntipukki, hallintokokeilu loppuu? Vähenevätkö vihatut maakunnan herrat? Palvelut eivät parane ja herrat pysyvät. Palvelujen tuottamista varten on perustettu uusia kuntayhtymiä. Sieltä löytyy nyt tilaa vihatuille herroille.

Kainuun kunnat ovat ilmoittaneet valmiudestaan leikata palveluja lisää tämän vuoden tasosta. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi meille Suomussalmelaisille?

Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto ilmoitti lautakunnalle syyskuun alussa, että nyt valmistellaan Suomussalmen terveyskeskuksen vuodeosaston alasajoa. Suomussalmelta vietäisiin akuuttivuodeosasto.

Tämän säästö/keskittämis ajatuksen takana ovat Ahopellon mukaan nykyiset kuntajohtajat jo valtuustojen/hallitusten puheenjohtajat.

Tätä keskittämispolitiikkaa palvelujen osalta Ylä-Kainuun perussuomalaiset eivät voi hyväksyä.

Keskustan valta-alueilla on selvää, että kuntajohtajat laulavat keskustan kirjoittamaa kuntaohjelmaa.

Tarkoituksellisesti kuntajohtajat ja puolueet puhuvat kuntarajoista, sekä liitosten olemattomasta vaikutuksesta. Kolme köyhää ei tee yhtä rikasta.

Kuntien yksi suurimmista kustannuksista ovat henkilöstökulut. Siksi pitäisi puhua siitä, kuinka paljon vähemmällä ”herraporukalla” voisimme tulla Kainuussa toimeen!

Kainuulainen väki ei tarvitse useita organisaatioita tekemässä päällekkäisiä toimintoja. Kuntien tehtäviä voidaan siirtää heti yhden johdon alle ilman, että väestö kokisi mitään ongelmia. Hallinto voisi sijaita missä päin Kainuuta tahansa.

Ylä-Kainuun perussuomalaisten mielestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä ihmistä.

Mikäli Suomussalmi haluaa olla Ylä-Kainuun keskus, sen on oltava aloitteellinen.

Nyt tarvitaan poliittista uskallusta ohjata alueen kehitystä.

Poliitikkojen tehtävä on olla aloitteellisia ja keskustelun herättäjiä.

Tulevaisuuden Kainuuta, Suomussalmea ja sen kehitystä ei saa antaa pelkästään virkamiesten käsiin.

Virkamiehet pitävät vain omista virkatuoleistaan kiinni.

Avainsanat: agitaatio, poliittinenpuhe, syntipukki, vihatutherrat, päällekkäisetorganisaatiot, virkatuoli