Satunnaiset kuvat

Tammikuun valo 2010

Uusimmat

Blogin arkisto

056 Kuinka kulttuuri häviää

Keskiviikko 20.11.2013 klo 8:57 - yrjöpoeka

Viime päivien aikana vienankarjalaisen kulttuurin todella harvat rivit ovat tiivistyneet ja käyneet sotajalalle Suomussalmen kunnan päätöksentekoa vastaan. Kunnan suorittamat säästötoimet eivät saisi heidän mukaansa milloinkaan koskettaa heidän vaalimaansa vienalaista kulttuuria. Valitettavasti ei huomioida sitä, ettei kulttuurin vaaliminen vaadi kunnanrahoitusta elävänä pysyäkseen.

Arvostan avointa keskustelua. Hieman voisi pohtia avoimuutta ja puolueettomuutta erityisesti paikallislehden ja sen entisen päätoimittajan osalta. Ex-päätoimittaja toimii Vienan Veräjä ry:n puheenjohtajana. Yhteisymmärrys säilyi siihen asti kunnes selvisi että kunta ehkä myy Domnan Pirtin. Ostaja ehdokkaan ilmaantuminen sekoitti sitten pakan. Kauppaa estämään valjastettiin ”puolueeton” paikallislehti. Masinointia puolustettiin sillä, että tarvitaan avointa pohdintaa eri vaihtoehdoista. Tavoitteena oli kuitenkin estää mahdollinen kauppa.

Suomussalmen kunta on tukenut todella paljon viimeisten 49 vuoden aikana vienakarjalaista kulttuuria. Domnan pirtti on pidetty kunnan rahoituksella lämpimänä ympäri vuodet. Kulttuuri ei ole siitä huolimatta lisääntynyt mitenkään. Pirttiä on kunnosteltu ja vesihuolto ja viemäröinti rakennettu aivan viime vuosina. Vesikatto uusittiin tämän vuoden aikana ja siihen upposi 50000. Vuosittain taloon on syydetty kymmeniä tuhansia euroja. Kunta ei ole saanut kyllä vastineeksi yhtään mitään. Kunta tarjosi pirttiä myös ilmaiseksi yhdistykselle, se ei kelvannut. Talon täyttä satojentuhansien remonttiakin kaavailtiin kunnan tehtäväksi.

Samaan aikaan muualla Suomussalmella on tapahtunut samoja asioita. Kylät ovat autioituneet ja niiden kulttuuri on kuollut väestön loppumiseen. Kukaan ei ole huutanut, että kunnan pitäisi tasapuolisuuden vuoksi tukea myös näitä kyliä. Kantaväestön kulttuuri elää arjessa ja ajassa. Sitä ei tarvitse erikseen vaalia. Puheista ja kirjoituksista päätellen kantaväestön arjen kulttuuria ei pidetä minään oikeana kulttuurina. Viimeisimmät kirjoitukset paikallislehden sivuilla kertovat vain vienankarjalaisen kulttuurin olevan oikeaa elävää kulttuuria. Mutta miten se voi elää ilman ihmisiä? Kenen mielestä jokin on oikeaa kulttuuria?

Kaikesta kritiikistäni huolimatta, uskon elämän soljuvan Kuivajärven maisemissa entistä latuaan. Paikka säilyy ja muistot kulttuurista. Uskon pirtin ostajan pitävän tuvan lämpimänä myös jatkossakin. Ostajan juuret ovat olleet siellä jo pitkään avioliiton kautta. Samoin ostaja on siellä paikallisen metsästyseuran jäsen ja juuri metsästysseurat pitävät kylät viimeisinä elossa ja kulttuurin hengissä. Tietojen mukaan, hän on se taho, joka on tuonnut eniten käyttäjiä taloon omien taustaryhmiensä kautta. Kuriositeettina mainittakoon, että ostaja on kuntaa kohtaan kritiikkiä esittävän Vienan Veräjä ry:n hallituksen jäsen.

Osto ei ilmeisesti miellyttänyt aivan kaikkia yhdistyksessä. Osa olisi halunnut nauttia hamaan tulevaisuuteen ilmaisesta lomailusta.

Näillä mennään.

Avainsanat: vienankarjalainen kultturi, domnanpirtti, eläväkulttuuri, vienanveräjä, suomussalmenkunnanhallitus

054 Alkuperäiskansan tuho

Torstai 14.11.2013 klo 10:51 - yrjöpoeka

Ylä-Kainuu lehden toimittaja kirjoittaa 14.11.2013 lehden kolumnissa, että tyhjillään oleva Domnan pirtti on arvo ja kunnan on se kustannettava. Toimittajan mukaan säästöjä ei tule siitä, että kunta laittaa rahahanan kiinni. Toimittaja asettuu jutussa selkeästi vastustamaan kunnan säästöhankkeita. Samaisessa lehdessä on kaksi voimakkaasti Domnan pirttiä tukevaa kirjoitusta. Paikallislehti peräänkuuluttaa keskusteluja arvoista ja erilaisista vaihtoehdoista kunnan rahankäytössä.

Entisen kunnan kulttuurijohtaja Jalo Heikkisen kirjoituksen mukaan, kunnan olisi edelleen ylläpidettävä tyhjää taloa. Hänen mielestään kunnan investoinnit taajama-alueen kulkuväylien kehittämiseen, eivät ole niin tärkeää kuin tyhjän pirtin ylläpito. Hänen mielestään tämä pirtti kuuluu kunnan ydintoimintoihin kulttuuriperintönsä takia. Heikkisen mukaan pirtti on hänelle läheinen ja muistoja täynnä. Se on hänen mielestään suurenmoinen kyläilykohde. Näin varmaan on.

Domnan pirtillä on kesää viettänyt kunnan kustantamana Vienan Veräjä ry. Sitä vetää Ylä-Kainuu lehden entinen päätoimittaja. Yhdistyksen tavoitteet ovat kannatettavia. Vienan Veräjä ry itse ei ole ollut halukas satsaamaan yhtään euroa tilan hankintaan yhdistykselle. Yhdistys on ollut kiinnostunut vain siitä, että kunta jatkossakin satsaisi riittävästi selvää rahaa talon ylläpitoon. Vuosikymmeniä kunta on laittanut rahaa tämän kulttuurin tukemiseen. Nyt takalaita on tullut vastaan. 49 vuotta riittänee.

Kunta on tukenut kuluvana vuonna yhdistystä 11 000 eurolla ja pirtin ylläpitoa 30 000 eurolla. Sen lisäksi kunta on laittanut 50 000 euroa vesikaton korjaamiseen. Tämäkään ei riitä. Budjetti käsittelyn aikana tuotiin esille, kuinka kunnan pitäisi laittaa useampi satatuhatta rahaa täydelliseen peruskorjaukseen. Lisäksi jatkuva kiinteistön ylläpito rahoitus ja yhdistyksen vuosittaine tukeminen. Ei ole tästä maailmasta haaveilla, että päättäjät sitoisivat kunnan varoja satojatuhansia pitkälle tulevaisuuteen. Ja todella tyhjiin seiniin.

Vienan Veräjä ry tuo nyt uuden aseen keskusteluun. Nyt yhdistyksen mielestä Suomussalmen kunta on tuhoamassa alkuperäiskansan. En ole vielä aikaisemmin törmännyt alkuperäiskansa käsitteeseen, kun on puhuttu vienankarjalaisuudesta ja ortodoksi uskonnosta. Yhdistyksen mielestä ainoastaan vienankarjalaisilla kulttuuri on osa elävää arkea. Yhdistys on haaveillut monista asioista. Sen lisäksi yhdistys on hakenut erilähteistä rahoitusta moniin hankkeisiin ja jopa saanut lupauksia rahoituksista ensivuodelle. Kaikkien tämän yhdistyksen haaveilemien hankkeiden edellytyksenä on ollut kunnan jatkuva mukanaolo rahoituksessa. Hankkeita on haettu ja kehitelty uskoen, että kunta rahoittaa sokeasti tyhjiä seiniä.

Kunta joutuu todelliseen kriisiin tyhjien seinien kanssa tulevana vuonna. Kunnan päättäjiä sitoo ensimmäiseksi lakisääteisten palvelujen tuottamisen rahoitus. Sellaisten palvelujen ja infran ylläpito joka ei ole lakisääteistä, on erityisen tarkan seulan alla vuosikymmenten hyvinvoinnin jälkeen. Kunnan asutus on jo niin keskittynyttä, että yli 80% väestöstä asuu 20 kilometrin säteellä kuntataajaman keskuksesta. On selvää, että rakentamisen ja ylläpidon tarpeet kohdentuvat pääosin tälle alueelle. Koulut sivukyliltä loppuvat vain siitä syystä, että lapset loppuvat.

Usea ihminen on heittänyt viimevuosina esille ajatuksen siitä, että vanhukset laitettaisiin vankiloihin ja vangit vanhainkoteihin. Suomussalmella on tullut vastaan ajatus, että vanhusten pitäisi siirtyä Kuivajärvelle ja liittyä ortodokseihin. Sitten heille tulisi kaikki palvelut kotiinkannettuna ja kulttuuriperintönä täysi ylläpito alkuperäiskansana.

Avainsanat: alkuperäiskansa, vienalainenkulttuuriperinne, vienanveräjäry, ortodoksiuskonto, domnanpirtti