Satunnaiset kuvat

Joulupaivä 2000

Uusimmat

Blogin arkisto

036 Alijäämäistä mietiskelyä

Torstai 26.4.2012 klo 10:11 - yrjöpoeka

Kainuun maakunta tuotti alijäämiä edellisellä tilikaudella ja siitä kunnat kritisoivat maakunnan sote-palveluja. Moitteita pitää antaa mikäli siihen on aihetta. Nyt olisi syytä pohtia myös kuntien osaamisen tasoa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Kainuun valtalehti ruoti aihetta pääkirjoituksessaan ja toi esille suurimman osan ydinasioista. Lehti kirjoitti näin: "Kun talousarviota on laadittu, maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on jo ennalta jo kahtena syksynä ilmoittanut, ettei budjetti tule pitämään. Sillä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuuksia esittää suurempia menoja, koska ne eivät olisi mahtuneet kuntien asettamaan rahoitusraamiin." Saman olen itse kirjoittanut jo useaan kertaan.

Yksi aihe jäi jostakin syystä kertomatta. Mikä osuus alijäämien syntyyn on maakunnan taloushallinnolla ja erityisesti talousjohtajalla?

Talousjohtaja antoi budjetti esityksessä kasvuvaraksi 3% ja jo silloin tiedettin sen olevan liian pieni. Maakunnan yli 300 miljoonan euron budjetissa vaikutukset näkyvät sitten helposti. Kasvua tulikin sitten yli 6%!  Nyt maakunnan talouden ahdinkoa seuraa maakunnan ulkopuoliset tahot. AVI ja eduskunnan oikeusasiamies.

Syytä on ulkopuolisten seurata, koska kansalaisten ja maakunnan sote-luottamusmiesten sanomaa ei uskota. Kainuun-maakunnan väestörakenne tuottaa nyt sellaisia kustannuksia, että maakunnan rahoitusosuuden kunnilta pitäisi olla lähempänä 65%. Paine sen nostamiseen tulee kasvamaan. Samalla kasvaa paine kuntien veroprosentin nostoon. Sitä kunnat ovat pantanneet. Huolimatta että kansalaiset hyväksyvät verojen noston, mikäli korotukset ohjataan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kainuun Sanomien paperiversion mukaan Kajaanin kaupunki ja maakunnan sote-johto ovat palkanneet kallispalkkaisen konsultin pohtimaan, kuinka palvelut tuotetaan vuodesta 2013 eteenpäin. Kainuun Radio uutisoi myös aiheesta. Asia on tietysti hyvä, mutta sen tuloksena oleva asia ei siitä muutu miksikään. Palvelujen tarve kasvaa ja sen patoamiseen ei konsulenttia tarvita. Pelkkä riihikuiva raha riittää.

Avainsanat: budjettialijäämä, taloushallinnonvastuu, avi, eduskunnaoikeusasiamies, kunnallisveroprosentti