Satunnaiset kuvat

metsakurjenpolvi3

Uusimmat

Blogin arkisto

050 Usko ahdistaa

Perjantai 23.2.2018 klo 20:26 - yrjöpoeka

Viimeiset kymmenen vuotta ovat yhdet ja samat ”hippiäiset” saapuneet Kainuuseen. Kuten muuttolinnut, he ovat saapuneet ihastelemaan Talvivaaran kaivoksen vesitilannetta ja sieltä kaivettavia mineraaleja. Nämä muuttolinnut vaeltavat kaikkialle missä yritetään hankkia elantoa, joko maaperästä tai metsistä. He ovat vihreitä. Heidän elämässään ei ole mitään muuta. Saapuessaan Kainuuseen he kokevat ihmeellistä voimaantumista.

Heitä ei ole monta, mutta heidän tehtävänsä on tuoda meille Kainuulaisille heidän sanomaansa. Sanoma on, että meidän ei pitäisi asua täällä ja yhtään ruohonkortta ei saisi katkaista. Heidän mielestään Kainuun museoiminen pelaistaisi vihreän utopian. Onneksi täällä Kainuussa asustaa selviytyjiä. Vihreiden älämölöstä huolimatta Kainuulaiset kuokkivat maata ja kaatavat metsiä tarpeisiinsa. Talvivaaran alueelta kaivetaan malmeja ja viimeisimpänä aineena alueelta yritetään uuttaa uraania. Selvitysten perusteella, jos uuttaminen onnistuu, Suomesta voisi tulla omavarainen uraanin osalta.

Tämä koetaan Kainuussa hyväksi asiaksi, koska maata kerran kuoritaan niin otetaan sieltä kaikki kerralla pois. Vihreitten mukaan sitä ei saa ottaa sieltä pois, koska se säteilee. Heidän mielestään sieltä voi ottaa muuta pois jos on pakko, mutta ei uraania. Uraani on vihreiden uskonnossa se suuri saatana, jota on vastustettava kaikin tavoin. Katsellessani Kainuun vihreiden yhteiskuvia en voi olla nauramatta. Jokaisella meistä on ennakkokuva vihreistä. Kainuun vihreät oikein alleviivaavat olemuksillaan oman vihreytensä. Epäsiisti pukeutuminen ja ulkomuoto sopii ilmeisesti heille, mutta Kainuulaiset ovat siirtyneet Ryysyrannan ajoista 2000-luvulle. Siihen kuuluu tärkeimpänä yleinen siisteys.

Yritin eilen osallistua Kainuun evl.seurakuntien Suomussalmen tiedoitustilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa tuotiin alueen asukkaille tiedoksi, kuinka on aivan pakko liittyä yhteen. Liittymisellä saataisiin säästöjä, joista ei tilaisuudessa ollut mitään tietoa. Palvelut myös paraneisivat ja siitäkään ei ollut mitään faktaa esittää. Kainuun kuntien pakkoliitoksista puhuttiin aivan muutama vuosi sitten. Silloin sanottiin, että muutoin ei selvitä. Nyt ei puhuta mitään asiasta. Ei puhuta koska selvitään, kuten on selvitty tähänkin asti. Myös seurakunnat tulevat selviämään, koska ovat selvinneet huomattavasti vaikeamammatkin ajat.

Sain ensimmäisen puheenvuoron ja ehdin kertoa muutaman lauseen verran ajatuksiani, kunnes päänsärkykohtaus (migreeni) keskeytti kaiken. Olen joskus aiemminkin kokenut saman. Ajankohta on aina ollut keväällä. Päänsärkykohtaus on niin kivulias, että sitä ei voi sanoin kuvata. Eilen sivullinen tilasi paikalle ambulassin ja sen henkilöstö seurasi vajaan tunnin tilannetta. Onneksi siitä selvittiin. Enemmän minua harmitti se, etten voinut tilaisuudessa vaikuttaa omalta osaltani sitä, mihin suuntaan seurakuntaa on vietävä.

Olen viimevuosina puolustanut kirkkoa ja seurakuntaa aina kun on aloitettu kampanjointi kirkosta eromaisen puolesta. Nyt olen tienhaarassa. Seurakunta on tiivis yhteisö lähellä ihmistä. Kainuun kokoinen seurakunta ei ole minua varten. Kuten hyvin paljon ystäviäni, minäkin joudun vetämään tilanteesta omat johtopäätökseni. MIkä on tärkeintä? Kirkon seinät? Kirkon hallinto?

Vai pieni ihminen uskon ja epätoivon välissä.

Avainsanat: talvivaara, terrafame, uraaninuuttaminen, geneettinenominaisuus, kainuunseurakuntienyhteenliittämisenpakko, migreenikohtaus, hallintovaiihminen

023 Ihmisen geneettinen ominaisuus

Maanantai 17.3.2014 klo 15:21 - yrjöpoeka

Muualta muuttaneen ihmisen ja erityisesti eri kansallisuutta ja rotua olevien torjuminen, on ihmisten geneettinen ominaisuus. Sillä ei ole väliä, minkä takia ihminen muuttaa kotimaastaan pois. Sotapakolaisuus ja turvapaikan haku, ei poista syrjivää asennetta. Pelkkä pohdiskelu maahanmuuton vaikutuksista, saa seisovan veden liikkeelle. Nostin edellisen kirjoitukseni facebookin seinälle ja se aiheutti runsasta palautetta. Hyvin vähän tuli sellaista vastinetta, että mietittäisiin riittävän ison muuton mahdollisia myönteisiä vaikutuksia.

Palaute siirtyi heti pohtimaan sitä, voiko perussuomalainen kirjoittaa noin? Vastineissa oltiin valmiita asettamaan kirjoitukseni piirikokouksen ruodittavaksi. Viimeisimmät päivitykset kertovat, ettei kirjoitustani edes aiota pohtia vakavasti. Tärkeintä on vastustaa kaikkea myötämielisen kuuloista maahanmuutto keskustelua. Tämä vastustaminen mielletään muissa poliittisissa ryhmissä perussuomalaisten geneettiseksi ominaisuudeksi. Se ei kuitenkaan noussut Helsingissä 22 – 23.2 olleen piirienpuheenjohtajien neuvottelupäivien kärkiteemaksi, vaan aivan päinvastoin.

Piirienpuheenjohtajien mielestä kaikkein tärkeintä on saada selvyys sote- ja kuntauudistukseen. Samoin piirien mielestä tärkeintä on löytää niitä asioita ja keinoja, millä kunnat ja alueet selviävät. Samoin meihin on liitetty vahva ruotsinkielen vastustaminen. Se pitää paikkansa, mutta rannikon piirit nostivat vahvasti esille sen, että tarvitsemme puolueelle Ruotsinkielistä materiaalia. Samoin tarvitsemme jatkossa myös muilla kielillä toimitettua materiaalia. Maahanmuutto- ja kielikeskustelu on hallinnut julkisuutta aktiivisten toimijoiden ansiosta. Yhdenkään piirin tärkein asia näistä ei kumpikaan ole.

Tutustuminen aikaisempiin suuriin maahanmuuttoihin osoittaa todeksi tuon geneettisen vastustamisen olemassaolon. Viime vuosisadalla oli kaksi suurempaa muuttoaaltoa. Ensimmäisen maailmasodan jälkiaallossa muutti Venäjältä väkeä tuhansittain Suomeen. Toisen maailmansodan kaikuja oli sitten pakkoluovutetuilta alueilta tapahtunut sisäinen muutto. Viimeisin muutto koettiin Neuvostoliiton romahduksen myötä. Kaikissa näissä tapauksissa muuttajat saivat kokea eriasteista vastustusta ja nimittelyä. Jopa luovutetun karjalan alueelta tulleet saivat kuullä ryssä nimittelyä. Mitä lännemmäksi Suomessa mentiin, sitä kovempaa oli vastustus.

Kaikissa näissä tapauksissa Suomi on kansana selvinnyt. Muuton aiheuttama alkurasitus on vaihtunut vuosien myötä työksi ja toimeliaisuudeksi. Facebook seinälläni nousi tärkeimmäksi vasta-argumentiksi se, että joutuisimme elättämään nämä mahdolliset tulijat. Aikaisemmat suuret muuttoaallot ovat osoittaneet sen pelon turhaksi. Uudet tulijat tuovat mukanaan myös kokonaan uudenlaista ajattelua ja samalla saa aikaan tervehdyttävää muutosta asenneilmapiirissä.

Olen saanut myös kommentteja muutoin ja minulta on kysytty suhtautumistani Venäläisten maahanmuuttoon. Minun puolestani Venäläinen voi muuttaa Suomeen, mikäli tulee töihin ja osallistuu yhteiskunnan ylläpitoon. Suurempiin muuttoihin suhtaudun suurella varauksella Venäjän nykyisen poliittisen muutoksen takia. Edellinen kirjoitukseni ei myöskään tarkoita, että nyt sallisin kaikille vapaan maahanmuuton. Olen mielestäni hyvin itsekkäästi pohtinut, minkälaisia vaikutuksia suuremmalla maahanmuutolla voisi olla Suomussalmen kunnan ja Kainuun elinvoimaan.

Syyrian nostaminen esimerkiksi on tarkoituksellinen. Syyrialaiset ovat korkeasti koulutettua väestöä ja nyt heidän osanaan on mädätä pakolaisleireilla. Suomussalmella ja Kainuussa on puute nuoremmasta ja hyvin koulutetusta väestöstä. Meillä on tyhjenevät asunnot ja infrastruktuuri. Meillä on rauhalliset asuinolot ja kehittynyt koulu- ja sosiaalitoimi. Meillä on vapaus itsensä ilmaisuun ja vapaa liikkuminen koko euroalueella.

Olen pohdinnoissani tullut siihen tulokseen, että kohtaamisella olisi pidemmällä tähtäyksellä positiivisia vaikutuksia alueen elinvoimaan.

On kokonaan toinen juttu ja muiden päätettävissä, pysähdytäänkö asiaa edes pohtimaan.

Avainsanat: geneettinenominaisuus, facebookseinä, ryssänimitys, itsekäsvalinta,