Satunnaiset kuvat

Silloin joskus ennen

Uusimmat

Blogin arkisto

023 Ihmisen geneettinen ominaisuus

Maanantai 17.3.2014 klo 15:21 - yrjöpoeka

Muualta muuttaneen ihmisen ja erityisesti eri kansallisuutta ja rotua olevien torjuminen, on ihmisten geneettinen ominaisuus. Sillä ei ole väliä, minkä takia ihminen muuttaa kotimaastaan pois. Sotapakolaisuus ja turvapaikan haku, ei poista syrjivää asennetta. Pelkkä pohdiskelu maahanmuuton vaikutuksista, saa seisovan veden liikkeelle. Nostin edellisen kirjoitukseni facebookin seinälle ja se aiheutti runsasta palautetta. Hyvin vähän tuli sellaista vastinetta, että mietittäisiin riittävän ison muuton mahdollisia myönteisiä vaikutuksia.

Palaute siirtyi heti pohtimaan sitä, voiko perussuomalainen kirjoittaa noin? Vastineissa oltiin valmiita asettamaan kirjoitukseni piirikokouksen ruodittavaksi. Viimeisimmät päivitykset kertovat, ettei kirjoitustani edes aiota pohtia vakavasti. Tärkeintä on vastustaa kaikkea myötämielisen kuuloista maahanmuutto keskustelua. Tämä vastustaminen mielletään muissa poliittisissa ryhmissä perussuomalaisten geneettiseksi ominaisuudeksi. Se ei kuitenkaan noussut Helsingissä 22 – 23.2 olleen piirienpuheenjohtajien neuvottelupäivien kärkiteemaksi, vaan aivan päinvastoin.

Piirienpuheenjohtajien mielestä kaikkein tärkeintä on saada selvyys sote- ja kuntauudistukseen. Samoin piirien mielestä tärkeintä on löytää niitä asioita ja keinoja, millä kunnat ja alueet selviävät. Samoin meihin on liitetty vahva ruotsinkielen vastustaminen. Se pitää paikkansa, mutta rannikon piirit nostivat vahvasti esille sen, että tarvitsemme puolueelle Ruotsinkielistä materiaalia. Samoin tarvitsemme jatkossa myös muilla kielillä toimitettua materiaalia. Maahanmuutto- ja kielikeskustelu on hallinnut julkisuutta aktiivisten toimijoiden ansiosta. Yhdenkään piirin tärkein asia näistä ei kumpikaan ole.

Tutustuminen aikaisempiin suuriin maahanmuuttoihin osoittaa todeksi tuon geneettisen vastustamisen olemassaolon. Viime vuosisadalla oli kaksi suurempaa muuttoaaltoa. Ensimmäisen maailmasodan jälkiaallossa muutti Venäjältä väkeä tuhansittain Suomeen. Toisen maailmansodan kaikuja oli sitten pakkoluovutetuilta alueilta tapahtunut sisäinen muutto. Viimeisin muutto koettiin Neuvostoliiton romahduksen myötä. Kaikissa näissä tapauksissa muuttajat saivat kokea eriasteista vastustusta ja nimittelyä. Jopa luovutetun karjalan alueelta tulleet saivat kuullä ryssä nimittelyä. Mitä lännemmäksi Suomessa mentiin, sitä kovempaa oli vastustus.

Kaikissa näissä tapauksissa Suomi on kansana selvinnyt. Muuton aiheuttama alkurasitus on vaihtunut vuosien myötä työksi ja toimeliaisuudeksi. Facebook seinälläni nousi tärkeimmäksi vasta-argumentiksi se, että joutuisimme elättämään nämä mahdolliset tulijat. Aikaisemmat suuret muuttoaallot ovat osoittaneet sen pelon turhaksi. Uudet tulijat tuovat mukanaan myös kokonaan uudenlaista ajattelua ja samalla saa aikaan tervehdyttävää muutosta asenneilmapiirissä.

Olen saanut myös kommentteja muutoin ja minulta on kysytty suhtautumistani Venäläisten maahanmuuttoon. Minun puolestani Venäläinen voi muuttaa Suomeen, mikäli tulee töihin ja osallistuu yhteiskunnan ylläpitoon. Suurempiin muuttoihin suhtaudun suurella varauksella Venäjän nykyisen poliittisen muutoksen takia. Edellinen kirjoitukseni ei myöskään tarkoita, että nyt sallisin kaikille vapaan maahanmuuton. Olen mielestäni hyvin itsekkäästi pohtinut, minkälaisia vaikutuksia suuremmalla maahanmuutolla voisi olla Suomussalmen kunnan ja Kainuun elinvoimaan.

Syyrian nostaminen esimerkiksi on tarkoituksellinen. Syyrialaiset ovat korkeasti koulutettua väestöä ja nyt heidän osanaan on mädätä pakolaisleireilla. Suomussalmella ja Kainuussa on puute nuoremmasta ja hyvin koulutetusta väestöstä. Meillä on tyhjenevät asunnot ja infrastruktuuri. Meillä on rauhalliset asuinolot ja kehittynyt koulu- ja sosiaalitoimi. Meillä on vapaus itsensä ilmaisuun ja vapaa liikkuminen koko euroalueella.

Olen pohdinnoissani tullut siihen tulokseen, että kohtaamisella olisi pidemmällä tähtäyksellä positiivisia vaikutuksia alueen elinvoimaan.

On kokonaan toinen juttu ja muiden päätettävissä, pysähdytäänkö asiaa edes pohtimaan.

Avainsanat: geneettinenominaisuus, facebookseinä, ryssänimitys, itsekäsvalinta,