Satunnaiset kuvat

Ruukinkankaan urheilukenttä/kuva Teppo Turpeinen

Uusimmat

Blogin arkisto

184 Raakkua pukkaa

Sunnuntai 24.9.2017 klo 19:10 - yrjöpoeka

Takavuosina ja yhä edelleen ovat voimissaan liito-oravat ja viitasammakot. Näillä uhanalaisilla lajeilla estetään kaikenlainen rakentaminen ja metsien järkevä käyttö. Näiden lisäksi ikuiset opiskelijat ovat usein löytäneet joitakin uhanalaisia kasveja ja muita eliöstöjä, joiden avulla työtä tekevien ihmisten toimintaa vaikeutetaan. Usea erinomainen hanke on saatu näin torpattua.

Yleensä virkamiehet hankkeita valmistellessaan tutkivat alueen kasvistot ja eläinlajit. Tämä ei tietenkään kaikille riitä, vaikka se tehtäisiin virkavastuulla. Joku aina ilmaantuu paremmaksi tietäjäksi. Hyvin pian sieltä löytyy liito-oravan kikkareita. Jos alueella on hiukankaan kosteikkoa alkaa viitasammakon haukku kuulua. Nämä lajit ovat olleet esillä uusien tuulivoimapuistojen rakentamisessa. Jotkut aivan vakavalla naamalla kertovat lepakoiden räjähtelevän ultraäänien takia. Koska niitä ei ihminen kuule, niiden täytyy olla vaarallisia.

Nyt on putkahtanut aivan uusi uhanalainen laji jokihelmisimpukka eli raakku. Vesivoimarakentajien esteenä tätä ei ole ilmeisesti vielä ennen käytetty. Olen varma siitä, että jatkossa raakkua löytyy sieltä, missä vesivoimaa tutkitaan. Liito-oravan kanssa on käynyt aivan samoin ja viitasammakko seuraa samaa kaavaa. Siksi olisikin aika pohtia vakavasti, ovatko eräät lajit uhanalaisia. Toisaalta näyttää siltä, että pelkkä epäilys näiden lajien olemassaolosta riittää. Itse olen vetänyt johtopäätöksen, ettei näitä lajeja ole edes tällä korkeudella. Varmaan joku ilmaantuu nyt kertomaan olevansa varma lajien olemassaolosta. Todisteena käytetään lajeille kelpaavia olosuhteita. Tiukan tullen joku löytää liito-oravan paskannuspuun ja pieniä papanoita.

Olen seurannut uutisointia jokihelmisimpukasta Sierilään liittyen. Sosiaalisen median aktiivit suorastaan hurmioituivat uudesta mahdollisuudesta estää voimayhtiön rakennushankkeet. Nykyaika antaa sosiaalisen median käyttäjille siivet. On mielenkiintoista katsoa, mihin raakun löytymisen mahdollisuus johtaa. Raakku tarvitsee lisääntyäkseen sellaisen virtaveden, jossa esiintyy lohi ja taimen. Näiden lohikalojen kiduksissa raakun toukat talvehtivat ja pudottautuvat takaisin kun lohikalat palaavat.

Hyväksyn raakun, mutta ensin on tutkittava, että onko niitä lohikaloja joessa. Jos ei ole, sitten on pohdittava voiko niiden paluuta jokeen edistää. Jos lohikaloja ei tule, raakut kuolevat lopulta vanhuuteen. Se voi kestää vielä satoja vuosia, koska raakut ovat pitkäikäisiä. Olisiko sitä ennen mahdolista poistaa vesitöistä rakennetut padot ja palauttaa lohi takaisin jokeen? Epäilen sitä vahvasti, koska alkuperäinen kanta on silloin jo kokonaan hävinnyt. Toki luonto on siitä ihmeellinen, että se osaa itse korjata tilanteen.

Lohenkalastajana toivon raakkujen tuovan lohet takaisin.

Avainsanat: uhanalaiseteliöstöt, liitoorava, viitasammakko, jokihelmisimpukkauhkaasierilänallashanketta,