Satunnaiset kuvat

metsakurjenpolvi3

Uusimmat

Blogin arkisto

228 Organisaation arvovalta

Tiistai 28.11.2017 klo 13:34 - yrjöpoeka

Pohdiskelen tätä kuntaorganisaation osalta. Kimmokkeen aiheesen sain tästä artikkelista. Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa. Kunnat pyrkivät rakentamaan tiivisti ja siinä ne käyttävät kaavoitusta apunaan. Voin hyvin kuvitella artikkelin kunnan luottamusmiesten ja -naisten toimintaa ko. tilanteessa. He ovat käsitelleet ehdotusta aluksi virkamiesten esittelystä useamman kerran. Lopulta he ovat tehneet mielestään hyvän päätöksen ja he ovat pitäneet sitä kunnan edun mukaisena toimena.

Virkamiehet tai -naiset, ovat esittelyn aikana tuoneet pöydälle lunastuksen vaatimat eurot. Luottamushenkilöt ovat aikansa jatustelleet asiaa ja todenneet sen hyväksi kaupaksi. Heillä on varmasti ollut usko siihen, että lopulta omistajat hyväksyvät pakkolunastuksen. He ovat asian saamissa käänteissä entistä enemmän omaksuneet ”kunnan” roolin omakseen. Mitä kovempaa vääntöä asiassa käydään, sitä enemmän luottamushenkilöt puolustavat ”kunnan” etua.

Lopulta kaikki sokeutuvat näkemään muita vaihtoehtoja. Tämä esimerkki on juuri sellainen. Luottamushenkilöiden tehtävänkuva hämärtyy ja heistä todella tulee asianomistajia. Kunta on heidän luomansa ja he ovat valmiita laittamaan vastustelevat maanomistajat kuriin kuntalaisilta kerätyillä euroilla. Kunta palkkaa lakiasiantuntijoita neuvoja antamaan ja he eivät ole halpoja renkejä. Kukaan ei pysähdy laskemaan mitä tuollaisesta maakaistaleesta kannattaa maksaa. Arvovallan ja kasvojen menetystä ei haluta ja ei hyväksytä.

Kyseessä olevassa tapauksessa en tiedä kaikkea mitä se sisältää. Kunnallisessa päätöksenteossa kauan olleena voin hyvin kuvitella loput. Tässä tapauksessa puolustetaan kunnan arvovaltaa sillä, että kyseessä on tärkeä virkistysalue. Jos hinta on tuo, on se liian kallis virkistysalue. Ymmärtäisin hinnan, mikäli alueelle olisi tulossa tärkeä työtä ja toimeentuloa tuottava teollisuuslaitos. Karttakuvasta näkee jokainen siellä asuva kuntalainen, että virkistykselle on riittävästi tilaa jo nyt. Pelkkä arvovalta ei voi olla tuon hintainen. Omistajien vaatimukset ovat vielä kovemmat ja hionta voi vielä jopa nousta.

Olen joskus miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että tämänkaltaisessa pattitilanteessa osapuolet voisivat hyväksyä välimiesmenettelyn tilanteen avaamiseksi. Ja erityisesti arvovaltatappioiden estämiseksi. Poliittiset ryhmät voisivat myös hankkia konsultointiapua, jotteivat sokeutuisi pitämään kuntaa omanaan. Luottamusmiesten ja -naisten tehtävä ei saa muuttua omasta arvovallastaan kiinnipitäväksi elimeksi. Tehtävä ja asema olisi pidettävä helmenkirkkaana. Virkamiehet oppivat vuosikymmenten kuluessa ohjailemaan luottamushenkilöitä ja se voi aiheuttaa roolin hämärtymiseen. Poliittisena ja vaaleilla valittuna elimenä valtuutettujen on syytä tämänkaltaisessa tilanteessa nollata tilannetta ja miettiä sitä kunnan etua. Maksetaanko vaikka kultaa, jotta voidaan sanoa missä kaappi seisoo.

Tämä tapaus nosti mieleeni oman kunnan vastaavan kaltaisen tilanteen. Itse en ollut mukana kun tilanne oli ajettu vastakkainasetteluun. Sain seurata vain loppuselvittelyä. Kaikki tämänkaltaiset toiminnat aiheuttavat pitkällä tähtäimellä vastakkainasettelua ja yhteistyön vaikeutumista. Näitä tapahtuu kaikkialla Suomen kunnissa.

Ja hyvin usein syynä on organisaatioden kokema arvovallan menetys, sekä muuttuminen omistajaksi.

Avainsanat: kaavoitusjamaankäyttökunnissa, pirkkalankunta, valtuutettujenroolinhämärtyminen, välimiesmenettely