Satunnaiset kuvat

Pyhäinpäivä 2009

Uusimmat

Blogin arkisto

026 Kainuun Sampo

Torstai 25.1.2018 klo 19:53 - yrjöpoeka

Olen puolustanut Talvivaara/Terrafamea siitä syystä, että satojen miljoonien satsaus Kainuun korpeen tuo kaivattua elinvoimaa aluetalouteen. Tasaisin väliajoin vastustajat hakevat syytä kurmottaa sitä ja sen tuomaa hyvinvointia alueen asukkaille. Kieltämättä välillä roiskui kun vettä tulvi kaivosalueelle, mutta mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Vettä on virrannut alueelta paljon ja sen mukana hieman lietettä. Vihreitten ja muiden kaivosta vastustaneiden mielestä maailmanloppu on tulossa. Oululaiset kuolevat myrkkyihin ja Vuoksen vesistö ja lopulta Itämeri tuhoutuu.

Mittakaavana voisi käyttää Kainuun metsien muokkausta viimesten kymmenien vuosien aikana. Valtavan paljon enemmän epäpuhtauksia on virrannut Emäjokea myöten Oulujärveen ja siitä Oulun vedenottoon. Mittaamaton määrä pieniä puroja ja jokia on tuhoutunut lietteen takia. Näiden purojen ja jokien harjus- ja taimenkannat ovat kadonneet. Suot on ojitettu suoraan vesistöjen rannoille ja nyt suot kasvavat rakämäntyjä. Soitten tuhoutuminen hävitti esimerkiksi riekkokannat. Ei näitten puolesta pidetä messuja ja kerrota maailmanlopun tulevan. Sitä ei tehdä siitä syystä, että se ei ole mediaseksikästä.

Nyt Talvivaara/Terrafame ahdistaa vastustajia siitä syystä, että sen toimitusjohtaja on pystynyt nostamaan kannattavuuden ylös suunnitelmien mukaan. Vielä enemmän ahdistus lisäntyy toimitusjohtajan kertoessa sen nousun jatkuvan. Lauri Ratian aloitettua Terrafamen ruorissa, hänen puheitaan ei uskottu. Kuitenkin vesitasapaino on löydetty ja sen myötä on voitu keskittyä tuotantoon. Parin vuoden aikana tehty työ kantaa nyt hedelmää ja kaivokseen uskovien joukko kasvaa. Erityisen tärkeää se on meille Kainuulaisille.

Terrafamen työpaikat lisääntyvät siinä vaiheessa, kun uraanin talteenotto aloitetaan. Minä uskon sen myös alkavan, kaikki infra on valmiina. Terrafamen aloittama tutkimus akkutehtaan pystyttämiseksi kaivoksen teollisuusalueelle antaa lupauksia paremmasta huomisesta alueen asukkaille. Terrafame sai Lauri Ratiasta asiansa osaavan ammattilaisen johtoonsa ja tästä työstä hänelle on annettava tunnustus.

Kaivoksen olessa vastustajien hampaissa ei tukijoita liiemmin julkisuuteen astunut. Nyt maakuntalehti on palannut harhailujen jälkeen tukijoihin mukaan. Pahimpana aikana myös osa kanta-asukkaista läksi vastustajien kelkkaan.

Nyt heillä on kotiin tulon aika, kuten keskustalaisilla persuhuuman jälkeen.

Avainsanat: terrafame, uraanintalteenotto, toimitusjohtajalauriratia, velhomyösennustajana, kainuunsanomatpääkirjoitus, kainuunelinvoima

006 Kainuulaista elinvoimaa rakennetaan

Lauantai 10.1.2015 klo 19:32 - yrjöpoeka

Talvivaarasta on puhuttu paljon. Olen itsekin aihetta useasti käsitellyt viimeisten vuosien aikana. Itse näen Talvivaaran erittäin tärkeänä Kainuun tulevaisuuden kivijalkana. Alkuvaiheessa olin itse kriittinen kaivokselle ja sen hurmoshenkisesti mainostetulle bioliotukselle. Maakuntalehti masinoi sinne hurmoshenkisiä tutstumisreissuja. Jokainen kynnelle kykenevä patsasteli suurten kaivureiden vieressä. Pekka Perä oli suosituin kainuulainen ja naama loisti maakuntalehden kannessa jatkuvasti.

Sitten kuuluisuus lopahti ja alkoi niin sanottu arki. Oma tietämys lisääntyi kainuun taloudellisten ongelmien kasvaessa. Kaivosteollisuus on ja tulee jatkossakin olemaan yksi Kainuun pelastajista. Kainuun ja koko pohjois-suomen maaperässä on runsaasti rikkauksia taloudelliselle kasvulle. Viimeisten vuosien aikana on lisääntynyt maailmanlopun ennustajien määrä. Talvivaaran on sanottu tuhoavan kaikki vesistöt etelään ja länteen. Nyt puhutaan kaivoksella vellovista vesimassoista ja minne kaivoksen puhdistetut vedet saadaan johtaa.

Kaivos on suunnitellut purkuputken rakentamista ja puhdistettujen vesien johtamista sitä kautta ulos kaivosalueelta. Maailmanlopun pelottelijat ovat saaneet viestinsä mediassa lävitse. Kansa uskoo oikeasti, että Oulujärvi saastuu ja Oululaiset saavat juoda kaivoksen paskavesiä jatkossa. Yhtenä iltana iltauutisten lukija vakavalla naamalla kertoi, että jos Talvivaaran patoallas murtuisi, myrkkyvedet tulvisivat Kuopion kaduille. Jokainen kartaa katsova voi nähdä, että matkaa on paljon. Altaan pitäisi sisältää vettä moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna, jotta jotakin lirahtaisi Kuopion korkeudelle asti. Hullutkin selitykset menevät läpi ja kukaan ei edes pohdi uutisten todenmukaisuutta.

Onko Oulujärven länsipuolen ja jokivarren suurilla maatiloilla mitään vaikutusta Oulujoen juomakelpoisuuteen? Voisi kysyä vienosti, että minnekä yhdyskuntajätteiden puhdistusvedet johdetaan esimerkiksi Kajaanissa? Entäpä Oulussa? Onko näille puhdistetuille vesille jokin salaperäinen suljettu allas, jossa niistä ei ole haittaa?  Ei ole! Ne johdetaan jokiin, järviin ja lopulta mereen. Jos joku väittää yhdyskuntavesien olevan haitattomimpia kuin kaivoksen tulvavesien, hän on silloin maailmanlopun ennustaja. Vihersokea maailmanparantaja.

Kajaanin ja Sotkamon päättäjät ovat saaneet lopullisen vihertartunnan. Vastustamalla Talvivaaraa ja sen puhdistettujen vesien ulosjohtamista kaivokselta, Kajaani ja Sotkamo vastustavat Kainuun elivoiman kasvua. Ilman kasvua, voimme lopettaa yhteiskunnan palveluja ja osoittaa kainuulaiselle työvoimalle suuntaa jonnekin kauas pois. Poissa silmistä, poissa mielistä.

Näin rakennetaan kainuulaista elinvoimaa.

Avainsanat: talvivaaranpurkuputki, vihersokeamaailmanparantaja, kainuunelinvoima

062 Huutamalla elinvoimaa

Torstai 6.11.2014 klo 18:45 - yrjöpoeka

Tänään on uutisvirtaa hallinnut Talvivaara. Huutaminen ja ilakointi alkoi välittömästi sosiaalisessa mediassa ja samoin sitä alettiin huutaa myös perinteiseen mediaan. Jostakin syystä suurin huomio ja äänenpaino annetaan niille, jotka kaivosta ovat eniten vastustaneet. Pitkätukkaisia ja hapsupartaisia ilmestyksiä siteerataan ja heitä haastatellaan kuin voittajia. Miltä nyt tuntuu, kuten urheilutoimittajat pruukaavat kysyä.

Kaivoksen vastusjat uskovat maailman pelastuvan kaivoksen sulkemisella. Vastustajien mielestä huutamalla saadaan elinvoima lisääntymään. Kaikki kaivostoimintaan liittyvät hankkeet yritetään estää. Valittamalla kaikesta halvaannutetaan kaikenlainen yritteliäisyys teollisten työpaikkojen lisäämiseen. Jos ei muuta syytä löydetä, on vastustajilla aina takataskussaan jokunen liito-orava ja uutuutena ”haukkuva” viitasammakko. Näillä toimilla tämä vihreitten maailmanparannusjärjestö on takkutukkineen tekemässä Kainuusta susien suojelureservaatin. Se on muutamassa vuodessa jo toteutunut hyvin pitkälle.

Onneksi Kainuussa on myös olemassa vastuullisia tahoja, joiden mielestä Talvivaaran pelastaminen on välttämätöntä. Valtion mukaantulo oli tässä vaiheessa oikea ratkaisu. Nyt olisi toivottavaa, että löytyisi sellainen yhteistyötaho, joka ottaisi hoitaakseen kaivostoiminnan. Kainuu tarvitsee jokaisen teollisen työpaikan. Ilman niitä voimme unohtaa Kainuun elinvoiman.

Juuri nyt tarvittaisiin niitä vastuullisia Kainuun elinvoiman puolestapuhujia myös poliittisella rintamalla. Etulinjassa ovat istuvat Kainuulaiset kansanedustajat. Valitettavasti he pysyttelevät hiljaa ja osa heistä vastustaa kaivosta. Samalla he vastustavat sen työpaikkoja, sekä sen vaikutuksia Kainuun aluetaloudelle. Omat tuntemukset ovat heille tärkeämpiä, kuin Kainuun selviytyminen.

Minulle , joka alkuun olin hyvin kriittinen Talvivaaran vaikutuksista ympäristölle, kaivos on muuttunut suorastaan elinehdoksi. Me tulemme tarvitsemaan kaikki mahdolliset teolliset työpaikat joita kaivostoiminta voi maakuntaan ja lähialueille synnyttää. Metsien lisäksi juuri tämä kaivostoiminta kuuluu meidän runsaisiin luonnonvaroihin. Meillä jää maakuntaamme teollisten työpaikkojen lisäksi mittaamaton määrä luontoa ja hiljaisuutta. Luonto ja hiljaisuus tuovat mukanaan osalle väestöä työtä ja toimeentuloa.

Teolliset työpaikat tulevat jatkossakin olemaan maakunnan selviytymisen kannalta elintärkeitä.

Avainsanat: talvivaarankonkurssi, kainuunelinvoima, haukkuvaviitasammakko

051 Elinvoimaa

Perjantai 3.10.2014 klo 10:36 - yrjöpoeka

Kaivosteollisuus ja sen avannut Talvivaara, on Kainuun elinvoiman kannalta erittäin merkittävässä roolissa. Talvivaara on saanut aiheesta ja aiheettomasti epäkiitollista julkisuutta. Kaivoksen avaamisen jälkeen maakunnan äänitorvi kainari oli sen varaukseton tukija. Ei lehteä, jossa ei Pekka Perä ollut esillä. Maakuntavaltuuston kokouksessa 15.2.2010 kansanedustaja Timo Korhonen jopa intoutui lanseeraamaan Kainuun uuden brändin. Hänen mielestään tulevaisuuden kuva on, säteilevä Kainuu tai säteilevä Sotkamo. Silloin oli hurmosta liikkeellä.

Nyt on ääni kellossa muuttunut ja silloiset varauksettomat kannattajat ovat jo sulkemassa kaivosta. Miljardiluokan satsausta ei jokapäivä tule kainuuseen. Sen tuomat suorat ja välilliset työpaikat ovat alueen elinvoimalle äärimmäisen tärkeitä. Olen aiheesta kirjoittanut keväällä 2013. Kirjoitus ja kannanottoni on edelleen ajankohtainen. Jokaisen joka on kiinnostunut Kainuun selviytymisestä, on tuettava jokaista hanketta, jolla turvataan Talvivaaran jatko. Jokaisen on myös tunnustettava tehdyt virheet ja niistä on otettava opiksi.

Elinvoiman suurimpana esteenä on mielestäni Kainuun saavutettavuus. Rautatieyhteydet ovat olleet esillä jo useampien eduskuntavaalien alla. Vaalien jälkeen on aina todettu, ettei nyt ole varaa parantaa alueelle johtavia rautatieyhteyksiä. Meillä oli myös ministeri hoitamassa liikenneministeriötä. Mikään ei muuttunut. Sähköistäminen olisi saatava heti liikkeelle ja sitä on myös Kainuun liitto ajanut seuraavan hallitusohjelmaan yhdeksi alueen tavoitteeksi. Samoin Pohjois Suomen neuvottelukunta on ottanut saavutettavuuteen kantaa. Rautatiehankkeista ovat edellämainitut instanssit jättäneet Koillisen rataverkkohankkeen armeliaasti pois.

Koillismaan ja Kainuun pohjoisten osien kannalta Koillisen rataverkkohanke on todella tärkeä. Puuhuollon ja tulevaisuuden kaivoshankkeiden elintärkeänä valtasuonena se lisää saavutettavuutta raaka-ainehuollon osalta. Nyt laman aikana se on saatava jalalle. Istuvien ja tulevien alueen kansanedustajien on sitouduttava hankkeen edistämiseen.

Tiehankkeiden osalta on Kainuussa pidetty huolta valtatie-22 parantamisesta. Se on tärkeä, mutta samalla olisi pidettävä huoli myös pohjoisten osien itä-länsi suuntaisista maantie yhteyksistä. Sote-Ervan toteutuessa tarvitaan turvallisempia ja samalla nopeampia väyliä potilaiden kuljetuksiin. Nämä väylät ovat tärkeitä myös alueen huollon kannalta. Samoin olisi pidettävä erityistä huolta valtatie-5 (E63) kunnostamisesta koko Kainuun osalta. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja tämä väylä halkaisee koko maakunnan. Tien leventäminen ja ohituskaistojen rakentaminen parantaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kainuun työttömyys on jälleen pahenemassa ja lama tuntuu jatkuvan. Vanhoina hyvinä aikoina puhuttiin siitä, että työvoima oli valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Nyt sellaisia puheita ei kuulu paatuneimmakaan työväestön kannattajan puheenvuoroista. Ammattiyhdistysjohtajien vyötärönympärys on kasvanut sellaisiin mittoihin, ettei siellä työttömät aiheuta mitään väristyksiä. Työttömyys kaventaa Kainuun elinvoimaa ja luo toivottomuutta tulevaisuuden suhteen.

Olisiko aika palata vanhoihin hyviin aikoihin ja valtion työllisyystöihin?

Avainsanat: kainuunelinvoima, kainuunsaavutettavuus, koillisenrataverkkoyhteys, työvoimaonvaltiovallansuojeluksessa

010 Jumi

Keskiviikko 29.1.2014 klo 10:30 - yrjöpoeka

Olin eilen aamuaikaisella vaimoni kaverina kävelemässä. Aamuliikunta antaa päivälle paremmat eväät sanotaan ja se kyllä pitää paikkansa. Nyt siihen tuli ikävä lisämauste. Loppumatkasta kumarruin hieromaan polveani jota kolotti ja siitä se alkoi. Pieni tulenliekki iski selkään ja se on nyt sitten jumissa. Nuorempana selkä vaivasi usein, mutta nyt selän jäykistyessä olen luullut vihoittelun olevan taaksejäänyttä elämää.

Pakkasen pysytellessä sopivissa lukemissa oli ajatuksissani harrastaa liikuntaa aina sopivissa väleissä. Alkutalven sairastelut vaatisivat kuntoutumista ja tämä selkä jumi tuli taas pahaan paikkaan. Nyt on sitten syötävä buranaa joka lähtöön. Todella harmillista.

Vaimoni ja ystäväni ovat kauhulla tutustuneet Suomi24 sivustoihin ja siihen lokaan mitä siellä heitellään. Kukaan ei ymmärrä, kuinka on mahdollista ilman mitään seurauksia nimettöminä solvata ihmisiä. Minulta on sitä nyt kyselty, mitä aion itse tehdä minuun kohdistuvista kirjoituksista. Olen sen sanonut, etten aio tehdä mitään. Suurin osa tällä hetkellä olevista kirjoituksista on yhden mielenvikaisen ihmisen aikaansaannosta. Siksi en näe aihetta puuttua siihen muutoin kuin kirjoittamalla itse tarvittaessa aiheesta blogissani. Sinällään on todella harmillista julkinen solvaaminen homoiksi ja lesboiksi.

Kainuulaisen elinvoiman perään olen kysellyt muutamissa kirjoituksissani ja kantanut siitä huolta. Nyt viime päivinä on puhuttu puuosaamisesta ja siihen rakentuvista työpaikoista. Kuhmo on esimerkkinä eiliseltä päivältä. Kainuussa on paljon puuta ja sen jatkojalostamiseen on nyt satsattava. Suomussalmen Pesiölle on suunnitteilla puuterminaali, josta puuta kuljetetaan kiskoilla teollisuuden tarpeisiin. Samalla kun teollisuus saa tarvitsemansa raaka-aineen, on pidettävä huoli siitä, että puuta jatkojalostetaan puun syntysijoilla. Suomussalmi aikoo pysyä mukana ja puuhun liittyvä hanke on suunnitteilla.

Joitakin yrityksiä Suomessa on menossa konkurssiin ja nyt olisi mietittävä, voisiko sieltä löytyä markkinarakoa siirtää tuotantoa tänne? Kainuussa olisi nyt keskityttävä puurakentamiseen ja erityisesti pienempiin puukerrostaloihin. Miksi kaikki talot rakennetaan puumaakunnassa betonielementeistä? Uskoisin löytyvän asukkaita terveellisiin puutaloihin. Kajaani voisi olla maakuntakeskuksena suunnannäyttäjä. UPM lopetti sellunkeiton ja tilaa tehdasalueella on vielä isoillekin yrityksille. Kainuun olisi nyt keskityttävä siihen mitä sillä on. Puuhun.

Selkäkivuista huolimatta ulkona näkyvä auringonpaiste tuo valoa elämään ja olotilaan.

30.1.2014 Nyt on kirjoitettava hieman lisää! Maakunnan pääuutisvälineet, radio ja lehti ovat kertoneet puurakentamisen olevan todella tulossa! Toiveeni toteutui todella nopeasti. Tästä on hyvä jatkaa!

Avainsanat: jumi, kainuunelinvoima, puukeskittymä, fenestra

050 Hukka meidät perii

Keskiviikko 23.10.2013 klo 14:27 - yrjöpoeka

Joka syksy lumentulon kanssa saapuu paikalliseen uutisointiin suuri ja paha susihukka. Jokavuosi media saa piristysruiskeen vuodenaikojen mukana. Uutta on viimevuosina edustanut thaimaalaisten marjanpoimijoiden tulo. Se myös edustaa samankaltaista tuhoa kuin susihukka. Paikallisten ihmisten elämä suistuu aivan raiteiltaan. Suuret tunteet kuohuttavat ja joka vuosi pääsee mukaan uusia kasvoja. Kaikki he toistavat samaa. Hukka meidät perii!

On aivan selvää, että Kainuussa on tällä hetkellä liikaa susia. Puhumalla sudet eivät vähene. Mikäli saaliseläimet loppuvat, susi invaasio päättyy. Toinen ja nopeampi keino on metsästys. Susien uhka kotieläimille päättyy yhden ainoan talven aikana. Ensi keväänä syntyy maakunnan alueelle taas paljon uusia susia keskustelua ylläpitämään. Sudet on ilmeisesti niin tarkkaan pannoitettu, ettei kukaan tohdi RKT:n suojeluksessa olevia hallaturkkeja luodeilla pölyttää. Karhujen kohdalla tilanne on ilmeisesti toinen. Niitä on jo niin paljon, ettei Ronkainen ehdi enää kaikille pantoja laittaa. Toki hän on yrittänyt, kuten syksyn pantakarhu uutisointi osoitti.

Suurinta meuhkaa susista näyttävät pitävän kaupungissa asuvat. Suurin huolen aihe eivät taida olla edes ihmisten parhaat ystävät koirat. Olisiko kevään 2015 tapahtumilla osuutensa?

Itse en jaksa olla mukana median ylläpitämässä hukkaporussa. Mieltäni kaivertaa huomattavasti tärkeämpi asia. Kuinka Kainuun asukkaat selviävät tulevista vuosista. Se uhka on todellinen ja sen konkretia havainnollistuu, kun kunnat yrittävät miettiä tulevan vuoden 2014 budjettia. Mikäli edes pieni osa tästä media seksikkäästä hukka-ilmiön aiheuttamasta porusta siirrettäisiin tulevaisuus keskusteluun, pääsisimme edes alkuun. En usko susien tappamisella leivän levenevän kenenkään pöydässä. Sen sijaan yhteisillä ponnistuksilla ja keskusteluilla Kainuun suunnasta ja tulevaisuuden rakenteista, olisi mahdollisuus nähdä edes murusia pöydän alla.

Kainuun elinvoima tarvitsee juuri nyt kaiken huomion. Elinvoimaa ei synny, elleivät kunnat pääse yhteisymmärrykseen aluerakenteesta ja kansalaisten palveluverkosta. Väestömäärän jatkuva aleneminen ja kauppojen keskittyminen, pitäisi havahduttaa kansalaiset ja päättäjät. Palveluverkon on seurattava kehitystä. Mustasukkaisuus tulevaisuuden työpaikoista hämärtää päättäjiä. Samalla puolustetaan tyhjiä seiniä ja kuntien työpaikkoja. Mikäli emme pian ryhdy toimeen, silloin..

Hukka meidät perii!

Avainsanat: vuodenajat, hukkaperii, rktlpannoittaapetoja, kainuunelinvoima, kainuunaluerakenne

049 ELY-keskukset laskemaan

Keskiviikko 16.10.2013 klo 10:43 - yrjöpoeka

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ja jo aikaisemmin, on tyrmätty useita merkittäviä työllistäviä hankkeita. Aina on hankkeen pysäyttäjänä toiminut liito-orava. Moottoritien linjauksia muuteltiin eteläisessä suomessa ja pohjoisessa ei tahdo mikään hanke edistyä liito-oravien asuinpaikkojen takia. Metsähallituksen hakkuut ovat jatkuvan syynin alla, kaivostoiminta pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin. Kannetaan vaikka taskussa uhanalaisen kuusikon puiden alle liito-oravien papanoita. Mikäli liito-oravan voima ei riitä, aina löytyy jotakin muuta. Viimeksi viitasammakko haukkui ja kurnutti Mondo-mineralsin hankkeen puihin Paltamossa.

Muutama vuosi sitten kaatoi syysmyrsky tuhansia hehtaareja ikimänniköitä Suomussalmen itäosasta ja paljon enemmän sitten naapurivaltio Venäjän puolelta. Suomen puolelta ei saanut ottaa yhtään ainoata puuta pois, koska tuhoalueella oli sijainnut Natura-alue. Valtava määrä harvinaista, satoja vuosia vanhaa mäntyä on nyt siellä kasvattamassa erilaisten ytimennävertäjien joukkoa. Tavallinen metsänomistaja pakotetaan lain uhalla korjaamaan myrskytuhot, jottei vahingolliset kuoriaiset lisääntyisi liikaa. Kaikki terve järki on hukassa tämän vihreän terrorin takia.

Nyt pysähdytään aina yhteen kohteeseen ja lyödään uhka jokaisen silmille. Ei puhuta kokonaisuuksista eri eliöiden osalta. Uhanalaisuusleima on tuotu luontojärjestöjen avulla suomalaisten tietoisuuteen. Yksittäiset viranomaiset ovat usein tahdottomia nyökyttelijöitä, tai sitten voimaantuvat liito-oravien avulla vallastaan.

Oma arvioni on, ettei liito-orava ole koskaan ollut uhanalainen. Niitä on aina ollut ja tulee olemaan. Viitasammakot on nyt keksitty uusiksi alueiden elinvoiman pysäyttäjiksi.

Nyt on aika ELY-keskusten aloittaa jokaisessa maakunnassa pikaiset kartoitukset. Kartoituksissa on selvitettävä liito-oravien levinneisyys ja myös arvio siitä, ovatko ne uhanalaisia. Kaikki muutkin uhanalaiset eliöt ja kasvit on selvitettävä samoihin karttoihin. Uskon tällä selvityksellä saatavan jotakin tolkkua nykymenoon.

Terrorin välikappaleet liito-oravat, ovat syyttömiä ihmisten tyhmyyteen. Viranomaisten tehtävä on kertoa kansalaisille todellinen tilanne. Hallituksen tehtävä on turvata alueiden elinvoima. Valitusten ja uhkailujen kierre on katkaistava. Metsiä ja kaivannaisia on jalostettava kansalaisten hyvinvointiin.

Luonto kuuluu ihmisille ja ihminen luontoon.

Avainsanat: kainuunely, mondominerals, viitasammakkohaukkuu, vihreäterrori, ihminenjaluonto, kainuunelinvoima

024 Talvivaaraa ja työntekijöitä on puolustettava

Perjantai 3.5.2013 klo 14:01 - yrjöpoeka

Kainuuta on ravistellut ilmiö nimeltä Talvivaara. Sen toimintaa ylistivät jokainen poliitikko alkuvaiheissa. Nyt näyttää siltä, että viherbuumin aallon mukana lähtevät mukaan myös sen aikaisemmat puolustajat. Nyt huudetaan kuorossa kuinka kaikki pelastuu, jos ja kun Talvivaara suljetaan. Ongelmat eivät valitettavasti katoa kaivoksen sulkemisella. Kaivoksen sulkemisen kannattajat eivät pysty, eivätkä tule, korjaamaan sulkemisesta aiheutettua haittaa. Kaivos on ja pysyy Kainuussa, samoin ongelmat.

Puutuin Vappu-puheessani Suomussalmen torilla Talvivaaran tilaan. Kaikista ongelmista huolimatta kaivannaiset ja Talvivaara ovat Kainuun elinvoimalle äärimmäisen tärkeitä. Kaikki kaivoksen tapahtumat ovat ihmisen aiheuttamia ja ihmisten on annettava työskennellä sen aiheuttamien ongelmien poistamiseksi. Talvivaara ja sen tuomat työpaikat ovat elintärkeitä koko Kainuulle.

Mielestäni perussuomalaisten pitää ottaa kantaa kaivoksen ja työpaikkojen puolesta piirin jatkokokouksen yhteydessä kesäkuun alussa. Perussuomalaisten ei pidä lähteä mukaan maailmanlopun ennustajien kelkkaan. Kainuun toiseksi suurimpana puolueena ja suurimpana työväenpuolueena meidän on puolustettava jokaista työpaikkaa. Perussuomalaisten on oltava mukana puolustamassa niitä hankkeita, joilla turvataan Kainuun elinvoima. Kainuu tarvitsee jokaisen työpaikan tulevina vuosina. Selvitäkseen jatkuvasti kasvavista talouden ongelmista, tarvitaan uusia yrityksiä. Kaivannaisalan yritykset tuovat mukanaan kokonaan uudenlaisia työpaikkoja. Samoin niiden mukana syntyy uusia niitä tukevia yrityksiä.

Kainuu on historiansa aikana selvinnyt useista vaikeista ajoista. Kainuu selviää myös tästä. Kajaani ja Kainuu on vasta selvinnyt UPM:n sulkemisesta. Yksituumaisuuden ansiosta kriisistä on noustu ja entistä ehompina. Kriisin jälkeen Kainuu on saanut kokonaan uudenlaisia yrityksiä satoine työpaikkoineen. Selviämiseen tarvitaan nyt vastuullisia poliittisia voimia ja yksituumaisuutta.

Perussuomalaisten on oltava yksi vastuullinen poliittinen voima. Perussuomalaisten on annettava täysi tuki Talvivaaralle ja sen työntekijöille. Nyt on työn ja vastuun aika.

Avainsanat: talvivaara, kainuunelinvoima, maailmanlopunennustajat, vastuullistapolitiikkaa,

019 Itsemurha

Maanantai 15.4.2013 klo 10:25 - yrjöpoeka

Haluanko minä tappaa itseni? Haluanko, että kaikki muutkin tekisivät saman?

Kainuussa on pula työstä ja työpaikoista. Jokaisesta syntyvästä työpaikasta halutaan pitää kynsin hampain kiinni. Uhraamme voimavaroja työpaikkojen perustamiseen. Yritämme vakuuttaa kaikki uudet- ja vanhatyrittäjät, että Kainuuseen kannattaa tulla. Kainuusta kuljetaan kaikenmaailman turuilla ja messuilla kertomassa, kuinka ihana paikka Kainuu on. Meillä on toimiva infra ja uuden oppimiseen halukas ja motivoitunut työväestö. Hyvin toimivat kulkuyhteydet ja toimiva tietoliikenne on kivijalkana yrittäjälle. Toimivat tukiverkostot auttavat yrittäjää kivikkoisella alkutaipaleella. Ympäröivä yhteisö tukee kaikkia uusia yrittäjiä ja toivottaa heidät tervetulleiksi. Kainuu on oikea onnela.

Erityisen arvokkaita ovat yritykset, jotka tuovat ulkopuolista rahaa autolasteittain ja tarjoavat useille sadoille työpaikan. Näitten työpaikkojen ansiosta aluetalous saa kaipaamaansa piristystä. Tällaisen työpaikan myötä Kainuu saa piristystä myös alhaiseen syntyvyyteen. Kainuu voi ja elää vain sillä, että tänne saadaan uusia tuottavia työpaikkoja. Tuottavien työpaikkojen ansiosta palvelualan työpaikat pysyvät kannattavina.

UPM:n lakkauttamisen jälkeen maakunta ei lannistunut, vaan panoksia lisättiin ja sillä on ollut Kainuun elinvoiman kannalta myönteiset tulokset. UPM:n tehdasalueella työskentelee jo samanverran työntekijöitä, kuin oli lakkauttamista ennen. Vaikka työpaikat ja yritykset toimivat Kajaanissa, niillä on voimakas merkitys koko Kainuulle. Maakunnan muut kuntakeskukset eivät helposti saa isoja yrityksiä alueilleen. Oleellista on, että uusia työpaikkoja syntyy edes maakunnan keskukseen.

Olen aikaisemminkin kirjoittanut yhdestä isosta yrityksestä ja kritisoinut sen ympäristövaikutuksia. Tämä yritys on Talvivaara. Kritiikistäni huolimatta en ole esittänyt ja en esitä sen sulkemista. Talvivaara on yritys, joka on tuonut Kainuuseen miljardiluokan satsauksen ja satoja työpaikkoja. Talvivaaran perustamisen aikoihin kaikki politiikot kilvan suitsuttivat yritystä ja vähättelivät sen ympäristövaikutuksia. Nyt ääni on muuttunut ja jokainen merkittävä kellokas haluaa sanoa, että nyt riittää. Ymmärrän erittäin hyvin, että vihreäpuolue elää ja hengittää Kainuussa vain sillä, että se vaatii Talvivaaraa suljettavaksi. 15.2.2010 heidän edustajansa maakuntavaltuustossa eivät halunneet tukea tekemäämme aloitetta. Silloin he kovimmalla äänellä tukivat Talvivaaraa.

Sitä en ymmärrä, että niinsanotuista työväenpuolueista kuuluu sama sulkemista kosiskeleva ääni. Myös perussuomalaisten leirissä on selkeästi ristivetoa ja halua kosiskella sulkemista vaativia. Kainuun elivoima tarvitsee Talvivaaraa sen ongelmista huolimatta. Kainuulaisilla ei ole varaa sulkea kaivosta. Meidän on otettava opiksi siitä ja huomioitava ympäristöasiat huomattavasti paremmin silloin kun uusia kaivoksia mahdollisesti perustetaan.

En halua tehdä itsemurhaa. En halua Kainuun tekevän itsemurhaa.

Avainsanat: itsemurha, kainuunelinvoima, talvivaara, äänestäjienkosiskelu