Satunnaiset kuvat

Sorro siimoissa

Uusimmat

Blogin arkisto

072 Maahanmuutto on tosiasia

Torstai 27.11.2014 klo 10:36 - yrjöpoeka

Maahanmuutosta on viimevuosina puhuttu todella paljon ja siihen liittyy tunnelatauksia. Siksi onkin yllätys, kuinka nopeasti maamme syrjäisimpiinkin kolkkiin muuttaa työn perässä ammattilaisia ulkomailta. Kainuussa puhutaan juuri nyt lääkäreistä, joita on sairaaloissamme jo melkoinen joukko. Ulkomaalaisten tulo työn perässä on koettu oikeutetuksi. On mielenkiintoista kuunnella vastaanotolla iäkkäiden ihmisten avointa pohtimista ulkomaalaisten lääkäreiden hyvistä ja huonoista puolista. Kieli ei enää tunnu olevan se suurin ongelma ja se on ihme.

Samalla kun ulkomaalaisia työskentelee entistä enemmän iäkkään väestön kanssa, ovat myös asenteet alkaneet hyvin nopeasti muuttua. Entistä paremmin hyväksytään erikieliset ja rodulliset keskellämme, koska ilman heitä meidän nykyinen hyvinvointimme palveluineen rapautuu. Uskon siihen, että pelkomme suuresta hoitaja pulasta poistuvat. Siihen on vaikutuksensa kaikilla erikielisillä lääkäreillä. He ovat niitä, joiden hyvät kokemukset helpottavat osaajia muista maista tulemaan tänne.

Suomalaisia lääkäreitä ja hoitajia siirtyy jatkuvasti myös työn perässä ulkomaille. Vastavuoroisesti on aivan oikein, että myös tänne on tulossa uutta väkeä. EU-maista muutto Suomeen on aivan yhtä helppoa, kuin suomesta muualle Eurooppaan. Tässä mielessä tämä EU-yhteisö on hyväksyttävä rakennelma. Ulkomailta lähdetään työn ja paremman ansion takia. Samoin tekevät myös suomalaiset. Ovat aina tehneet. Unelmia on rakennettu ja rakennetaan jatkossakin.

Suomesta on muuttanut erilaisten tilastojen mukaan yli miljoona suomalaista. Nyt on alkanut aika, jolloin myös muuttoa tapahtuu toiseen suuntaan. Kainuu on historiansa aikana toiminut aina kasvattaja maakuntana, Väki on täältä muuttanut muualle suomeen tai sitten ulkomaille. Aikaisemmin olemme saaneet takaisin muuttoa pääosin savosta ja itärajantakaa. Nyt se muuttolähde on tyrehtynyt. On odotettavissa, että muuttajat tulevat kauempaa. Todennäköisin lähde on Välimeren alueelta.

Välimeren alue on tällä hetkellä melkoinen väestön sulatusuuni. Lähi-idästä ja Afrikasta siirtyy miljoonittain nuorta väestöä paremman elämän toivossa Etelä-Eurooppaan.

Sieltä tie on avoin koko EU-alueelle.

Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Kielikylpy on odotettavissa myös suomessa..

Avainsanat: espanjalaisetlääkärit, kasvattajamaakunta, välimerensulatusuuni

022 Kohtaaminen

Lauantai 15.3.2014 klo 8:14 - yrjöpoeka

Suomussalmella, niinkuin kaikissa pohjoisen ja itärajan kunnissa, on valtava määrä rakennettua infraa puolitehoisella käytöllä. Se tarkoittaa tyhjiä koulukiinteistöjä ja autioituvia kyliä. Väestön ikääntyminen ja nuoremman väen siirtyminen koulutuksen ja työn perässä asutuskeskuksiin kiihdyttää maaltapakoa edelleen seuraavat kaksi vuosikymmentä. Valtion ja kuntien satsaamat miljoonat ja miljardit rakentamiseen, jäävät täysin ilman käyttöä. Suomessa ja Suomussalmella on etsitty sitä viisasten kiveä, mikä täyttäisi autioituvan maaseudun. Mistä saada paikkakunnalle nuoria ja lapsiperheitä? Ja millä keinoin?

Syrjäalueiden pahin puute on työpaikat. Mikäli niitä löytyy, löytyy myös työntekijöitä. Maatalous ei enää ole se maaseudun tukipylväs. Yksikkökoot ovat suurentuneet ja niiden vaikutus hyvin rajallinen. Metsätalous ei myöskään ole ratkaisu nopealla aikataululla. Unelmat jostakin muualta muuttavasta tehtaasta, eivät ole muuta kuin unelmaa. Tulevaisuuden toivo elää kaivosrakentamisessa ja niiden mukanaan tuomista työpaikoista. Nämä työpaikat eivät aukene tässä ja nyt, vaan vasta vuosikymmenien päästä.

Mitä pitäisi tehdä suurella rahalla rakennetulle infralle? Poltetaan vai puretaan? Vai jätetäänkö ne kummitusten pesäpaikoiksi? Olisiko näille asunnoille ja kouluille missään käyttäjiä? Mitä tapahtuisi, jos niille löytyisi käyttäjät? Kainuun kehitys on aina liittynyt väestön kasvuun. Historian aikana alue on usein taantunut. Maakunta on aina ollut väestön kasvattaja, väki on siirtynyt suuriin kaupunkeihin ja myös ulkomaat ovat saaneet osansa. Väestön lisäys on aikaisemmin tullut Savosta ja Venäjän suunnasta. Nyt sieltä ei ole odotettavissa minkäänlaista muuttoa. Samoin ei muualtakaan Suomesta.

Maailmalla on menossa paljon suuria kriisejä. Sotia ja nälästä johtuvia. Suuria pakolaisleirejä perustetaan ja länsimaat käyvät anekauppaa omista sieluistaan, ottamalla hädänalaisia pieniä määriä joka maahan. Suomi on mukana tässä sielujen puhdistamis operaatiossa. Kunnille tarjotaan pieniä valtionapuja, mikäli nämä sijoittavat muutamia pakolaisia alueilleen. Näiden pakolaisten ahdingosta käydään sitten jokaisella paikkakunnalla omanlaisensa näytelmä. Koskaan se ei ole ollut ihmiselle mieltäylentävää.

Mitä tapahtuisi, jos Suomussalmi ilmoittaisi ottavansa alueelleen heti tuhat Syyrian sotapakolaista? Asuntoja olisi heti valmiina ja koulut olisivat valmiina. Välittömästi pakolaisten mukana alueelle muuttaisi koulutushenkilökuntaa ja muuta tarvittavaa henkilöstöä. Aluetalouteen siirtyisi runsaasti uutta muualta tulevaa rahaa. Aluetalouden piristyminen ruokkisi itsestään myös muuta lisääntyvää toimeliaisuutta. Syyriasta tulevat pakolaiset eivät ole kouluttamattomia paimentolaisia. Syyriassa on ollut korkeasti koulutettu väestö, nyt tämän väestön osana on hitaasti kuolla pakolaisleireissä. Näillä pakolaisleireillä lasten ja nuorten määrä on erittäin suuri.

Mielestäni nyt on aika muuttaa kokonaan ajatusta pakolaisten vastaanotosta. Muutamien pakolaisten määristä on siirryttävä suurempiin yksiköihin. Suomussalmi ei olisi mikään uhrautuja, vaan riittävän suuren muuton ansiosta kuntamme olisi enemmän saavana osapuolena. Niin taloudellisesti kuin henkisesti. Talouden piristyessä kukaan kuntalainen ei jäisi pohtimaan, saavatko pakolaiset ehkä jotakin enemmän kuin alueen kantaväestö. Tämänhetken mallilla näin tapahtuu väistämättä. Tämän hetkinen muuttotapa ei ole hyväksi pakolaisille ja ei myöskään kantaväestölle.

Suomussalmi ja Kainuu voisivat olla nyt edelläkävijöitä. Muutetaan tyhjät tilat työksi ja toimeliaisuudeksi. Kaikki tilat on rakennettu ihmisiä varten.

Nyt näiden olisi kohdattava. Kohtaaminen riippuu sinusta ja minusta.

Avainsanat: maaltamuutto, ikääntyväväestö, kasvattajamaakunta, sotapakolaiset, maahanmuutto