Satunnaiset kuvat

pikku raisa iltapesulla

Uusimmat

Blogin arkisto

019 Erään päätöksenteon anatomia

Sunnuntai 9.3.2014 klo 6:43 - yrjöpoeka

Suomussalmen kunnan ala-asteen koulurakenteesta tehtiin viime vuonna kattava selvitys. Sivistyslautakunta teki selvityksen pohjalta päätöksen ja se eteni normaalissa järjestyksessä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus muutti lautakunnan esitystä ja se esitys eteni joulukuun 2013 budjettivaltuuston päätettäväksi. Valtuusto kävi pitkän ja perusteellisen, monta tuntia kestäneen keskustelun. Keskustelun pohjalta valtuusto päätti lakkauttaa Ruhtinan koulun. Päätöksen perusteella Suomussalmen kunnan pohjoisosaan keskeiselle paikalle jäi Piispajärven ala-aste. Suomussalmen kunnassa on maan eniten oppilaita, joiden koulumatka on enemmän kuin 50 kilometriä. Siksi valtuusto katsoi, että keskeisellä paikalla olevalla koululla turvataan ala-asteen oppilaille kohtuullinen koulumatka pitkälle ensi vuosikymmelle saakka.

Sivistyslautakunta teki 30.1.2014 päätöksen lakkautetun Ruhtinan koulun lasten lähikoulusta. Kuulemisen jälkeen lautakunnan enemmistö päätti lähikouluksi Ruukinkankaan koulun. 35 kilometrin sijasta oppilaat saavat päätöksen mukaisesti koulumatkakseen 70 kilometriä. Kunnahallituksen pöydälle asia tuli ilmoitusasiana ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus ei käyttänyt päätökseen otto-oikeuttaan. Allekirjoittanut jätti keskustelun jälkeen eriävän mielipiteen. Mielestäni hallituksen olisi pitänyt seurata valtuuston aikaisempaa päätöstä ja tahtoa kunnan pohjoisosan koulurakenteesta.

Normaalissa menettelyssä kun valtuusto on päätöksen tehnyt ja siitä tulee lainvoimainen, erimieltä olevien kuuluisi tukea tehtyjä päätöksiä. Samoin virkamiesten tulisi ohjata luottamuselimiä valtuuston tahtomaan suuntaan ja ainakin muistuttaa siitä luottamushenkilöitä. Demokraattisessa järjestelmässä valtuuston tekemän lopullisen päätöksen pitäisi ohjata virkamiesten ja luottamuselinten päätöksentekoa. Sivistyslautakunnan jäsenet ovat melkein kaikki valtuutettuja ja olivat hyvin tietoisia mikä oli valtuuston päätös ja mikä oli valtuuston tahtotila kouluunottoalueista. Johtosäännön mukaan päätösvalta kouluunottoalueista on sivistyslautakunnalla. Joulukuun valtuustossa lautakunnan enemmistö oli eri mieltä valtuuston päätöksestä. Sama enemmistö teki nyt päätöksen kouluunottoalueesta, jolla murennettiin valtuuston tekemää päätöstä ja tahtoa. Kaikkea nyt käytävää julkista keskustelua sävyttää kauna ja katkeruus valtuuston enemmistön tekemää päätöstä kohtaan. Sivistystoimen tekemää päätöstä puolustellaan asiantuntijuudella ja vanhempien kuulemisen tärkeydellä.

Kuka on asiassa kärsijä? Se on pieni koululainen, joka vanhempien ja nyt luottamuselinten siunaamina saavat istua päivittäin yli 140 kilometriä koulutaksin kyydissä. 80 km nopeusrajoituksilla se tietää ajassa useita tunteja. Siinä unohtui omien lasten etu. Lieneekö kukaan ehtinyt pohtimaan kaikkein pienemmille, eskarilaisille aiheutettua haittaa? Tehdyillä ratkaisuilla on hintansa ja maksajaksi joudumme kaikki.

Luottamushenkilönä puolustan valtuuston päätösvaltaa ja demokraattista oikeutta tehdä päätöksiä. Päätöksiä joilla ohjataan kunnan rakenteita tulevaisuuteen. Tehdyt päätökset eivät ole kaikille kuntalaisille mieleen. Silti se on demokratiaa. Valtuutetut vastaavat tehdyistä päätöksistä äänestäjille seuraavissa vaaleissa.

Mikäli menemme huutodemokratiaan, voimme lakkauttaa valtuuston.

Avainsanat: suomussalmenkunnankoulurakenne, koulumatkojenpituus, kouluunottoalue, valtuustontahtotila, huutodemokratia

016 Eriävä mielipide

Tiistai 25.2.2014 klo 22:13 - yrjöpoeka

Tänään oli kokouspäivä. Kävisin muun joukon mukana matkailemassa naapuripitäjässää Hyrynsalmella. Sieltä jouduttautiin omalle kunnatalolle pitämään kunnanhallituksen kokousta. Asialista oli lyhyt, mutta asiat eivät.

Asiat olivat sellaisia, että ensimmäisen kerran jouduin turvautumaan kaksi kertaa eriävään mielipiteeseen. Ensimmäisenä oli työttömien päivätoiminta hanke, joka syyllistää ja leimaa työttömiä. Heitä pidetään täydellisinä reppanoina, joille kunta tarjoaa kivaa päivätoimintaa.

Toisena asiana ja minulle erittäin tärkeänä periaatteellisena asiana, oli ilmoitusasiana tullut sivistyslautakunnan päätös. Halusin siitä kunnollista keskustelua ja tein myös esityksen asiasta.

Esitin, että kunnahallitus käyttää otto-oikeuttaan ja kumoaa sivistyslautakunnan päätöksen. Hallitus muutti jo aiemmin kyseisestä asiaa sivuavaa lautakunnan tekemää päätöstä. Valtuusto teki sitten lopullisen ratkaisun. Nyt lautakunta sivistystoimen johdon avustuksella, kiersi valtuuston tekemän päätöksen ja valtuuston ilmaiseman tosiasiallisen tahdon.

Demokraattisilla vaaleilla valittu valtuusto teki enemmistö päätöksen ja siitä ei valitettu. Muutaman henkilön toimesta huomattiin, että valtuuston päätös voidaan ohittaa. Valtuuston tekemää päätöstä on käytetty lattiarättinä. Muutaman koululaisen vanhemmat ovat saaneet tilanteen sellaiseksi, että kaikki Ruhtinan alueen lasten matkat ovat 35 kilometrin sijasta 70 kilometriä yhteensuuntaan.

Tämä sama matka on nyt edessä myös aloittavilla eskarilaisilla. Tämä tilanne on järkyttävä!

Suomussalmella oli jo valmiiksi eniten niitä oppilaita, joiden koulumatka oli enemmän kuin 50 kilometriä.

Valtuuston valitsemana kunnahallituksen jäsenenä minun pitää noudattaa valtuuston tekemää päätöstä ja tahdonilmaisua myös kouluunottoalueesta. Olen vastuussa valtuustolle ja koen, etten ole valtuuston luottamuksen arvoinen, mikäli kunnahallitus ei käytä otto-oikeuttaan ja muuta sivistyslautakunnan tekemää päätöstä.

Valitettavasti yksin en pystynyt parempaan. Ainoastaan ilmaisemaan kaksi eriävää mielipidettä.

Avainsanat: eriävämielipide, kouluunottoalue, työttömienpäivätoiminta, pitkätkoulumatkat, valtuustonluottamus