Satunnaiset kuvat

Kädestä pitäen/kuva Teppo Turpeinen

Uusimmat

Blogin arkisto

038 Kysymyksiä ja vastauksia

Keskiviikko 28.8.2013 klo 8:25 - yrjöpoeka

Näinä päivinä Suomen kunnat antavat vastauksia valtiovallalle erilaisiin kyselyihin. Kyselyjä on sote- ja kunta-asioista. Lausuntoa on pyydetty myös julkisen hallinnon asiakaspalvelujen loppuraportin päätelmistä. Hallitus on työntämässä lisää toimimattomia palvelujaan kunnille.

Olen viimeisten vuosien aikana pohtinut usein kuinka kansalaisten osallistumista vaaleissa voitaisiin lisätä. Kuntalain kokonaisuudistukseen liittyvässä kyselyssä on kohta, joka antaisi mielestäni yhden mahdollisuuden parantaa osallisuutta. Samalla se toisi kokonaan uuden mahdollisuuden poliittisten puolueiden vaalikampanjoihin.

Kysymyssarja alkaa valtuuston toimikausien aikaistamisella ja seuraava kysymys koskettelee sitä kuinka ja millä tavoin. Useiden vaihtoehtojen joukossa on kohta, jota minä itse kannatan. Perinteisiltä puolueilta se ei saa tukea. Vaihtoehdossa esitetään, että vaalit pidettäisiin yhtäaikaa eduskuntavaalien kanssa. Minusta tämä on vastaus monen kansalaisen väsymiseen jatkuviin vaaleihin. Puolueet myös ovat väsyneet vaaleihin ja niiden kasvaviin kustannuksiin. Yhtäaikaisissa vaaleissa kuntavaalit saisivat selkeästi poliittisemman linjauksen.

Valitettavasti viesti muiden puolueiden suunnasta kertoo, kuinka vähän halua on muutokselle. Muutosta vastustetaan mielestäni kestämättömällä argumentilla. Syyksi nostetaan se, etteivät kansalaiset pystyisi erottamaan mistä vaalista milloinkin on kysymys. Muualla maailmassa äänestetään samoissa vaaleissa useita eri asioita ja hyvin ne ovat onnistuneet. Samaa sanovat myös Suomen asettamat vaalitarkkailijat. En usko etteivätkö suomalaiset oppisi uutta tapaa.

Jokainen puolue valittelee vaalienalla ja -jälkeen, miten saada kansalaiset osallistumaan paremmin vaaleihin. Mikäli ei tehdä sekeitä muutoksia koko vaalijärjestelmiin, muutosta ei tule. Maailma on muuttunut ja muuttuu joka päivä. Nyt olisi aika uudistaa myös vaalijärjestelmää. Uudet valtuustot aloittaisivat työskentelyn edellisen valtuuston tilinpäätöksen jälkeen. Se olisi hyvä vedenjakaja valtuustotyöskentelylle. Nyt tilinpäätös edellisen valtuuston toimista tehdään kesäkuussa uuden valtuuston toimesta.

Toivottavasti päättäjien taholla uskalletaan tehdä päätöksiä. Nyt on sen aika.

Avainsanat: suomenkunnat, kuntalainkokonaisuudistus, kuntavaalienaikaistaminen, muutoksenaika