Satunnaiset kuvat

pikku raisa iltapesulla

Uusimmat

Blogin arkisto

028 Uusi Kurimo

Keskiviikko 22.5.2013 klo 7:10 - yrjöpoeka

Suomussalmen kunnan hyvät vuodet ovat ohi ja tulevaisuuden rakentaminen pelkkien valtionosuuksien varaan on päättymässä. Kunnan talous on sukeltamassa ja tulevan budjetin laadinnassa joudutaan ankarien leikkausten tielle. Eiliset uutiset kertovat myös, että sote-kuntayhtymän talous on sukeltamassa samalla tavalla. Meillä ei ole varaa rakentaa yhtään uutta tilaa, ennenkuin muut tyhjät tilat on järkevästi käytetty.

Perussuomalaiset lähtivät viime kunnallisvaalikamppailussa siitä, että kunnan tyhjenevistä kiinteistöistä on päästävä eroon. Niitä on myytävä pois, otettava uusiokäytöön ja vanhimmasta huonokuntoisimmasta päästä purettava. Kunnalla on myös suuri määrä kiinteistöjä ympäri pitäjää, joiden kustannukset maksaa kunta. Perussuomalaiset nostivat vaalikamppailussa yhtenä mahdollisuutena ja esimerkkinä kunnantalon uusiokäytön uutena Kurimona.

kunnatalo.jpg
Onko täällä ahdasta?

Virasto perustettiin silloin, kun kunta oli suuri, asukkaita melkein 16000. Nyt kunnassa on asukkaita alle 9000. Viraston käyttäjinä toimi silloin myös Suomussalmen nimismiespiiri. Nimismiespiiri ei pysynyt viraston asukkaana, vaan muutti eri tiloihin. Virastosta on hävinnyt vuosien kuluessa satoja työntekijöitä ja erilaisia pieniä yrityksiä. Nyt käytävät kumisevat tyhjyyttään. Viimeisimpinä lähtijöinä ovat olleet sosiaalihuollon työntekijät.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 8.5.2013 esittänyt Suomussalmen kunnahallitukselle, että hoitokoti Kurimon huonojen ja korjauskelvottomien tilojen tilalle tarvitaan 30 – 40 asukkaalle uudet tilat. Ja esittänyt myös, että tilat rakennettaisiin terveyskeskuksen läheisyyteen. Niissä tuotettaisiin vanhusten tehostettua asumispalvelua kuntayhtymän omana toimintana. Asia on aivan varmasti juuri noin Kurimon tilojen osalta. Tilat ovat vanhat ja epäkäytännölliset. Olen itsekin samaa mieltä ja varmasti myös kuntalaiset, joiden omaisia siellä on ollut hoidettavana.

Kokonaan toinen asia on, miksi tiloja tarvitaan vain tuo määrä, kun Kurimossa on hoidettavana melkein toinen mokoma väkeä? Voisiko tämä pyyntö siitä, mihin rakennetaan, johtua akuuttivuodeosaston tulevaisuudesta? Tästäkin aiheesta otin kantaa kunnallisvaalien yhteydessä. Silloista lausumaani todisteltiin valheeksi sote-johtajan ja kunnajohtajan toimesta. Lautakunnan silloinen keskustalainen puheenjohtaja onneksi muisti, että puhuin asiaa. Paikallislehti ei pyynnöstäni huolimatta silloin haastatellut lautakunnan puheenjohtajaa. Me löydämme aiheen uudelleen edestämme.

Tilojen suunnittelua varten on 21.5.2013 perustettu kunnahallituksen toimesta ohjausryhmä. Lähtökohtanaan, että nyt rakennetaan uutta ja terveyskeskuksen viereen. Keskusteluun ei haluta edes ottaa sitä mahdollisuutta, että olemassa olevia tiloja käytettäisiin suunnittelun pohjana. Tyhjenevän kunnanviraston ja koulukiinteistöjen lisäksi kunnalla on tyhjinä noin 70 huoneistoa vuokrataloyhtiöissään.

Pitämän alueelle rakennettiin uusiokäyttöön kehitysvammaisille yksi tyhjenevä kerrostalo muutama vuosi sitten. Silloin ei edes haluttu kuunnella sitä mahdollisuutta, että rakennettaisiin kokonaan uutta. Myös siellä olisi samalla tavoin helppo tyhjentää yksi talo ja rakentaa uuteen käyttöön. Mikäli nämä talot sijaitsisivat vierekkäin, voitaisiin niistä saada synergiaetuja esimerkiksi yövalvonnan osalta. Kävimme silloin tutustumassa Kemissä tehtyihin ratkaisuihin ja uskon, että ne toimisivat myös täällä. Valvontatekniikka on kehittynyt myös valtavasti viime vuosina.

Vaalienaikana ja myös sen jälkeen olen saanut kansalaisilta palautetta tyhjistä kiinteistöistä ja niiden käytöstä. Aika usea on ottanut esille juuri kunnaviraston. Sen sijaintia pidetään hyvänä. Kukaan ei pidä huonona sitä ajatusta, että viraston toisessa päädyssä sijaitsisi kunnajohtajan toimisto. Moni on pitänyt sitä hyvänä. Silloin kunnan virkajohdolla olisi koko ajan yhteys siihen todellisuuteen, missä vanhuksemme viimeiset vuodet viettävät.

Avainsanat: kunnallisvaalit2012, uusikurimo, kuntientyhjättilatuusiokäyttöön, suomussalmenkunnanvirasto, suomussalmenvuokratalot,