Satunnaiset kuvat

Ei muuta kuin menoksi

Uusimmat

Blogin arkisto

139 Räntäsateessa mietittyä

Sunnuntai 24.10.2010 klo 19:46 - yrjöpoeka

Lopetetaanko hallintokokeilu vai yhdistetäänkö kuntia?

Tämä ajatus on tullut väistämättä mieleen viime viikkoina, kun olen seurannut keskusteluja eri viestimissä. Toisena asiana olen pohtinut kuntien olemassaolon oikeutusta. Kumman hallinto puretaan, maakunnan vai kuntien? Keskustelut ovat mediassa menneet pääosin kokeilua puolustaen ja kritiikin esittäjiä kurittaen. Kansalaisten ja eri työntekijä ryhmien kasvava kritiikki kuitataan epäasialliseksi, kuten on käynyt Kajaanin terveysasemaa koskeneissa lehtikirjoituksissa. Hallinto ei edelleenkään osaa kuunnella kritiikin sisältöjä, vaan siirretään keskustelu henkilöihin ja onko mahdollisesti loukattu hallinnon henkilöiden kunniaa. Hallinto on koko kokeilun ajan ihmetellyt kansalaisten kritiikkiä ja siihen on etsitty syitä, vain kansalaisten ja työntekijöiden suunnasta. Oikeasti voisi joskus aloittaa pohtimisen, tehtiinkö suunnitelma ja liikkeelle lähtö liian nopeasti? Lähdettiinkö liikkeelle kansalaisia kuullen? Oikeasti kuunnellen, ei vain valmiita suunnitelmia pöytään lyöden. Esimerkkeinä voinee mainita kokeilun alkuvaiheessa Vuolijoen ja Ristijärven kansalaisten nousemisen vastarintaan. Nyt olemme menossa toisessa vaiheessa ja esimerkkeinä on Hyrynsalmi ja Puolanka. Vaala kuuluu myös tähän joukkoon, vaikkakin se on alun alkaen lähtenyt suuntautumaan Oulun suuntaan. Jokaisessa tapauksessa kyse on samasta asiasta, palveluverkon alasajosta reuna alueilta ja ihmisten kuulemisesta. Viime aikoina on puhuttu paljon lukioverkosta, mutta mielestäni tärkein on tällä hetkellä terveys-, vanhus- ja vammaispalvelujen verkosto ja myös mielenterveyspalvelut. Palvelurakenteeseen ja palveluihin liittyvät asiat on selvitettävä kansalaisille ennen mitään tulevaa päätöksentekoa. Kansalaiskuuleminen pitää nostaa erityisasemaan laajassa maakunnassa.

Mitä kunnille on tapahtunut hallintokokeilun aikana?

Pääsääntöisesti kuntien talous on parantunut ja kaikki säästötoimenpiteet on kohdistettu koko ajan maakuntahallinnon suuntaan. Siellä säästökohteena on pidetty erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kaiken ahdistuksen syynä on pidetty edellä mainitun hallinnon osan liian tuhlailevaa rahankäyttöä. Kunnat eivät enää halua antaa yhtään enempää rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Minä en halua olla enää supistamassa kansalaisten tarvitsemia palveluja, eli jotakin pitäisi nyt tehdä.

Kuntien tulevaisuus, jatketaanko entisellään vai yhdistetäänkö tehtäviä?

Yhtenä vaihtoehtona osa kunnista voisi aloittaa tehtävien yhdistämisen, mikäli eivät ole valmiita kuntaliitoksiin. Olen aina ottanut esimerkiksi Ylä-Kainuun alueen. Alueella on vähemmän väkeä kuin oli Suomussalmella enimmillään. Silti joka kunnassa toimii koko politiikan kirjo luottamusmiehineen kaikkineen. Johtajia on näissä kolmessa kunnassa, Puolanka, Hyrynsalmi, Suomussalmi, kolme kappaletta jokaista lajia. Samoin kunnissa on suuria komeita kunnanvirastoja, joiden ylläpito maksaa maltaita. Paljonko kuntalaisille tuottaa hyvinvointia valtavat kiinteistöt ja useiden päällekkäisten johtajien palkkaus? Säästöjä saataisiin aikaan useiden kuntien yhteisillä valtuustoilla. Ylä-Kainuussa riittäisi jatkossa 35 valtuutettua tehtävien hoitamiseen ja yksi kunnanjohtaja. Kunnan nimeksi voisi laittaa Ylä-Kainuun kunta.

Tiivistettynä sanoma on, kuntien tehtävänä pitää olla omista kuntalaisista huolehtiminen, ei kunnantalojen seinistä, eikä turhista luottamusmiesorganisaatioiden jäännöksistä.

Tai sitten lopetetaan Kainuunhallintokokeilu!

Avainsanat: räntäsade, lopetetaankainuunhallintokokeilu, lakkautetaanterveyskeskus, asiatontakritiikkiäpalveluista, tuhlailevarahankäyttö, yhdistetäänkuntientoimintoja, meilläonliikaahallintoa