Satunnaiset kuvat

Sininen valo

Uusimmat

Blogin arkisto

111 Kyllä ja mutta

Maanantai 30.11.2015 klo 19:59 - yrjöpoeka

Olen joskus mietiskellyt Suomalaisten sujuvaa itsensä ilmaisua eri asioihin. Ollaan innokkaita ja täynnä touhua, yhtäkkiä lausutaan samalla henkäisyllä; mutta. Otetaan esimerkiksi tietävä ja touhukas ympäristöaatteen läpivalaisema henkilö. Sähkö halutaan tuottaa auringolla, tuulella, bioenergialla ja vaikkapa lopuksi oravannahkoja hankaamalla. Mikään muu ei tule kysymykseenkään.

Auta armias, jos joku saa päähänsä, että nyt tuotetaan sähköä näillä esimerkin tavoilla. Silloin astuu peliin, mutta! Tuuli ei sittenkään käy, koska alueitten luontoarvo rikkoontuu. Vaikka ihmisiä ei olisi sadan kilometrin etäisyydellä myllyistä. Liito-orava ja pikkulintunen häiriintyy äänestä ja lavan liikkeestä. Ja se lapojen välke! Ja sietämätön ulina!

Aurinko on luontoaatteen herkistämille ehdoton uusiutuvan energian lähde, mutta! Luontoarvot ovat taas kerran uhattuina. Merkittäviä maisemallisia arvokohteita tuhoutuu, koska kallisarvoista luontobiotooppia peitellään aurinkopanelien alle. Maapallon arvokkaita kaivannaisia käytetään aivan liikaa aurinkopanelien valmistamiseen.

Vesivoima olisi aatteen ihmisille muuten oikeata uusiutuvaa energia, mutta! Jokien patoaminen tuohoaa kalojen kulkureitit. Patoamisella vaikeutetaan ihmisten luontaista liikkumista vesistöillä. Luonnon monimuotoisuus häiriintyy ja maisemalliset arvokohteet pilaantuvat. Kaiken lisäksi oma mökki sijaitsee joen partaalla.

Turve olisi myös oiva kohde luontoihmisille, mutta! Arvokkaat suobiotoopit ja kosteikot häviävät. Viitasammakoiden haukkuminen kosteikoilla vaarantaa lajin tulevaisuuden. Vesistöt turmeltuvat koska soilta valuu luonnonlikavesiä.

Biomassa, siinäpä oiva kohde, mutta! Mitään biotuotetehdasta ei saa pystyttää yhtään minnekkään, koska se tuhoaa arvokkaita luontokohteita. Päästöt vaarantavat arvokkaiden vesistöjen kalakantojen ja eliöstöjen olemassa olon. Työpaikoilla ei saa tätä puolustella!

Suomalainen puu poltettuna olisi luonollista, mutta! Siitä pääsee ilmakehään erittäin haitallisia karsinogeenejä ja muita pahoja hiukkasia. Kaikenlisäksi suomalaisten rakastamat metsät ovat silloin uhattuina. Luontoarvojen takia maapallon viimeiset ikimetsät sijaitsevat Suomessa ja niitä ei saa vaarantaa.

Kivihiili, mutta! Ei missään tapauksessa. Luontoihmisen keuhkot aivan punastuvat inhosta. Maaperää ei saa kaivella, kaivelun tuloksena sieltä voi päästä pölyä ilmaan ja se voi sisältää vaikka mitä. Ehkäpä peräti uraania!

Ydinvoima, mutta! Ei missään tapauksessa. Siinä on sitä näkymätöntä uraania ja se sisältää käytettynä vaikka mitä monimutkaisia yhdisteitä. Yhdisteet tuntemalla on mukava peloitella vähemmän lukenutta kansalaista. Ydinvoiman esittäminen saa luontoihmisen etsimään takataskustaan liito-oravan papanoita ja viitasammakoiden haukkua on kuultu enemmän tai vähemmän.

Mutta! Onneksi luontoaatteen valaisema ihminen löytää lopulta maailman ainoan päästöttömän energia lähteen. Se on jatkuvasti olemassa ja sillä on hyvä ladata oma älykännykkä ja tabletti. Enempää sähköä ei ihminen tarvitsekaan. Ei varmaankaan, mikäli uskomme tätä lukenutta aatteen läpivalaisemaa kansanosaa.

Mutta? Mistä tämä puhdas ja päästötön energia?

Töpselistä.

Avainsanat: ympäristöaate, luontobiotooppi, sähkötuleetöpselistä