Satunnaiset kuvat

kuivaa on

Uusimmat

Blogin arkisto

060 Miksi Kainuun maakunta tuottaa alijäämää?

Torstai 1.12.2011 klo 17:54 - yrjöpoeka

Budjetti pitää sisällään lainmukaisia ja kuntien pakollisia tehtäviä, joista huolehtii maakunnan sosiaali- ja terveystoimi. Vuoden 2011 budjettia laadittaessa toimiala sai kunnilta ja maakuntahallinnolta tiukan raamin. Sosiaali- ja terveyslautakunta joutui tiukan karsinnan ja säästöjen tielle ja budjetti saatiin raamiin. Samalla myös Asta Tolonen tuki toimialaa ja ilmoitti mahdollisesta ja tosiasiallisesta riskistä budjetin repeämiseen. Nyt se on realisoitunut ja viimeisin luku on 7,9 miljoonaa euroa yli.

Uutta vuodelle 2012 olevaa budjettia raamiin sovitettaessa lautakunta kirjasi nyt päätökseen, että se tulee todennäköisesti repeämään. Maakuntavaltuusto on kuitenkin pakotettu hyväksymään budjetti sillä raamilla minkä kunnat myöntävät. Kainuun kunnat määrittävät vuosittain kuinka paljon rahaa maakunnalle annetaan ja nyt annetulla summalla palvelut tulevat entisestään keskittymään. Kajaani tulee olemaan tämän kisan nettovoittaja työpaikkoina.

On laskettu, että kuntien rahoituksen pitäisi olla nyt 63,5 %, nyt osuus 0n 61 %. Tuolla 63,5 % summalla saataisiin tuotettua vain nykyiset palvelut. Sillä ei vielä mahdollisteta uusia, vanhoihin virkoihin otettavia työntekijöitä. Ikääntyvien työntekijöiden eläköitymisen takia tarve olisi tällä hetkellä 130 työntekijää joka vuosi. Uudessa budjetissa ei ole yhtään uutta virkaa, ainoastaan vain pakollinen pieneläinten hoitajan toimi. Tämä työvoimavajeen kierre lisää työuupumista ja sairaslomia. Tämä ilmiö on lisännyt palkkamenoja reilusti jo tänä vuonna. Yliopisto sairaaloiden laskutus on myös selkeästi noussut. Muutama elinsiirto yliopisto yksiköissä juuri nyt loppuvuodesta, kaataa budjettia entistä pahemmin alavireiseksi. Yksittäisen pienen kunnan budjetti kaatuisi elinsiirroista pian selvitystilaan. Maakunnan hartiat pystyvät ottamaan vastaan paremmin sen tuottaman taakan.

Viimevuoden syksyllä maakuntavaltuuston budjettikokouksen jälkeen julkaistiin kuntien tilinpäätökset. Rapakunnossa olevat kunnat pääsivät voiton puolelle ja koko Kainuun tulos oli yhteensä yli 6 miljoonaa euroa. Saman verran mikä lautakunnan piti karsia budjetista pois. Tuleva kuntien tilinpäätös on todennäköisesti edelleen samansuuntainen. Hallintokokeilun ansiosta kunnat ovat löytäneet uuden elämän. Kaikkia valtionosuuksia ei edes tarvitse lähettää maakunnan asukkaiden tarpeisiin. Osa jää lihottamaan kuntien kassoja.

Kuntien asukkaat/valtuustot/kunnan virkakoneisto pitävät kynsin hampain kiinni siitä, että tyhjenneet kunnantalot kiiltävät ja johtajien huoneet saavat kunnollisen ilmastoinnin. Olen yrittänyt herättää keskustelua siitä, ovatko tyhjät seinät kuntalaisten tarvelistalla ensimmäisenä. Kukaan poliitikoista ei halua siihen osallistua ja yksin sitä on vaikea ylläpitää.

Keskustelussa puhutaan joutavista johtajista ja syytetään maakuntaa. Kuntien vastuista on siirretty maakunnalle yli 61 %. Silti kuntien johtajien ja valtuutettujen palkkoihin ja palkkioihin ei ole koskettu. Miksi maksaa pienistä vastuista, ei yrityksissäkään makseta, jos vastuut vähenevät tuolla määrällä. Samoin valtuustojen koko on säilynyt samana. Keskustelu säästöistä ja purettavista rakenteista pitää siirtää kokonaan kuntien suuntaan.

Lempiaiheeni on Ylä-Kainuu, siellä on paljon vähemmän väkeä kuin oli Suomussalmella enimmillään. Silti me muka tarvitsemme kolme suurta valtuustoa, kolmet kunnanjohtajat jne. Kaikki puolustavat kynsin hampain olemassaoloaan, kukaan ei halua luopua asemistaan kuntalaisten hyväksi.

Kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että maakunnan sosiaali- ja terveystoimelle annetaan riittävästi rahaa, jotta kaikki lakisääteiset tehtävät tulevat hoidettua. Mikäli kunnan talous menee tiukalle, on mietittävä mikä on elintärkeää kunnan toimintojen kannalta. Voisiko tehtäviä yhdistellä muiden kuntien kanssa? Voisiko osan lopuista tehtävistä yksityistää? Myös kuntien yhdistämiset pitää ottaa vakavasti harkintaan ja kaikki turhat kiinteistöt välittömästi myyntiin. Esimerkkinä kunnat voivat pitää Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveystoimea, se toimii aivan hyvin yhden johtajan alla.

Avainsanat: maakuntapolitiikkaa, alijäämälisäätuskaa, rahoitusvaje, elinsiirto, uusielämä, yläkainuukuihtuu, kuntarakennemurroksessa

051 Maakuntapolitiikkaa, osa 2

Lauantai 22.10.2011 klo 20:54 - yrjöpoeka

Kainuun kuntien johtoporukat ovat jälleen kokoontuneet. Asialistalla ei mitään erikoista, mutta ainoa tärkeähkö asia on näköjään ollut se, ettei Puolangan nokkamiehiä kutsuttu mukaan. Uutta kokoontumista ei sovittu, mutta eiköhän se joku puuhaporukasta kutsu joukkoa vielä koolle. Saadaan uutinen Kainuun Sanomiin ja päälle makoisat kahvit. Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset kuuluvat tietysti asiaan, vaikkei oikeata asiaa olisikaan.

Tämän maakuntalehden uutisen huonoin uutinen oli se, että Puolanka tietoisesti sysättiin syrjään huutolaispoikana. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on uuden sosiaali- ja terveysjohtajan tultua virkaan, päättänyt kokoontua eri kuntien alueilla. Tarkoituksena näissä tapahtumissa on tavata kuntien luottamusjohtoa ja työntekijöitä. Ensimmäinen tämän mallin mukainen kokoontuminen on tulevalla viikolla juuri Puolangalla.

Päivän uutisen luettuani jäin miettimään, oliko muiden kuntien ainoana tarkoituksena tuhota sosiaali- ja terveyslautakunnan aloittama uusi työskentelymalli? Malli, jossa aidosti ja oikeasti halutaan kuunnella erityisesti pienten kuntien ongelmia. Tavoitteena lautakunnalla on mielestäni ollut se, että näin voimme yhdessä pohtia olemassa olevia kipupisteitä. Tämä yhteistyön malli on puuttunut tähän asti Kainuusta ja sille on ollut todella tilaus.

Tällä tapaamisellaan nämä poliitikot ja virkamiehet osoittivat todellisen kyvyttömyytensä todelliseen yhteistyöhön! Puolanka kuuluu Kainuuseen, mutta kuuluvatko nämä kokouksen pitäneet Kainuuseen? Kuinka työntekijät voivat rakentaa yhteistyötä tällaisen uutisoinnin jälkeen? Yhteistyö vaatii jatkuvaa sovittelua ja neuvottelua. Yhteistyö vaatii aitoa kuuntelemista, ei öykkärimäistä sanelua.

Jokatapauksessa sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu ensi keskiviikkona (26.10) Puolangalla. Aiomme kuunnella mitä Puolangalla on sanottavanaan ja esitettävänään maakunnan suuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan on nyt toimittava maakunnallisena eheyttäjänä ja toivottavasti voimme vielä korjata tulehtuneita välejä. Toivottavasti toimiminen maakuntana ei ole myöhäistä?

Näille uutisessa patsasteleville tekisi mieli sanoa, kuten ”urkki” aikoinaan.

Saatanan tunarit!

Avainsanat: maakuntapolitiikkaa, kokouspalkkioitajahtaamassa, asiatonkokous, sanelupolitiikkaa, saatanantunarit

050 Maakuntapolitiikkaa

Perjantai 21.10.2011 klo 15:42 - yrjöpoeka

Tämä alla oleva esitys on tulossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn 26.10.2011.

Esitys on oikein hyvä, mutta onko siinä jotakin vialla?

 

Lainaus:

”Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/Kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla

STLTK

Sosiaali- ja terveystoimialalle on 13.9.2011 saapunut seuraavan sisältöinen kannanotto:

 "Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä päätti yhteisessä kokouksessaan 12.9.2011 esittää eteenpäin ja edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä:

- Lähipalvelut turvataan kunnan minimivaatimuksen mukaan.

- Omaishoidontuen taso kaksinkertaistetaan (nyt 354 €/kk, 473 €/kk ja 708 €/kk).

- Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi kotiaputyöntekijä ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan työntekijöitä pitää olla niin paljon kuin on tarvetta (nyt neljä työntekijää koko Kainuussa yhteensä). Lainaus päättyy.

 

Kainuun kuntien vielä tämänhetkinen isäntäpuolue ja yksinvaltaa suurimmassa osassa pitävä puolue teki yhteisen esityksen Kainuun maakuntakuntayhtymälle. Esitys sinällään on hyvä, mutta aikomus on täyttä potaskaa.

Kainuun maakuntakuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien antamalla rahalla. Rahasta päättävät juuri nämä samat kepulaiset. Nämä samat isännät ovat tänäkin syksynä päättäneet, minkä verran rahaa käytetään kuntien asukkaiden tarvitsemien palvelujen tuottamiseen. Maakuntakuntayhtymä tuottaa palveluja vain tällä kuntien antamalla rahalla.

Omaishoidontuen kaksinkertaistaminen on oikein hyvä asia. Miksi eivät saman tein päättäneet kuntien rahoitusosuuden lisäämisestä ja sen korvamerkitsemistä hyvän tavoitteen edistämiseksi? Mikäli kunnat antavat minimivaatimuksia palveluista, sen pitäisi näkyä rahoituksessa.

Esitykset ovat kokonaisuudessaan hyviä ja kannatettavia, mutta mahdottomia toteuttaa ilman kuntien antamaa lisärahoitusta.

Esityksen tekijöillä on alati kasvava huoli seuraavan vuoden kunta- ja maakuntavaaleista. Esitys on varsinainen rimanalitus ja äänestäjien aliarvioimista.

Yksinvaltiaat ovat tulossa tiensä päähän.

Avainsanat: maakuntapolitiikkaa, vaalipolitiikkaa, isäntienuholopussa, yksinvaltiaat