Satunnaiset kuvat

kuivaa on

Uusimmat

Blogin arkisto

048 Murhasuunnitelma

Maanantai 14.10.2013 klo 11:22 - yrjöpoeka

Englantilaiset salapoliisitarinat ovat aina kiehtoneet ihmisiä. Niissä on aina juoni, joka paljastuu vasta loppumetreillä. Silloin vasta on selvillä kaikki asiaan liittyvät johtolangat. Näistä johtolangoista salapoliisi tai etsivä kutoo kiehtovat loppupäätelmät. Yleensä tarina päättyy siihen, että paha saa palkkansa. Joskus harvoin voi katsoja todeta, että syyllinen voi päästä kuin koira veräjästä. Erityisesti silloin, kun kyseessä on jokin instituutio. Elävässä elämässä nämä instituutiot saavat tehdä vaikka murhan ja koira ei perään hauku.

Terveydenhoitoviranomaiset tekevät esimerkiksi analyysejä tupakoitsijoista ja laskevat suoraan, kuinka monta turhaa kuolemaa syntyy tupakoinnin seurauksena. Samoin lasketaan eri ruoka-aineiden vaikutuksia liikalihavuuteen ja niiden aiheuttamiin kuolemaan johtaviin vaikutuksiin. Jokainen tietää erittäin hyvin, että vauhti tappaa liikenteessä. Silti kehitetään entistä tehokkaampia kulkuneuvoja. Tehokkuus ja vauhti hyväksytään entistä pienempien päästöjen ansiosta. Kun joku laskee , että jostakin saadaan riittävän suuri hyöty, ollaan valmiit hyväksymään sen tuomat ”marginaaliset” haitat.

Kainuun-maakunta kärsii tällä hetkellä väestön ikääntymisestä ja sen mukanaan tuomasta suuresta hoitotarpeesta. Samaan aikaan tuottavat teolliset työpaikat ovat vähentyneet rajusti. Tästä aiheutuu ongelmia, koska maksajia lisääntyville tarpeille ei ole riittävästi. Kainuu on aina elänyt metsistä ja metsät muodostavat jatkossakin suuren mahdollisuuden. Metsät ovat tällä hetkellä alikäytössä ja pysyvät, mikäli vihreä terrori jatkuu ja lisääntyy.

Kaivosteollisuudella katsotaan olevan suuria mahdollisuuksia. Kaivannaisteollisuus on suuri työllistäjä ja sen kerrannaisvaikutukset aluetalouteen ovat suuret. Muu maailma tarvitsee mineraaleja ja sen ansiosta Kainuussa ja muualla Pohjois-Suomessa kiertää suuri määrä maaperäntutkijoita. Pohjoisen alueelle on jo syntynyt joitakin suuria kaivosalueita. Katson, että metsät ja kaivannaiset ovat se ratkaisu, millä pohjoinen säilyy asuttuna ja väestö saa tarvitsemansa palvelut.

Suomessa on syntynyt ja kasvanut elämältä ja työltä vieraantunut sukupolvi. He tuntevat vain ikäisiään ikuisia opiskelijoita. Heidän elämänsä täyttävät filosofiset pohdinnat samanhenkisten kanssa. Heille eläimet ja puut ovat pyhiä ja se on tämän ajan uusi uskonto. Tätä mantraa hokemalla samanhenkiset ovat päässeet hyvän koulutuspohjan takia erilaisiin tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin virkakuntaan ja politiikkaan. Nyt tämä ns. suoraa toimintaa harrastava maihari- ja tennarisukupolvi pitää pyhänä tehtävänään estää kaikki toiminta metsissä ja maaperässä. Ydinvoimaa ja vesivoimaa vastustetaan, turve on suuri kauhistus ja sähkö pitää tuottaa kissaa silittämällä.

Tämä terrori on purrut ja hurmoksen ansiosta osa väestöstä tukee näitä terroristeja. Kainuussa on päästy suunnitelmissa niin pitkälle, että liito-oravilla ja viitasammakoilla estetään kaikki tuottava työ. Kaikki ponnistelut, joilla mahdollistettaisiin kuinka tuottaa alueelle hyvää, on nyt estetty. Istuvan hallituksen joukoissa istuu sellaisia ministereitä, jotka haluavat koko Pohjois-Suomen Euroopan viheralueeksi. Siellä sorvataan päätöksiä, joilla vaikutetaan ratkaisevasti ihmisten mahdollisuuksiin elää ja asua Pohjois-Suomessa.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkijat voisivat kammioissaan nyt laskea, millainen vaikutus kuolleisuuteen näillä päätöksillä on. Koska täällä ei saa enää kehittää uusia työpaikkoja, ei myöskään ole tuloja. Jatkuvassa kuntien säästökurimuksessa vanhukset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Huonolla hoidolla väestö sairastuu helpommin ja kuolee nopeammin.

Tämä on pitkälle menevä institutionaalinen murhasuunnitelma.

Avainsanat: salapoliisitarina, murhasuunnitelma, vihreäterrori, enneaikainenkuolema