Satunnaiset kuvat

Spu rajan Monni

Uusimmat

Blogin arkisto

063 Missä mennään Kainuun-sote

Sunnuntai 9.11.2014 klo 20:46

Isänpäivänä olo on aina joutilas ja vatsa täynnä kaikenlaista pöperöä. Sopivasti ulkoilua päivän mittaan, jotta ruoka maittaa. Aamusella ensiksi kahvia ja kakkua. Lastenlasten iloisia ääniä ja siinä itse kaiken keskipisteenä. Lasten iloa kakusta ja muista herkuista on mukava seurata. Iltapuolella olo oli niin joutilas, että päätin tutkailla jotakin tilastoja. Ja mitä silmieni eteen pullahtikaan?

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos tuottaa tilastoja nimensä mukaisista aiheista. Niinpä silmieni eteen putkahti mielenkiintoisia tilastoja. Otin tutkimukseni kohteeksi terveyden- ja vanhusten huollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin. Mielenkiintoni heräsi, kun vertasin tilastoa vuodelta 2009 samasta aiheesta ja vertasin sitä seuraavaan vuoden 2012 tilastoon. Mittarina käytetään indeksi lukua, mutta vertailun saa myös euroina.

Indeksiluku on 100 ja siitä alaspäin oleva pienempi luku on se tavoiteltavin, silloin kuluu vähemmän euroja/asukas. Kainuun sairaanhoitopiiri oli vuonna 2009 indeksiluvussa 91. Seuraavassa tilastossa 2012 se oli noussut lukuun 100. Lukema on todella huolestuttava, koska hallintokokeilun aikana Kainuu esiintyi rintakaarella siitä, kuinka edullisesti me olemme sairaat ja vanhukset hoitaneet. Ottakaa muutkin opiksi oli silloin sanoma.

Naapurimme Pohjois-Pohjanmaa on kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Siellä luku oli 2009 indeksissä 100, nyt siellä on kustannukset laskeneet lukuun 93. En oikein ymmärrä mitä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa nyt tuossa välissä tapahtunut? Luku aukenee jokaiselle paremmin kun puhutaan euroista. Kun vuonna 2009 nettomenot/asukas oli Kainuussa 2091 euroa, ovat kustannukset humahtaneet rajusti ylöspäin vuonna 2012, ollen 2509 euroa/asukas.

En ole Kainuussa nähnyt, enkä kuullut mitään selitystä asialle. Väestörakenteessa ja sairastuvuudessa ei minun mielestäni ole tapahtunut mitään dramaattista. Minusta kuntien on saatava selvitys asialle, koska kunnat maksavat viimekädessä kaiken. Juuri nyt on ajankohtaisena asiana Kainuussa Uusi-Sairaala hanke, johon otetaan velkaa enemmän kuin 100 miljoonaa euroa. Siksi olisi syytä pikaisesti selvittää, mitä Kainuun sotessa tapahtuu. Ja tapahtuuko Kainuun väestössä jotakin todella poikkeuksellista. Voiko tapahtunut vaikuttaa sairaala hankkeeseen ja millä tavoin?

Onko Kainuun-sote ja soten-hallitus nyt ajantasalla? Onko soten-hallitus ehtinyt pohtia miksi indeksi luku on niin merkittävästi muuttunut huonompaan suuntaan? Nyt ei kannata hyväksyä sotejohtajan selitystä siitä, että Näljängän mummolle on asennettu kallis proteesi ja Iivantiiran pappa oli kalliissa leikkauksessa ja että Oulu laskuttaa niin ja näin. Nyt on selvitettävä, onko jotakin tapahtunut organisaatiossa? On löydettävä syy ja selitys sille, mikä on aiheuttanut muutoksen huonompaan suuntaan kolmessa vuodessa!

Avainsanat: terveydenjavanhustenhuollontarvevakioidutmenot, näljängänmummo, iivantiiranpappa,