Satunnaiset kuvat

Aamu ja lohi

Uusimmat

Blogin arkisto

054 Alkuperäiskansan tuho

Torstai 14.11.2013 klo 10:51 - yrjöpoeka

Ylä-Kainuu lehden toimittaja kirjoittaa 14.11.2013 lehden kolumnissa, että tyhjillään oleva Domnan pirtti on arvo ja kunnan on se kustannettava. Toimittajan mukaan säästöjä ei tule siitä, että kunta laittaa rahahanan kiinni. Toimittaja asettuu jutussa selkeästi vastustamaan kunnan säästöhankkeita. Samaisessa lehdessä on kaksi voimakkaasti Domnan pirttiä tukevaa kirjoitusta. Paikallislehti peräänkuuluttaa keskusteluja arvoista ja erilaisista vaihtoehdoista kunnan rahankäytössä.

Entisen kunnan kulttuurijohtaja Jalo Heikkisen kirjoituksen mukaan, kunnan olisi edelleen ylläpidettävä tyhjää taloa. Hänen mielestään kunnan investoinnit taajama-alueen kulkuväylien kehittämiseen, eivät ole niin tärkeää kuin tyhjän pirtin ylläpito. Hänen mielestään tämä pirtti kuuluu kunnan ydintoimintoihin kulttuuriperintönsä takia. Heikkisen mukaan pirtti on hänelle läheinen ja muistoja täynnä. Se on hänen mielestään suurenmoinen kyläilykohde. Näin varmaan on.

Domnan pirtillä on kesää viettänyt kunnan kustantamana Vienan Veräjä ry. Sitä vetää Ylä-Kainuu lehden entinen päätoimittaja. Yhdistyksen tavoitteet ovat kannatettavia. Vienan Veräjä ry itse ei ole ollut halukas satsaamaan yhtään euroa tilan hankintaan yhdistykselle. Yhdistys on ollut kiinnostunut vain siitä, että kunta jatkossakin satsaisi riittävästi selvää rahaa talon ylläpitoon. Vuosikymmeniä kunta on laittanut rahaa tämän kulttuurin tukemiseen. Nyt takalaita on tullut vastaan. 49 vuotta riittänee.

Kunta on tukenut kuluvana vuonna yhdistystä 11 000 eurolla ja pirtin ylläpitoa 30 000 eurolla. Sen lisäksi kunta on laittanut 50 000 euroa vesikaton korjaamiseen. Tämäkään ei riitä. Budjetti käsittelyn aikana tuotiin esille, kuinka kunnan pitäisi laittaa useampi satatuhatta rahaa täydelliseen peruskorjaukseen. Lisäksi jatkuva kiinteistön ylläpito rahoitus ja yhdistyksen vuosittaine tukeminen. Ei ole tästä maailmasta haaveilla, että päättäjät sitoisivat kunnan varoja satojatuhansia pitkälle tulevaisuuteen. Ja todella tyhjiin seiniin.

Vienan Veräjä ry tuo nyt uuden aseen keskusteluun. Nyt yhdistyksen mielestä Suomussalmen kunta on tuhoamassa alkuperäiskansan. En ole vielä aikaisemmin törmännyt alkuperäiskansa käsitteeseen, kun on puhuttu vienankarjalaisuudesta ja ortodoksi uskonnosta. Yhdistyksen mielestä ainoastaan vienankarjalaisilla kulttuuri on osa elävää arkea. Yhdistys on haaveillut monista asioista. Sen lisäksi yhdistys on hakenut erilähteistä rahoitusta moniin hankkeisiin ja jopa saanut lupauksia rahoituksista ensivuodelle. Kaikkien tämän yhdistyksen haaveilemien hankkeiden edellytyksenä on ollut kunnan jatkuva mukanaolo rahoituksessa. Hankkeita on haettu ja kehitelty uskoen, että kunta rahoittaa sokeasti tyhjiä seiniä.

Kunta joutuu todelliseen kriisiin tyhjien seinien kanssa tulevana vuonna. Kunnan päättäjiä sitoo ensimmäiseksi lakisääteisten palvelujen tuottamisen rahoitus. Sellaisten palvelujen ja infran ylläpito joka ei ole lakisääteistä, on erityisen tarkan seulan alla vuosikymmenten hyvinvoinnin jälkeen. Kunnan asutus on jo niin keskittynyttä, että yli 80% väestöstä asuu 20 kilometrin säteellä kuntataajaman keskuksesta. On selvää, että rakentamisen ja ylläpidon tarpeet kohdentuvat pääosin tälle alueelle. Koulut sivukyliltä loppuvat vain siitä syystä, että lapset loppuvat.

Usea ihminen on heittänyt viimevuosina esille ajatuksen siitä, että vanhukset laitettaisiin vankiloihin ja vangit vanhainkoteihin. Suomussalmella on tullut vastaan ajatus, että vanhusten pitäisi siirtyä Kuivajärvelle ja liittyä ortodokseihin. Sitten heille tulisi kaikki palvelut kotiinkannettuna ja kulttuuriperintönä täysi ylläpito alkuperäiskansana.

Avainsanat: alkuperäiskansa, vienalainenkulttuuriperinne, vienanveräjäry, ortodoksiuskonto, domnanpirtti