Satunnaiset kuvat

Silloin joskus ennen

Uusimmat

Blogin arkisto

066 Agitaatiopuhe 13.10.2012

Sunnuntai 14.10.2012 klo 20:25 - yrjöpoeka

Alla kirjoitettuna pitämäni Suomussalmen vaalimarkkinoilla.

Perussuomalaiset ovat itsenäisesti ajattelevien ihmisten puolue.

Jokaista meitä yhdistää puolue, mutta jokaisella on oma ajattelu- ja esitysoikeus. Oikeus olla oman mielipiteensä takana.

Sitä on myös tämä puheeni.

Maakunnan asukkaat ovat äänekkäästi valittaneet saamistaan huonoista ja toimimattomista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Valitus on ollut aiheellista. Kolmena viime vuotena palveluja on keskitetty ja niitä on heikennetty koko ajan. Kansalaiset ovat syyttäneet siitä ”kasvotonta” maakuntaa.

Jokainen kansalainen on kysyttäessä ja ilman kysymistäkin, sälyttänyt syyn jatkuvista huononnuksista maakunnan syyksi. Maakunta on ollut yhtä kuin me. Yhtä kuin Kainuun kunnat. Palvelujen keskittäminen yksiin käsiin on ollut kuntien yhteinen tahto.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on pystynyt kuluneen 4 vuoden aikana todella yksimielisesti arvioimaan, mikä on palvelujen todellinen tarve ja pystynyt myös arvioimaan oikein kasvun nopeuden. Lautakunnan arvioimaa tarvetta ei ole pystytty toteuttamaan, koska toimialalle annettu raami on ollut liian pieni. Lautakunnan tehtäväksi on tullut leikkaaminen.

Ensimmäiseksi on leikattu harkinnanvaraisia palveluita, kuten omaishoidontuki. Kuluneen vuoden tuki täyttyi heti maaliskuussa rahojen loputtua. Lisärahaa todella tärkeän palvelun jatkamiseksi ei ole maakuntahallitukselta herunut. Kaikki palveluun tarvittava raha on ollut Kainuun kuntien kassakaapeissa.

Lautakunta on kolmena vuotena antanut maakuntahallitukselle ja talousjohdolle palautetta budjetin alimitoituksesta. Tämän vuoden aikana lautakunta on lähestynyt useaan kertaan lisätalousarvio toiveellaan maakuntahallitusta.

Nyt maakuntahallitus on kuullut toiveen. 17 joulukuuta se annetaan, ilmeisesti. Todellista merkitystä sillä ei enää ole, koska hallintokokeilu päättyy vuoden vaihteessa. Kunnat maksavat lakisääteisistä palveluista kertyneen alijäämän.

Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja sen sosiaali- ja terveyslautakunta on ollut koko toimintansa ajan vallaton elin. Todellinen valta oli ja pysyi kunnilla. Kunnanvaltuustot ovat tehneet kokeilun ajan päätökset siitä rahasta, jolla sote-palvelut tuotetaan.

Paranevatko palvelut nyt kun syntipukki, hallintokokeilu loppuu? Vähenevätkö vihatut maakunnan herrat? Palvelut eivät parane ja herrat pysyvät. Palvelujen tuottamista varten on perustettu uusia kuntayhtymiä. Sieltä löytyy nyt tilaa vihatuille herroille.

Kainuun kunnat ovat ilmoittaneet valmiudestaan leikata palveluja lisää tämän vuoden tasosta. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi meille Suomussalmelaisille?

Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto ilmoitti lautakunnalle syyskuun alussa, että nyt valmistellaan Suomussalmen terveyskeskuksen vuodeosaston alasajoa. Suomussalmelta vietäisiin akuuttivuodeosasto.

Tämän säästö/keskittämis ajatuksen takana ovat Ahopellon mukaan nykyiset kuntajohtajat jo valtuustojen/hallitusten puheenjohtajat.

Tätä keskittämispolitiikkaa palvelujen osalta Ylä-Kainuun perussuomalaiset eivät voi hyväksyä.

Keskustan valta-alueilla on selvää, että kuntajohtajat laulavat keskustan kirjoittamaa kuntaohjelmaa.

Tarkoituksellisesti kuntajohtajat ja puolueet puhuvat kuntarajoista, sekä liitosten olemattomasta vaikutuksesta. Kolme köyhää ei tee yhtä rikasta.

Kuntien yksi suurimmista kustannuksista ovat henkilöstökulut. Siksi pitäisi puhua siitä, kuinka paljon vähemmällä ”herraporukalla” voisimme tulla Kainuussa toimeen!

Kainuulainen väki ei tarvitse useita organisaatioita tekemässä päällekkäisiä toimintoja. Kuntien tehtäviä voidaan siirtää heti yhden johdon alle ilman, että väestö kokisi mitään ongelmia. Hallinto voisi sijaita missä päin Kainuuta tahansa.

Ylä-Kainuun perussuomalaisten mielestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä ihmistä.

Mikäli Suomussalmi haluaa olla Ylä-Kainuun keskus, sen on oltava aloitteellinen.

Nyt tarvitaan poliittista uskallusta ohjata alueen kehitystä.

Poliitikkojen tehtävä on olla aloitteellisia ja keskustelun herättäjiä.

Tulevaisuuden Kainuuta, Suomussalmea ja sen kehitystä ei saa antaa pelkästään virkamiesten käsiin.

Virkamiehet pitävät vain omista virkatuoleistaan kiinni.

Avainsanat: agitaatio, poliittinenpuhe, syntipukki, vihatutherrat, päällekkäisetorganisaatiot, virkatuoli