Satunnaiset kuvat

Metsäkurjenpolvi

Uusimmat

Blogin arkisto

044 Säästetäänkö vai korotetaanko veroja

Keskiviikko 25.9.2013 klo 7:35 - yrjöpoeka

Suomussalmi on viimeisten vuosien aikana loistanut hyvillä talousluvuillaan. Hyvä talous on perustunut suureksi osaksi kuntaa hellineillä valtionosuuksilla. Kunta on muutoin ollut samaa kastia Kainuun muiden suurten kuntien kanssa. Muiden kuntien luottamushenkilöt ovat suhtautuneet hieman nuivasti Suomussalmen virkaveljiin. Tämän syksyn jälkeen he suhtautuvat kuntaamme tavallisina kuolevaisina. Talouden lainalaisuudet ovat lopultakin kohdanneet Suomussalmen Hannu-hanhet.

Lehdet uutisoivat kunnan tilaa nyt niin, että Suomussalmi korottaa eniten veroprosenttiaan koko maassa. Edes se ei oikaise taloutta suoraan, vaan vaaditaan useiden vuosien sopeuttamisohjelmaa. Samaan aikaan ei olla vielä tarkoin selvillä, kuinka ne valtionosuudet kohtelevat kuntaa tulevina vuosina. Valtio leikkaa kustannuksia ja siirtää ne suoraan kunnille. Maan harvaan asutut alueet ovat menettäjiä ja Kauniainen hyvien palvelujen äärellä kuuluu ehdottomaan voittajasakkiin. Hallituksen linjana on alueiden eriarvoistuminen ja palvelujen täydellinen keskittäminen pakolla suuriin kasvukeskuksiin.

Kuinka Suomussalmi voi sitten selvitä tulevasta ja tulevista vuosista. Puheissa on ollut selviä viestejä siitä, että ollaan valmiita leikkaamaan sellaisia palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä. Todellisuus näyttää sitten aivan toiselta. Kuntamme on pieni ja vielä suppeampi on piiri, joka sitä pyörittää. Jokaisella on kytköksiä asioihin ja ihmisiin, jotka joutuisivat menettämään jotakin. Kun asioita tuodaan yksitellen keskusteluihin, kokonaisuus säästöjen suuruudesta häviää. Alkuinnostus häviää ja ei enää olla valmiita antamaan kasvoja säästäjille.

Perussuomalaiset lupasivat vaalien alla puuttua rakenteisiin ja sellaisiin palveluihin, jotka eivät ole lakisääteisiä. Aiomme jatkaa sillä linjalla. Nyt on tärkeintä löytää voimavaroja palveluihin ja ainoa keino ei ole suora verojen korotus. Yhtäaikaa tarvitaan rohkeutta tehdä kipeitä päätöksiä rakenteissa. Kunnalla on ollut valmiutta esimerkiksi tukea sanomalehtien viikonlopun levikkiä 125 eurolla/tilattu lehti. Se ei ole lakisääteinen kunnan tehtävä. Tämä on hyvä esimerkki ja näitä riittää.

Tulen kirjoittamaan lähiaikoina lisää siitä missä mennään.

Nyt on syksyn kirpeys ilmassa ja on aloitettava valmistautuminen talveen. Lähden regasmarkkinoille!

Avainsanat: suomussalmikorottaaveroja, kauniainenselviäävoittajana, eriarvoistuminen, hallituksenkeskittämislinja, hannuhanhi, voimavarojapalveluihin, rengasmarkkinat