Satunnaiset kuvat

Syvää..?

Uusimmat

Blogin arkisto

028 Uusi Kurimo

Keskiviikko 22.5.2013 klo 7:10 - yrjöpoeka

Suomussalmen kunnan hyvät vuodet ovat ohi ja tulevaisuuden rakentaminen pelkkien valtionosuuksien varaan on päättymässä. Kunnan talous on sukeltamassa ja tulevan budjetin laadinnassa joudutaan ankarien leikkausten tielle. Eiliset uutiset kertovat myös, että sote-kuntayhtymän talous on sukeltamassa samalla tavalla. Meillä ei ole varaa rakentaa yhtään uutta tilaa, ennenkuin muut tyhjät tilat on järkevästi käytetty.

Perussuomalaiset lähtivät viime kunnallisvaalikamppailussa siitä, että kunnan tyhjenevistä kiinteistöistä on päästävä eroon. Niitä on myytävä pois, otettava uusiokäytöön ja vanhimmasta huonokuntoisimmasta päästä purettava. Kunnalla on myös suuri määrä kiinteistöjä ympäri pitäjää, joiden kustannukset maksaa kunta. Perussuomalaiset nostivat vaalikamppailussa yhtenä mahdollisuutena ja esimerkkinä kunnantalon uusiokäytön uutena Kurimona.

kunnatalo.jpg
Onko täällä ahdasta?

Virasto perustettiin silloin, kun kunta oli suuri, asukkaita melkein 16000. Nyt kunnassa on asukkaita alle 9000. Viraston käyttäjinä toimi silloin myös Suomussalmen nimismiespiiri. Nimismiespiiri ei pysynyt viraston asukkaana, vaan muutti eri tiloihin. Virastosta on hävinnyt vuosien kuluessa satoja työntekijöitä ja erilaisia pieniä yrityksiä. Nyt käytävät kumisevat tyhjyyttään. Viimeisimpinä lähtijöinä ovat olleet sosiaalihuollon työntekijät.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 8.5.2013 esittänyt Suomussalmen kunnahallitukselle, että hoitokoti Kurimon huonojen ja korjauskelvottomien tilojen tilalle tarvitaan 30 – 40 asukkaalle uudet tilat. Ja esittänyt myös, että tilat rakennettaisiin terveyskeskuksen läheisyyteen. Niissä tuotettaisiin vanhusten tehostettua asumispalvelua kuntayhtymän omana toimintana. Asia on aivan varmasti juuri noin Kurimon tilojen osalta. Tilat ovat vanhat ja epäkäytännölliset. Olen itsekin samaa mieltä ja varmasti myös kuntalaiset, joiden omaisia siellä on ollut hoidettavana.

Kokonaan toinen asia on, miksi tiloja tarvitaan vain tuo määrä, kun Kurimossa on hoidettavana melkein toinen mokoma väkeä? Voisiko tämä pyyntö siitä, mihin rakennetaan, johtua akuuttivuodeosaston tulevaisuudesta? Tästäkin aiheesta otin kantaa kunnallisvaalien yhteydessä. Silloista lausumaani todisteltiin valheeksi sote-johtajan ja kunnajohtajan toimesta. Lautakunnan silloinen keskustalainen puheenjohtaja onneksi muisti, että puhuin asiaa. Paikallislehti ei pyynnöstäni huolimatta silloin haastatellut lautakunnan puheenjohtajaa. Me löydämme aiheen uudelleen edestämme.

Tilojen suunnittelua varten on 21.5.2013 perustettu kunnahallituksen toimesta ohjausryhmä. Lähtökohtanaan, että nyt rakennetaan uutta ja terveyskeskuksen viereen. Keskusteluun ei haluta edes ottaa sitä mahdollisuutta, että olemassa olevia tiloja käytettäisiin suunnittelun pohjana. Tyhjenevän kunnanviraston ja koulukiinteistöjen lisäksi kunnalla on tyhjinä noin 70 huoneistoa vuokrataloyhtiöissään.

Pitämän alueelle rakennettiin uusiokäyttöön kehitysvammaisille yksi tyhjenevä kerrostalo muutama vuosi sitten. Silloin ei edes haluttu kuunnella sitä mahdollisuutta, että rakennettaisiin kokonaan uutta. Myös siellä olisi samalla tavoin helppo tyhjentää yksi talo ja rakentaa uuteen käyttöön. Mikäli nämä talot sijaitsisivat vierekkäin, voitaisiin niistä saada synergiaetuja esimerkiksi yövalvonnan osalta. Kävimme silloin tutustumassa Kemissä tehtyihin ratkaisuihin ja uskon, että ne toimisivat myös täällä. Valvontatekniikka on kehittynyt myös valtavasti viime vuosina.

Vaalienaikana ja myös sen jälkeen olen saanut kansalaisilta palautetta tyhjistä kiinteistöistä ja niiden käytöstä. Aika usea on ottanut esille juuri kunnaviraston. Sen sijaintia pidetään hyvänä. Kukaan ei pidä huonona sitä ajatusta, että viraston toisessa päädyssä sijaitsisi kunnajohtajan toimisto. Moni on pitänyt sitä hyvänä. Silloin kunnan virkajohdolla olisi koko ajan yhteys siihen todellisuuteen, missä vanhuksemme viimeiset vuodet viettävät.

Avainsanat: kunnallisvaalit2012, uusikurimo, kuntientyhjättilatuusiokäyttöön, suomussalmenkunnanvirasto, suomussalmenvuokratalot,

059 Suomussalmi-Tahdosta tekoihin

Tiistai 29.11.2011 klo 14:24 - yrjöpoeka

Suomussalmi on toiminut nykyaikaisesti ja saanut palkatun konsultin avulla uuden toimintaansa kuvaavan brändin. Tuon seurauksena Helsingin Sanomat uutisoi (25.11) näyttävästi kunnanjohtaja Matti Mentilän ajatuksen. Tämä tahdosta tekoihin lause kuului: ”Suhtaudumme turvapaikanhakijoiden asuttamiseen avoimin mielin.”

Lisää löylyä antoi Ylä-Kainuu lehdessä (29.11) kunnanhallituksen puheenjohtaja Ritva Huttunen (kesk.). Lainaus: ”Vakavasti harkittava asia, kun meillä kerran on tyhjiä tiloja. Niitä voisivat käyttää turvapaikanhakijat, jotka odottavat sijoitusta. Valtiohan korvaa kustannukset ja myös uusia työpaikkoja syntyisi. Tämä on varteenotettava vaihtoehto ja suhtaudun asiaan positiivisesti. Tämä on yksi mahdollisuus, enkä näe sitä uhkana. Tämä on lähinnä organisointikysymys.”

Loistavaa argumentointia! Lähinnä organisointikysymys!

Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen käyttää samasta aiheesta ilmaisua: ”Itse suhtaudun ennakkoluulottomasti, jopa innostuneesti asiaan.”

Ylä-Kainuun Perussuomalaisten puheenjohtajana minulle asetettiin lehden toimesta myös kysymys, mitä mieltä olin kunnanjohtajan lausunnosta. Lainaus: ” Se olisi aika lyhytnäköistä politiikkaa. Tyhjiksi jääneiden tilojen käyttöön on löydettävä kestävämpiä ratkaisuja. Saisimme valtiolta 3 vuotta tuloa, mutta kaikki ongelmat jäisivät myöhemmin meidän hoidettavaksemme. Suomussalmelaisten päättäjien kannattaa harkita asiaa tarkkaan ja käydä vaikka opintomatkalla Kajaanissa. Turvapaikanhakijoiden tuominen syrjäisille alueille ei ole paras ratkaisu, esimerkiksi sopii Lieksan tilanne.”

Mikäli väen väkisin halutaan jokainen kunnan tyhjä asunto täyttää, teen toisenlaisen ehdotuksen. Pääkaupunki seudulla on satoja suomalaisia asunnottomia pitkin metsiä. Heille ei kukaan löydä tyhjiä asuntoja, etenkään pääkaupunki seudulta. Miksi emme tekisi yhteistyö sopimusta Helsingin kaupungin kanssa ja tarjoaisi asuntoja Helsingin asunnottomille? Kielikin olisi sama, selviäisimme ilman tulkkien ja sosiaalitanttojen laumaa. Muutto ystävällisten ihmisten keskelle voisi tuoda näille asunnottomille kokonaan uuden elämän. Helsingin kaupunki ja mahdollisesti myös valtio mukaan ja yhteiskunnan rahaa säästyy. Kaupantekijäisiksi saisimme hyvän mielen.

Olen syyskesän ja -talven aikana useaan kertaan makustellut tuota lausetta ja se ei oikein toimi kunnan tekemisien kanssa. Keväällä Suomussalmelaiset nuoret äidit repäisivät oikein kunnolla ja haastoivat kunnan johdon Ämmänsaaren torille. Heidän aiheenaan oli lasten leikkipaikan saaminen autiolle ja tyhjälle torille. Äitien erinomaisena perusteluna oli torin elävöittäminen kesäaikana. Heidän vaatimuksensa kunnalle oli, että kunta olisi rakentanut yhdelle kulmalle siirrettäviä leikkitelineitä, hiekkalaatikoita ja istuimia.

Mitä teki kunnanjohto, Mentilä ja Huttunen? Sitä ei ole budjetoitu ja tekninen toimi ei ole asiaa suunnitellut ja kunnalla ei nyt ole varaa. Muutaman satasen sijoituksella ja muutaman tunnin työllä paikka olisi jopa äitien toimesta laitettu kuntoon. Johdon perustelut jatkuivat. Pitää miettiä kuinka äitien aloite sopii torin muuhun käyttöön, mutta pohdimme asiaa sitten kun taloudellinen tilanne paranee.

Hyrynsalmella ja Puolangalla, köyhissä naapurikunnissa samankaltaisen asian kanssa ei sen sijaan tarvittu budjetointia eikä suunnittelua. Siellä johto pani kunnan miehet hetkeksi töihin ja kas, leikkipaikat ovat valmiina. Hyrynsalmella sipaistiin myös uusi kevyen liikenteen väylä, kun todettiin lasten koulunkäynnin olevan vaarallista. Tuosta noin vaan! Olen erittäin ylpeä naapurikuntien päättäjien ja virkamiesten tahdosta tekoihin. Tällaisiin pieniin, mutta suuresti ihmisiin vaikuttaviin asioihin ei tarvita nykyaikana byrokratiaa. Ilmeisesti Suomussalmen kunnanvirastolla alkavat työt olla todella niin katselussa, että tällaiset asiat pitää kierrättää koko tyhjän panttina seisovan koneiston läpi.

Jotenkin nauru kuplii ajatuksissani, mutta asia itse on vakava. Suomussalmi-Tahdosta tekoihin.

Avainsanat: suomussalmitahdosta tekoihin, turvapaikanhakijoidenasuttaminen, ryysyranta, ritvahuttusenorganisointikysymys, pientenlastenäitienaloite, leikkipaikkatorille, byrokratiaseisauttaajärjenkäytön, suomussalmenkunnanvirastotyhjänpanttina