Satunnaiset kuvat

Antti Sorron teoriatunti/kuva Teppo Turpeinen

Uusimmat

Blogin arkisto

038 Toukokuu, kevään airut

Keskiviikko 2.5.2012 klo 20:53 - yrjöpoeka


Edellisen päivityksen jälkeen on paljon vettä virrannut ylävesiltä alajuoksulle päin. Paljon yhteydenottoja olen saanut maakunnan sote-työntekijöiltä. Maakuntahallituksen aloittama säästökämpanja on viemässä palveluverkoston todella tiukoille. Viikonlopun aikana olin minä ja moni muu ihmeissäni, kuinka huonosti on rakennettu yhteydenottojärjestelmät esimiesten suuntaan. Henkilöstön jouduttua todelliseen kriisiin ei mistään löytynyt ketään, joka olisi esimiehenä vastannut ja auttanut henkilöstöä. Viimeisenä keinona joutuivat luottamusmiehet ja joukossa minä itsekin, yhteydenottojen ja avunhuutojen kohteeksi. Tänään yritin varmistaa, ettei vastaavaa voi enää tapahtua. Jää nähtäväksi, saadaanko järjestelmä toimimaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kävi pitkän ja tiukan keskustelun tämän hetkisestä tilanteesta. Taloutta ja toimintaa käsitellessä, lautakunta teki nyt selkeän esityksen lisätalousarviosta maakuntahallitukselle. Jokainen lautakunnan jäsen oli yksimielinen esityksestä ja se on hyvä alku. Jatko on kiinni maakuntahallituksesta ja kuntienjohtajista. Varmaa on se, että nyt on lopultakin aloitettava keskustelu myös kuntien rakenteista.

Jatkan huomenna aiheesta ja huomisen aikana yritän saada selvää, miksi kehitysvammapalvelut eivät vastaa lähettämääni kyselyyn? Laitoin kysymykset sähköpostilla 26.4 ja ilmeisesti postin kulku verkossa on hidasta. Kysymykseni kuului:

”Muutama kysymys joihin haluaisin saada vastauksen luottamusmiehenä pikaisesti.
Mitkä ovat Kajaani ryhmäkotien hoitopäivähinnat, asukkaiden vuokrat kuukaudessa, ateriakorvauksen suuruudet vuorokaudessa, ylläpitokorvauksen suuruus? Mitä asioita hoitopäivän hintaan on sisällytetty, sisältääkö se kaikki oman hallinnon ja keskushallinnon vyörytetyt kulut ja sisältyykö siihen myös huollon ja pääomakulut.
Lisäksi mikä on henkilöstömitoitus suhteutettuna asukkaiden tarpeisiin ryhmäkodittain?”

En tiedä, ovatko kysymykset liian vaikeita vastattavaksi? En väitä kehitysvammapalveluita haluttomiksi vastaamaan, pieniä epäilyksiä aiheesta on hieman olemassa. Vielä tämän vuoden aikana minulla pitäisi luottamushenkilönä olla oikeus saada näitä tietoja.

Kuluneen viikon parasta antia on ollut uuden lapsenlapsen syntymä. Se on juhlistanut alkavaa kevättä. Isovanhempana ja ukkina oleminen on maailman paras asia.

Avainsanat: sotepalvelutkriisissä, yhteydenottojärjestelmä, lisätalousarvio, kuntarakenteetsyyniin, palvelujaleikataan, hoitopäivähinnat,

031 Vallatonta maakuntapolitiikka

Torstai 12.4.2012 klo 20:50


Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011 Kainuun maakunta – kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2011. Huomionarvoista oli, että jokainen tiesi päätöshetkellä budjetin olevan alimitoitettu sote-palvelujen osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki asiasta kirjauksen lautakunnan kokouksessa 2.11.2011 pöytäkirjaan. Lautakunta oli arvioinnissaan yksimielinen siitä, ettei kuntien antama rahoitus tule riittämään maakunnan asukkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen ja alati kasvaviin hintojen nousuun. Lautakunnan kokouksissa on aina istunut maakuntahallituksen edustaja ja olen elänyt uskossa, että lautakunnan arvioinnit ja terveiset otettaisiin huomioon.

Kuitenkaan maakuntahallitus ei ole sitä ottanut huomioon ja eikä aloittanut kuntien kanssa neuvottelua lisärahoituksesta. Hallituksen olisi pitänyt aloittaa lisätalousarvion laadinta välittömästi.
Maakuntahallitus oli nopea ja jo 19.12.2011 antoi täytäntöönpano-ohjeet. Hallituksen pöytäkirjan esittely osassa todetaan, etteivät annetut määrärahat tule riittämään. Hallitus päätyi esittämään 11-kohdan listan, jonka avulla lähdettiin leikkaamaan lisää maakuntavaltuuston hyväksymästä budjetista. Arvio leikkauksista vaihtelee kulloisenkin esittäjän mukaan 5-10 miljoonaan euroon. Talousarvion sitovuutta käsittelevässä osassa tuodaan esille aivan oikein, mikä on maakuntavaltuuston rooli. Esittely tekstissä kerrotaan, että mikäli määrärahat ylittyvät muutoksista päättää maakuntavaltuusto. Miksi ei näin toimittu ja maakuntahallitus tehnyt lisätalousarviota?

Ehkäpä siksi, että maakunnan asioista päättävät kunnanjohtajat, joita ei ole valittu demokraattisesti päättämään maakunnan asioista. Maakuntavaltuusto on koko toimikautensa ajan toiminut kunnajohtajien kumileimasimena. Kunnat ovat menettäneet hallintokokeilun aikana kokonaan sosiaali- ja terveystoimen osaamisen ja hallinnan. Kunnat ovat kokeilun tuloksena saaneet taloutensa kuntoon ja kunnantalojen korjaukset hoidettua. Tämä kaikki siitä huolimatta, että asukkaiden tarvitsemien palveluiden tarve on kasvanut ja kunnatalot alkavat kumista tyhjyyttään. Kuntien säikähdettyä tulevaa kuntauudistusta hallintokokeilu ajettiin alas, jotta kaikki ehtivät puolustamaan omia työpaikkojaan. Koko ajan kuntien suunnasta huudetaan sote-palveluille, että tarvitaan lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Yhtäaikaa huudetaan myös, että soten täytyy säästää lisää.

Nyt on pakko vaaleilla valitun maakuntavaltuuston herätä ja vaatia hallitusta toimimaan lain mukaisesti. Tämä siksi, että juuri nyt tehdään sellaisia säästötoimia, joilla vanhukset todella joutuvat heitteille. Vanhusten kotihoidossa vähennetään säästöjen seurauksena käyntikertoja jokaisen vanhuksen kohdalla. Jokainen työntekijä on saanut oman säästötavoitteensa. Kehitysvammaisia pakkosiirrellään omista kodeistaan uusiin isoihin laitoksiin säästöjen nimissä.

Vangeille taataan ihmisoikeudet. Kuinka on Kainuun asukkaiden laita?

Tilastojen mukaan yhden vanhuksen laitoshoidon kustannukset bruttona ovat noin 153 euroa.

Yhteiskunnan kustannukset yhdestä vangista ovat 205 euroa/pv.

Avainsanat: kainuunmaakuntavaltuusto, alimitoitettubudjetti, lisätalousarvio, valtuustokumileimasimena, vanhustenheitteillejättö, laitostenrakentaminenjatkuu, vastuunotto, vankienihmisoikeudet, huutolaisaika

014 Kriisijohtaminen

Keskiviikko 29.2.2012 klo 21:24 - yrjöpoeka


Viimepäivinä Kainuun maakunnassa on pidetty kovaa mekkalaa maakunnan tuottamista alijäämistä. Puuttumatta nyt syihin mistä se on johtunut, otan kantaa itse johtamiseen. Oikeammin sen puuttumiseen.

Hallintokokeilun aikana on ollut joitakin hetkiä, jolloin johtajat ovat astuneet esiin ja ottaneet julkisuuden hallintaansa. Erityisen hanakasti ja polleana maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Säkkinen (kesk) ja maakuntajohtaja Alpo Jokelainen (kesk) ovat nousseet esille Tampereen yliopiston tutkimustulosten julkistamisen aikaan. Kansanedustaja Timo Korhonen (kesk) on mieluusti esiintynyt samoissa tilaisuuksissa ja ottanut kiitokset vastaan. Julkistamistilaisuudessa on puhuttu rahasta ja kokeilun mukanaan tuomista säästöistä. Niitä on pidetty loistavina kokeilun tuomina tuloksina.

Nyt johtajat ovat kuin kusi sukassa ja alaiset joutuvat nielemään kaiken ryöpytyksen kansalaisilta. Julkisuuteen päästetyissä kommenteissä tämä kyvytön johto suoraan sanoen syyllistää alaisensa. Viimeisin keskustelu on juuri siitä erinomainen osoitus.
Maakunnan henkilöstö on joutunut alijäämäisten budjettien takia kovan säästökuurin kohteeksi. Sairauslomat ovat siitä osoituksena, että henkilöstö on joutunut kestämisen rajoille. Koko ajan henkilöstön suuntaan on hallinnosta tullut lisää vaateita ja syytteitä, ettei säästöihin sitouduta.

Missään vaiheessa ei viime päivinä ole löytynyt vastuullista johtajaa ottamaan vastuuta tapahtumista. Yksinvaltaa pitävän keskustapuolueen asettama maakuntavaltuuston puheenjohtaja on täysin kadoksissa, samoin maakuntajohtaja.

Nyt on jo tiedossa ja sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisi budjetinteon yhteydessä, ettei rahoitus tule riittämään. Siitä syystä odotin maakuntahallitukselta nopeita toimia ja ilmoituksen siitä, että maakuntavaltuustolle tuodaan lisätalousarvio. Neuvottelut kuntien kanssa olisi pitänyt aloittaa heti rahoituksen lisäämiseksi. Maakunnan tarkastuslautakunnalta en ole odottanut mitään.

Maakuntahallitus on tiennyt, että viimeiset kaksi budjettia epärealistiselta pohjalta tehdyiksi. Maakunnan talousjohtaja on varoittanut maakuntavaltuustoa tulevasta ja siitä kirjoitti Kainuun Sanomat 1.12.2010 erittäin hyvän pääkirjoituksen. Sitä varoitusta ei ole kuunneltu. Ei ole myöskään kuunneltu sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja sen esittämiä varoituksia.

Olen valmis esittämään maakuntahallitukselle epäluottamuslauseen maakunnan johtamisesta.

Avainsanat: Kainuunmaakunat, budjettikuri, sitoutumisenpuute, johtamisenpuute, syyllistenetsiminen, lisätalousarvio, epäluottamuslause

052 Maakuntapolitiikkaa osa 3

Tiistai 1.11.2011 klo 10:09 - yrjöpoeka

Puolanka tuli tutuksi lautakunnan kokoontuessa siellä viime viikolla. Lautakunnalle ja ainakin itselle, jäi hieman ristiriitainen kuva Puolangan ongelmista. Mukana olleet luottamusmiehet olivat aivan eri mieltä palveluista, kuin paikalla olleet Puolankalaiset työntekijöiden edustajat. Paikalla olleet luottamusmiehet pitivät palveluja surkeina ja työntekijät olivat kokeneet saaneensa paljon suuremmasta työyhteisöstä ja että usea palvelu on paljon paremmalla tolalla nyt. Asiat joihin työntekijät kaipasivat parannuksia, olivat sellaisia, että ne saadaan korjattua ilman suuria kustannuksia. Tilaisuudesta jäi kokonaisuudessaan oikein positiivinen kuva ja uskon hallintokokeilun jatkuvan siten, että Puolanka on mukana jatkossakin.

Lautakunta joutui jättämään pöydälle ensivuoden talousarvion ja kokoontuu uudelleen asiaa pohtimaan 2.11. Talousarvion raami on tiukka ja siihen sisältyvä oppisopimuskoulutus on yllättävä.

Aihetta on käsitelty nyt myös julkisuudessa ja eilisen päivän aikana sain kipinöitä tutustuessani tarkemmin Kainuun Radion tekemään juttuun. Uutinen on raflaavasti kirjoitettu, Kainuussa kiistellään oppisopimuskoulutuksen maksajasta. Lautakunta ei suinkaan kiistellyt aiheesta. Lautakunta halusi tietää, kuka ja millä mandaatilla on tuonut oppisopimuskoulutuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle? Lisäksi halusimme seikkaperäisen selvityksen maksajasta, koska sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole asiassa itse ollut aloitteellinen.

Olen pitänyt maakunnan talousjohtaja Asta Tolosta järkevänä ja tolkun naisena. Nyt uutisoinnin mukaan pitänee korjata mielipidettä. Argumenttien loppuessa talousjohtaja heittäytyy populistiksi ja maalailee uhkakuvia, mikäli lautakunta ei tee niin kuin ”joku” jossakin haluaa. Uhkailua Thaimaalaisilla, tämä on aivan uskomatonta tuubaa!

Maakunnan ammatissa työskentelevä henkilöstö on tiukoilla nykyisissä tehtävissään. Nyt pitäisi työn ohella pystyä ohjaamaan ja valvomaan useita kymmeniä ammattitaidottomia opiskelijoita. Talousjohtaja Tolonen uskoi tällä pystyttävän vaikuttamaan sosiaalipuolen uhkaavaan työvoimapulaan. Kyllä tällä pula vain pahenee, kun ei ehditä hoitaa omiakaan töitä. Ainoastaan valmis koulutettu ammattilainen auttaa nykyistä henkilöstöä jaksamaan.

Oppisopimuskoulutettu ja siihen laitettu raha ei välttämättä realisoidu jatkossa mitenkään maakunnan omaan työvoimaan. Koulutettu voi mennä ja hakea mihin jatkossa haluaa. Kaiken lisäksi hän joutuu kilpailemaan muiden ammattikoulutuksen saaneiden kanssa, avoimeksi julistetuista toimista.

Esitetyt huolet ja murheet eivät edelleenkään kerro, kuka on se taho tai henkilö, joka tätä oppisopimuskoulutusta ajaa kuin käärmettä pyssyyn? Lautakunta ei ole esittänyt sellaista tarvetta.

Mielestäni ammattioppilaitokset kouluttavat alan ammattilaisia ympäri Suomea ja me emme tarvitse oppisopimuskoulutusta tässä tilanteessa. Mikäli talousjohtaja haluaa estää uhkaavan työvoimapulan, hän voi osoittaa tuon miljoonan euron potin palkkauskustannuksiin. Mielestäni suurin uhka on ollut nyt ja jatkossakin, rahan puute. Mikäli kunnat osoittavat riittävästi rahaa työvoiman palkkaamiseen, lautakunta hoitaa rekrytoinnin pikaisesti. Työvoimaa on vielä, rahaa ei.

Kunnat ovat esittäneet tiukkoja teesejä kaikista työvoiman lisäyksistä ja pitävät tarkoin silmällä sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemisiä. Miten kunnat reagoivat kustannusten kasvuun ja siihen, että hyöty ei jatkossa välttämättä palaudu maksajalle?

Vaikka talousarvio raamia nostettaisiin, en näe oppisopimuskoulutuksesta sellaista hyötyä, että sitä kannattaisin lautakunnassa. Talousjohtajan esitys uutisen mukaan on, ettei raamia voi nostaa ja silloin on vielä helpompi vastustaa sitä.

 

 

Avainsanat: maakunatpolitiikkaa, puolankaonmukanahallintokokeilunjatkossa, talousarviojätettiinpöydälle, talousjohtajapopulistina, käärmettäpyssyyn, työvoimapulauhkaakainuuta,

211 Hieman helpottaa

Sunnuntai 13.12.2009 klo 17:07 - yrjöpoeka

Tänään on hieman parempi päivä, yö ei enää ollut niin yskäinen ja kuumetta ei enää ole. Yskä tulee silti vielä kohtauksenomaisesti ja sen jälkeen on hiki ja kurkku todella kipeä. Eiköhän se ala tästä helpottumaan ja huomenna on tiedossa Kainuun maakuntavaltuuston kokous Kajaanissa.

Asia lista kokouksessa ei ole pitkä, mutta luulen kokouksen venyvän taas muutaman puheripulitaudin omaavan takia. Seuraavan vuoden talousarvio on kokouksen tärkein asia ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka käy sosiaali- ja terveystoimen esittämien lisävirkojen ja toimien kanssa. Lisääntyvän palvelutarpeen takia sote-lautakunta esittää uusia käsiä nimenomaan tekijä puolelle. Vaaleissa annettiin paljon lupauksia ja nyt ne lupaukset pitäisi jokaisen lunastaa. Todennäköisesti alkaa messu siitä, että liikaa on virkoja ja toimia ja pienemmällä väkimäärällä saisi paremman tuloksen. Jää nähtäväksi, mitä huominen tuo tullessaan.

Pakkanen on kiristynyt hiljalleen ja on nyt -20. Nyt on loistava keli tehdä jäälyhtyjä joulun ajaksi, muutama valmistui jo tänään ja lisää tulee. Joulunaika on pimeydestä huolimatta mukavaa aikaa, on aikaa perheelle ja koko perhe on taas koossa. Muutama päivä yhdessäolon ahtautta ja pitkä talvi jatkuu kahdestaan kotosalla. Kaiken lisäksi kokouksissa on tauko, kestää muutaman viikon ja se on hyvä asia.

Kun vain pääsisi hiihtelemään pian tuonne metsän siimekseen, nyt on vain odoteltava, että elimistö on valmis harjoitteluun. Talvi on niin pitkä, että varmasti ehdin vielä hiihdellä riittävästi.

Avainsanat: kainuunmaakuntavaltuusto, talousarvio, joulu, yhdessäolo

205 Hyvä elämä, mitä se on?

Perjantai 4.12.2009 klo 21:14 - yrjöpoeka

Hyvää elämää on se, kun Ilona tyttö tuli pitkästä aikaa hallinnoimaan ukkia ja mummoa. Viimeksi nähdessämme, minua jäi surettamaan tyttöä vaivannut ikävä. Viikonlopun aikana on mahdollisuus poistaa osa ikävää.

Tänään on muutoinkin ollut todella hyvä päivä, on ollut mahdollisuus jutella hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Lieneekö joulunalus aika, joka saa ihmiset todella hyvälle tuulelle? Oli miten oli, tapaamisista jäi todella hyvä mieli. Kaiken lisäksi Kultaisen Kukon lounaalla oli oikein hyvää maksa ruokaa ja hyvä pöytä seura kruunasi kokonaisuuden.

Postilaatikko oikein pursui paksuja kokous kirjeitä, lukemista viikonlopulle piisaa. Vuodenvaihteeseen liittyvät tärkeimmät kokoukset, päätetään seuraavan vuoden talousarviosta. Se tietää pitkiä kokouksia, jokaisen valtuutetun, joka ei ole hallituksessa tai lautakunnissa, on sanottava oma painava sanansa. Omasta mielestäni, huolimatta kaiken kattavasta lamasta, sosiaali- ja terveyspuolen talousarvio on kohtuullisen hyvä. Siinä on otettu huomioon myös kansalaisten toiveita, syyskesällä pidetyn kuulemisen pohjalta. Toivottavasti ne kansalaisia kuohuttaneet asiat saadaan korjattua, jotka eivät vaadi suoranaista rahaa, vaan kyseessä on enemmänkin asenteissa olevia vikoja. Niitä asioita seurataan lautakunnan taholta tulevana vuonna ja uskon myös koneiston ottaneen opiksi menneistä vuosista.

Tytön kilkatus kuuluu talon joka sopesta ja kysymyksiä mummolle riittää. Nyt on lopetettava kirjoittelu ja otettava oma osansa hyvästä elämästä.

Lapsenlapsi on sitä, hyvää elämää.

Avainsanat: ilona, mummo, ukki, ikävä, joulunalus, talousarvio, kilkatus, hyväelämä