Satunnaiset kuvat

Tammikuu

Uusimmat

Blogin arkisto

237 Ollakko vai ei olla

Tiistai 12.12.2017 klo 17:54 - yrjöpoeka

Kirjoitin tässä päivityksessäni vihreitten kummallisesta toiminnasta. Kirjoittamani tapa sai taas tänään vahvistusta. Kukaan heidän some-aktiivinsa ei linkittänyt uutisia Talvivaaran merkityksestä Kainuun aluetalouden nousulle. Heille se on kirosana. Vain sellaiset uutiset kelpaavat, missä Talvivaara mainitaan kielteisssä merkityksessä. Kaivosten olemassaolo on heidän oppiensa vastaista. Ihmisten mahdollisuus hankkia toimeentulonsa ja hyvinvointinsa on heille toisarvoista.

Kainuun aluetalous on pysynyt pystyssä Talvivaaran ansiosta ja heti talouden piristyessä sen merkitys kasvoi välittömästi. Laman vuosina kaikki kaivoksen puolustajat kirottiin alimpaan helvettiin. Vihervasemmiston voimin käytettiin mediaa hyväkseen ja se oli myös helppoa. Nykyisessä mediassa on noussut uusi kokonaan vihreä toimittaja sukupolvi. He mielellään auttavat aatetovereitaan, vaikka muutoin kertovatkin edustavansa puolueetonta mediaa. Meno on täsmälleen samankaltaista kuin oli Kekkosen aikana. Mediat oli miehitetty ”oikeilla” toimittajilla.

Naapurimaakunnan puolella pohjoisessa on nykyisin vahvaa vihreää liikettä. Näiden vihreiden sanoma on ollut aatteensa mukaisesti, että energia on tuotettava uusiutuvilla tavoilla. Aurinkoa, tuulta ja bio-voimaa. Sitä mukaa kun jokin uusiutuva energia on alueella ajankohtainen, sitä aletaan välittömästi vastustaa vihreitten toimesta. Otetaan esimerkiksi ajankohtainen Maaningan tuulivoimapuisto. On maisemahaittaa, on liito-oravia ja kuolevia kotkia. Ovatkohan kuntalaiset iänkaiken näiden vekkuleiden vedätettävissä? Luulen heidän kulkevan perussuomalaisten jälkeä. Puheet ja teot ovat niin räikeässä ristiriidassa että äänestäjät menettävät uskonsa.

Fanaattinen oman asian ajaminen muista välittämättä on ollut aiemmin uskonnollisten liikkeiden tavaramerkki. Kristillisten edellinen puheenjohtaja edusti fanaattisuutta puhtaimmillaan. Islamisteilla ja vihreillä on aivan samankaltainen ajattelu. Puheet ovat yllättävän samankaltaisia. Puhutaan suoranaisesta maailmanlopusta jos ei tehdä heidän mielensä mukaisesti. Muutoin vääräuskoiset joutuvat kadotukseen.

Pohjoisen-Suomen asukkaat tarvitsevat tuloja, joita saadaan metsistä, maaperästä, tuulivoimasta ja jatkossa bio-taloudesta. Mitä enemmän me saamme energiaa muualta, sitä varmemmin meidän jälkeläisemme saavat kadotetut ja padotut joet takaisin luonnontilaan. Siitä kiittäisivät kaikki vesieliöt, kalat ja meidän jälkeen tulevat sukupolvet

Se mitä emme tarvitse, on kaikkea vastustava hurmosliike vihreitten kaavussa. Tämä liike pysyköön pääkaupunkilaisten riesana.

Avainsanat: kainuunaluetalousvahvassakasvussa, talvivaaraveturina, maaningantuulivoimapuisto, uskonnollisethurmosliikkeet

093 Sivistynyttä puhetta

Sunnuntai 31.7.2016 klo 18:06 - yrjöpoeka

Kuulemme jatkuvasti suoranaista huutoa, kuinka Suomessa on menossa kriisi. Puhutaan taloudellisesta kriisistä. Puhutaan työttömyyden kriisistä. Näkyvimmin on kohkattu pakolaiskriisistä. Olemmeko me todellakin kriisissä? Emme ole, olen sanonut sen jo aiemmin. Maassamme on kaikki paremmin kuin koskaan. Arkkipiispa Kari Mäkinen on nyt ottanut voimakkaasti kantaa aiheeseen.

Arkkipiispa sanoo aivan oikein, että on harhaanjohtavaa puhua Suomea kohdanneesta pakolaiskriisistä. Hänen mukaansa kriisi on siellä missä soditaan. Sieltä siviilit joutuvat lähtemään ja se on heille kriisin paikka. Arkkipiispa sanoo, että on kohtuutonta tehdä turvaa hakevista kriisin aiheuttajia. Tämä asia olisi syytä kaikkien niiden tiedostaa, jotka lietsovat pelkoa ja ahdistusta kansalaisiin.

Luin uutisia arkkipiispan sanomisista suurella tyydytyksellä. Toivoisin kaikilta vastuullisislta politiikoilta samaa jämäkkyyttä. Tarvitsee toistaa arkkipiispan yksinkertaisen kaunis ajatus. Meillä ei ole kriisiä. Meillä ei ole pakolaiskriisiä. Meille on tullut turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. He eivät ole kriisin aiheuttajia, eivätkä syyllisiä mihinkään.

Politiikot voisivat aivan ensimmäiseksi nostaa esille arkkipiispan puheesta lyhyen lauseen. On korostettava toivon ja rohkaisun merkitystä. Viime talven aikana toistettiin jokaisessa tiedoitusvälineessä Tuomiopäivän sanomaa. Suomi oli hukkumassa pakolaisten tulvaan. Turvapaikanhakijat veisivät naisemme ja muuttaisivat meidän uskontomme. Tätä väitettä toistettiin ja kansa alkoi lopulta uskoa siihen. Perustettiin katupartioita turvaksi.

Nyt tavalliset ihmiset alkavat jo hymähdellä sille, että ovat joutuneet höynäytetyiksi. Katupartiot ovat häveliäästi häipymässä ja usea haluaisi unohtaa oman vouhkaamisensa. Peloittelua ja vouhkaamista jatkaa vielä yksi taho. Perussuomalaiset nuoret Tynkkysineen. Eivätkö ne kertakaikkiaan usko, että muut ovat jo poistuneet takavasemmalle?

Arkkipiispan esiintulo on juuri nyt erittäin tärkeä. Ihmiset on saatava huomaamaan, että kriisit ovat aivan muualla. Kansalaiset ovat sortuneet väärin profeettojen matkaan. Siellä missä tavallinen iäkkäämpi kaiken nähnyt kansa on kohdannut tänne tulleita pakolaisia, siellä ovat silmät auenneet. On huomattu tänne tulleiden olevan aivan tavallisia ihmisiä. Kieli ja uskonto on erilainen. Mutta tarpeet aivan samat kuin kaikilla muillakin.

Kirkko on tuonut Suomeen sivistystä. Uskontoa unohtamatta. Kirkolle on nyt tilausta, että se jatkaisi sivistyksen ja ihmisyyden kunnioittamisen tärkeyttä. Politiikkojen tehtävä kansakunnan kaapinpäällä on huolehtia siitä, että kansamme ei taannu Impivaaran tasolle.

Aikoinaan Kainuussa oli voimakkaita tuomiopäivän saarnaajia. Tavalliset ihmiset saattoivat uskoa maailmanlopun olevan ovella. Sankoin joukoin väkeä vaelsi Kiantajärven rannalle odottamaan lentokonetta. Sen piti viedä taivaan iloihin. No, konetta ei tullut. Väki vaelsi häveten takaisin pirtteihinsä ja jatkoi arkista aherrusta. Tässä viimetalven hurmoksessa on hyvin paljon samaa.

Sivistyskansa jota muu maailma ihastelee, sortui uskomaan huuhaan puhujiin. Omaa kirkkoa alettiin vastustamaan ja erottiin siitä joukoittain. Nyt liitytään hiljaisuudessa takaisin.

Olemme me melkoista jukuripää kansaa!

Avainsanat: arkkipiispakarimäkinen, pakolaiskriisi, väärätprofeetat, uskonnollisethurmosliikkeet