Satunnaiset kuvat

Syyskuinen aamu

Uusimmat

Blogin arkisto

038 Hajanaisia ajatuksia tulevasta

Torstai 5.5.2011 klo 13:21 - yrjöpoeka

Kainuun hallintokokeilu sai viime vuoden lopulla vielä yhden 4 vuoden määräajan. Jossakin vaiheessa pitäisi Kainuun kuntien päästä yksituumaisuuteen ja uusi hallitus asialle suopeaksi. Nykyinen malli vaatii korjailua ja erityisesti rahoituksen osalta.

Maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta määrittelee Kainuun kuntien/asukkaiden tarpeet ja tekee sen pohjalta budjetti esityksen maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto joka on vaaleilla valittu, koostuu pääosin erikuntien valtuutetuista. Itse olen pyrkinyt ja tullut valituksi vain maakuntavaltuustoon. Tästä valtuutettujen kaksoisroolista on selkeätä haittaa juuri budjetista päätettäessä.

Kainuun hallintokokeilu lähti liikkeelle juuri sosiaali- ja terveysmenojen hallitsemattomasta kasvusta. Usea pienempi kunta oli jo selvitystilassa tai tulossa siihen. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirrettiin maakunnan tehtäväksi ja kunnat päättävät ainoastaan siitä, kuinka paljon rahaa annetaan sen hoitamiseksi. Viime vuoden lopulla sosiaali- ja terveyslautakunta joutui leikkaamaan budjettia ja heti leikkausten jälkeen kunnat ilmoittivat kuinka suuren ylijäämän ne saivat aikaan. Hallintokokeilun ansiosta, selvitystilassa olleet kunnat tuottavat hyvää tulosta.

Kuntien tehtävänä on lain mukaan huolehtia, että kuntalaiset saavat lakisääteiset palvelut. Nyt tehtävä on ulkoistettu ja kansalaisten valitukset menevät kaukaisen maakuntahallinnon harteille. Kunnat huolehtivat lopuista kuntien tehtävistä entisin rakentein. Valtuustot ovat edelleen samansuuruiset ja kuntien aikanaan rakentamat hallintokiinteistöt ovat nousseet pääosaan kunnanjohtajien ja virkamiesten palkankorotusvaateiden kanssa.

Samaan aikaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto leikkaa/karsii palveluja.

Mikäli uusi eduskunta hyväksyy tulevaisuudessa hallintokokeilun pysyväksi, siihen on tehtävä muutoksia. Tärkein niistä on rahoitus. Valtionosuudet tulee osoittaa suoraan maakunnalle ja siihen kuuluvat myös harvaan asuttujen seutujen valtionosuudet.

Olen aikaisempina vuosina tehnyt useita mielipidekirjoituksia, joissa olen pohtinut kuntienhallinnon tiivistämistä. Nyt on aika uusia se. Eduskuntavaalien aikana kiersin kaikki Kainuun kunnat ja kävin ihmisten kanssa keskusteluja aiheesta. Aika on nyt kypsä ja ihmiset valmiita muutokseen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto toimii jo kuin yksi kunta ja nyt on aika tehdä sama myös muille kuntien palveluille. Valtava määrä kuntien kiinteistömassaa syö juuri niitä varoja, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen. Kiinteistöt on myytävä tai purettava. Valtuustojen määräysvallasta on hävinnyt yli 60 %, mihin tarvitaan entisen suuruinen valtuutettujen määrä? Kainuu ei tarvitse sellaista määrää kuntienhallintoa kuin nyt.

Kainuulaiset tarvitsevat palveluja, ei hallintoa.

Jostakin kumman syystä kalastusasiat alkavat kummitella mielessä. Perhokalastusvermeitä olen alkanut purkamaan muuttolaatikoiden kasoista. Vuosikymmeniä ne ovat olleet samoissa paikoissa ja nyt niitä pitää oikein todella etsiä. Toisaalta juuri se on yksi kalastukseen liittyvä olennainen asia. Hiplailla keloja ja vapoja, lisäksi on mukava tarkastella siimoja ja perhoja. Kalastuslehdet suorastaan polttelevat käsissä ja kalastusväline uutuudet viehättävät.

Kalastajan kevät on koittamassa. Se jos mikä, on ihmiselle hyväksi.

Avainsanat: kainuunhallintokokeilu, hallitsematonkasvu, valtuutettujenkaksoisroolistahaittaa, kainuuyksikunta, palvelujaeihallintoa, kalastajankevät